analiza-strategiczna-reebok

advertisement
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Reebok International w oparciu o metodę SWOT.
Marketing i Zarządzanie Temat: „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Reebok International w
oparciu o metodę SWOT” Spis treści: Wstęp Rozdział I Charakterystyka produktu przedsiębiorstwa
Reebok International. Rozdział II Wybór i prezentacja metody strategicznej -metoda SWOT.
Rozdział III Analiza SWOT firmy Reebok International. Zakończenie WSTĘP Zarządzanie
strategiczne wymaga przeprowadzenia szeregu różnego typu analiz, które pomagają przewidzieć
istotne zdarzenia gospodarcze wraz z możliwością ich podejmowania i z konsekwencjami na
przyszłość które wiążą się z wyborem najbardziej optymalnej strategii. Miarą skuteczności
funkcjonowania firmy nie jest planowanie, lecz zarządzanie strategiczne. Model zarządzania
strategicznego jest modelem dynamicznym. W miarę realizacji zadań firma znajduje się w ciągle
zmieniających warunkach. Stałe doskonalenie gotowości firmy do realizacji nowych zadań jest
nieodłączną cechą zarządzania strategicznego. Model zarządzania strategicznego wskazuje nie tylko
na to, by doskonalić i usprawniać działanie, lecz także na to, aby robić rzeczy właściwe. Można
wiec powiedzieć, ze wążając zarządzanie strategiczne, opowiadamy się za wybieraniem do realizacji
najważniejszych (strategicznych) przedsięwzięć i gotowością do ich realizacji, osiągana dzięki
stałemu doskonaleniu sprawności organizacyjnej firmy i jej zespołu. Rozdział I Charakterystyka
produktu przedsiębiorstwa Reebok International. Jak większość organizacji gospodarczych Reebok
International poszukuje odpowiedniej strategii w celu lepszego dostosowania się do potrzeb
poszczególnych grup potencjalnych nabywców i w ten sposób powiększenia sprzedaży i zysków
przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo Reeb
Marketing i Zarządzanie
Temat:
„Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Reebok International w oparciu o metodę SWOT”
Spis treści:
Wstęp
Rozdział I
Charakterystyka produktu przedsiębiorstwa Reebok International.
Rozdział II
Wybór i prezentacja metody strategicznej -metoda SWOT. Rozdział III
Analiza SWOT firmy Reebok International.
Zakończenie
WSTĘP
Zarządzanie strategiczne wymaga przeprowadzenia szeregu różnego typu analiz, które pomagają
przewidzieć istotne zdarzenia gospodarcze wraz z możliwością ich podejmowania i z
konsekwencjami na przyszłość które wiążą się z wyborem najbardziej optymalnej strategii.
Miarą skuteczności funkcjonowania firmy nie jest planowanie, lecz zarządzanie strategiczne. Model
zarządzania strategicznego jest modelem dynamicznym. W miarę realizacji zadań firma znajduje się
w ciągle zmieniających warunkach. Stałe doskonalenie gotowości firmy do realizacji nowych zadań
jest nieodłączną cechą zarządzania strategicznego.
Model zarządzania strategicznego wskazuje nie tylko na to, by doskonalić i usprawniać działanie,
lecz także na to, aby robić rzeczy właściwe. Można wiec powiedzieć, ze wążając zarządzanie
strategiczne, opowiadamy się za wybieraniem do realizacji najważniejszych (strategicznych)
przedsięwzięć i gotowością do ich realizacji, osiągana dzięki stałemu doskonaleniu sprawności
organizacyjnej firmy i jej zespołu.
Rozdział I
Charakterystyka produktu przedsiębiorstwa Reebok International.
Jak większość organizacji gospodarczych Reebok International poszukuje odpowiedniej strategii w
celu lepszego dostosowania się do potrzeb poszczególnych grup potencja
(…)
… produkty
1996- 1999
1.
klienci nastawieni
na obuwie
wyczynowe
(sportowcy)
* biegacze
p
p
*uprawiający aerobik
p
p
*tenisiści
p
p
*koszykarze
p
p *uprawiający marsze
w
2.
klienci zorientowani na modę
(niesporto-wcy)
*zainteresowani wygodą i stylem obuwia
w
w
w
w
w
w
p
*spacerowicze
w
w
w
w
p
p
*dzieci
p
legenda: p - rynek podstawowy w - rynek wtórny W niektórych przypadkach Reebok International
uznał…
… nabywców i w ten sposób powiększenia sprzedaży i zysków przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo
Reebok International jest jednym z największych ogólnoświatowych producentów obuwia
sportowego. Produkuje od dawna wyroby wysokiej jakości i o ustalonej renomie. Geneza
działalności.
W roku 1979 Paul Fireman przerwał studia, by zająć się prowadzeniem rodzinnego
przedsiębiorstwa. Zjąc międzynarodową wystawę handlową, Fireman zwrócił uwagę na
specjalistyczne buty do biegania Reebok International. Postanowił zakupić licencję od brytyjskiego
producenta i w USA rozpocząć produkcję najwyższej jakości obuwia do biegania. Jednak wkrótce
Fireman zorientował się, że moda na bieganie przemija i konieczne będzie znalezienie innego
sposobu sprzedaży produkowanych butów. Fireman, wprowadzając na rynek pierwsze wykonane z
miękkiej skórki buty aerobikowe Reebok International „Freestyle”, w roku 1982 podjął wręcz
błyskotliwie trafną decyzję marketingową. Śmiała kolorystyka butów stworzonych przez
projektantów Reebok International szybko zwróciła na siebie uwagę zarówno instruktorów, jak i
osób uprawiających aerobik. apieżna kolorystyka w dalszym ciągu skutecznie zapewnia butom
Reebok International dobrą ekspozycję…
Analiza SWOT przedsiębiorstwa Reebok
Czynniki sprawcze przewagi firmy Nike nad Reebok - ćwiczenia
Plan marketingowy - fabryka obuwia
Egzamin 2012/2013
Strategia marketingowa firmy - produkcja obuwia
Analiza strategiczna - praca zaliczeniowa
Reklama











Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego




















.
Download