iii rzesza - Historia - goora111

advertisement
iii rzesza.doc
(41 KB) Pobierz
Nazwa
Przyjmuje się, że Republika Weimarska przekształciła się w III Rzeszę wraz z dojściem Adolfa Hitlera do
władzy
30 I 1933. Natomiast oficjalna proklamacja III Rzeszy nastąpiła 15 marca 1933 roku w Poczdamie. Nazwa
nawiązuje do poprzednich okresów świetności Niemiec (I i II Rzesza).
Samo pojęcie "Trzecia Rzesza" ("Das Dritte Reich") wymyślił Arthur Moeller van den Bruck (1876-1924),
arystokrata z niepełnym wykształceniem, jeden z najbardziej wpływowych tzw. "młodych"
konserwatystów weimarskich. Z powodu choroby nerwowej niepowołany do wojska, zajął się pisaniem,
wysuwając tezę, że świat dzieli się na narody "młode" i "stare", i że młoda nacja niemiecka poniosła w
pierwszej wojnie światowej klęskę ze strony "starych" Brytyjczyków i Francuzów, gdyż nie miała ona
poparcia "młodych" Amerykanów.
Symbole Państwowe
Od 14 III 1933 do 15 IX 1935 roku flagą państwową była dawna (od 16 IV 1871 do 31 XII 1921) czarnobiało-czerwona flaga II Rzeszy. 14 III 1933 jako flaga państwowa równoprawna z powyższą wprowadzona
została czerwono-biało-czarna flaga ze swastyką, która dnia 15 IX 1935 została jedyną oficjalną flagą
państwową (proporcje 5:3). Obowiązywała do końca istnienia III Rzeszy.
Polityka III Rzeszy
III Rzesza, której korzenie tkwią w niemieckim demokratycznym wyborze NSDAP, szybko stała się
państwem totalitarnym, z dyktaturą narodowosocjalistycznej (władzy nazistowskiej). Władzę w państwie
sprawował A. Hitler pełniący funkcję zarówno wodza (niem. Führer), jak i kanclerza. Nieograniczoną
władzę
zapewniała
mu
ustawa
o pełnomocnictwach rządu z 1933, wedle której Führer mógł wydawać ustawy sprzeczne z ustawą
zasadniczą.
Wprowadzono zakaz prowadzenia działalności partiom i związkom zawodowym niezgadzającym się z
ideologią NSDAP, a także likwidowano politycznych przeciwników Hitlera oraz ruch oporu (noc długich
noży, działalność Geheime Staatspolizei, Kripo etc.).
rozpoczęto sukcesywne znoszenie podstawowych wolności obywatelskich, rozpoczęto nagonkę na
wszelkich faktycznych bądź propagandowych przeciwników reżimu. Po rozpoczęciu II wojny światowej,
a w szczególności wojny z Rosją sowiecką uruchomiono olbrzymi program eksterminacji Żydów. W tych
celach założono całą sieć obozów koncentracyjnych i zagłady.
Polityka zagraniczna zakładała pierwotnie rozszerzenie terytorium Rzeszy na całą Europę ("Rzesza od
Atlantyku, aż po Ural"), zaś później także podbój Rosji i Afryki Północnej. Uznaje się, że politykę ekspansji
zapoczątkował Anschluss Austrii w 1938 r. Następnymi krokami było objęcie Protektoratu Czech i Moraw
oraz podpisanie antypolskiej tajnej części paktu Ribbentrop-Mołotow.
Zbrojenia od roku 1933
Wkrótce po objęciu stanowiska kanclerza okazało się, że Hitler zamierza przezwyciężyć kryzys
gospodarczy nie tylko przez rządowe programy tworzenia nowych miejsc pracy, a również przez
wprowadzenie gospodarki zbrojeniowej (Wehrwirtschaft). Było to kształtowanie gospodarki narodowej w
czasie pokoju do celów wojennych stosownie do założeń wojskowych.
Realizacja ideologicznych zamierzeń NSDAP w zakresie nowych zdobyczy terytorialnych była
uwarunkowana rozbudową sił zbrojnych. Wprowadzenie w życie ideologii przestrzeni życiowej oraz
programu samowystarczalności gospodarczej doprowadziło do powstania systemu centralnego planowania,
a mianowicie przede wszystkim:
ustalenie zapotrzebowania surowców dla przemysłu zbrojeniowego oraz przemysłu cywilnego,
zabezpieczenie zaopatrzenia materiałów pędnych, dopasowanie sieci transportowej do przyszłych zadań
wojskowych, uregulowanie finansowania zbrojeń bezpośrednich i pośrednich.
Plan czteroletni (zbrojeniowy)
Po prawie czterech latach narodowosocjalistycznej gospodarki zbrojeniowej uległy wyczerpaniu rezerwy
surowcowe
i żywnościowe. Handel zagraniczny zamarł ze względu na trudności eksportowe. Ustał dopływ dewiz z
eksportu. Bez dopływu surowców nie były możliwe dalsze zbrojenia w zakresie żądanym przez Hitlera.
Wobec tego Hitler na zjeździe partyjnym w roku 1936 ogłosił wprowadzenie planu czteroletniego pod
hasłem Poprawa standardu życiowego narodu niemieckiego oraz jako obrona przed bolszewickim
zagrożeniem. W związku z ukierunkowaniem wszelkich sił na zbrojenia wymagano od narodu czasowej
rezygnacji z artykułów konsumpcyjnych. Wyrzeczenia wymagane przez Hitlera były ceną za skuteczne
zwalczanie bezrobocia.
Do realizacji planu 4-letniego powołano osobny urząd kierowany przez pełnomocnika, naczelnego
dowódcę lotnictwa Hermanna Göringa, wyposażonego w daleko idące pełnomocnictwa. W ten sposób siły
zbrojne uzyskały znaczący wpływ na gospodarkę Niemiec. Hitler postawił następujące zadania:
 niemiecka armia musi w ciągu 4 lat osiągnąć stan gotowości bojowej,
 niemiecka gospodarka musi być w ciągu 4 lat gotowa do wojny.
Dozbrojenie sił zbrojnych miało umożliwić lokalne działania wojskowe celem pozyskania zdobyczy
terytorialnych.
Tajne zapiski Hitlera o kluczowych zagadnieniach planu 4-letniego przewidywały zwiększenie wydobycia
rud żelaza bez względu na zawartość żelaza oraz dla pozyskiwania surowców i materiałów zastępczych
(Ersatzstoff) pomijanie zagadnienia rentowności, co wywołało poważny konflikt z przemysłem hutniczym
i ministrem gospodarki Schachtem. Hitler naturalnie nie uwzględniał tych zastrzeżeń, co w listopadzie 1937
doprowadziło do dymisji Schachta.
Plik z chomika:
goora111
Inne pliki z tego folderu:


iii rzesza.doc (41 KB)
 Maoizm, trockizm.doc (34 KB)
 Markoni, Popow.doc (60 KB)
Stosunki państwo – kościół w latach 1965 – 1978.doc (49 KB)
 Napoleo1.doc (71 KB)
Inne foldery tego chomika:



Biologia
Chemia
Fizyka
 J. angielski
 J. niemiecki
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download