Slajd 1

advertisement
Działacz kociewski
Michał Spankowski

Członek Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie.
•Pierwszy Prezes ZKP
•Stał na czele Tczewskiego
Domu Kultury
•Działał w Dyskusyjnym Klubie
Filmowym „Sugestia” w Tczewie
•Wraz z Romanem Klimem
organizował Spotkania
Nadwiślańskie.
Roman Klim
Regionalista pomorski, miłośnik Żuław i Kociewia.
Wieloletni pracownik Centralnego Muzeum
Morskiego, z którego ramienia zakładał i kierował
Muzeum Wisły w Tczewie oraz Muzeum
Rybołówstwa na Helu. Honorowy Obywatel Miasta
Tczewa.
•Michał Spankowski Reżyserował
na przełomie
lat 80. i 90. ubiegłego wieku
spektakle Tczewskiego Teatru
Pantomimicznego
•Zainicjował przyznawanie
nagrody „Kociewskie Pióro”
Kociewskie Pióro to jedno z ważniejszych
wyróżnień kulturalnych na Kociewiu, to promocja
ludzi, których dorobek twórczy wywarł pozytywny
wpływ na region kociewski.
Michał Spankowski kierował
Towarzystwem KulturalnoSpołecznym im. Małgorzaty Hillar.
•Małgorzata Hillar
Małgorzata Hillar , właśc. Janina Krystyna
Helena Hillar (ur. 19 sierpnia 1926 w Piesienicy,
zmarła 30 maja 1995 w Warszawie) – polska
poetka.
Zblewo

W ostatnich latach swojej działalności
Michał Spankowski angażował się w życie
kulturalne gminy Zblewo.
Współpraca

Przy Jego wydatnej współpracy Instytut
Kociewski wydał kompletny zbiór
utworów Małgorzaty Hillar.
Promocja książki Romana
Landowskiego

W imieniu Społecznego Towarzystwa
Kulturalnego im. Małgorzaty Hillar w
Zblewie życzenia złożył Michał
Spankowski.
Teatr

Michał Spankowski bardzo lubił grać w
teatrze. Bardzo dobrze czuł się na scenie.
Śmierć

Michał Spankowski
zmarł w wieku 58 lat.
Wykonanie:
Natalia Cieszyńska
II F
Download