Program szkolenia

advertisement
Państwowy Instytut Weterynaryjny
– Państwowy Instytut Badawczy
\
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego
„Oznaczenie antybiotyków i innych substancji hamujących w mleku”
26 września 2011 r.
Program szkolenia
26 września 2011 r.
10:00 - 10:45
Problem pozostałości substancji hamujący w mleku. Systemy kontroli - wykład
10:45 - 11:15
Przerwa kawowa
11:15 - 12:00
Skriningowe i potwierdzające metody wykrywania substancji hamujących w
mleku - wykład
12:15 - 13:45
Wykrywanie substancji hamujących w mleku metodami mikrobiologicznymi ćwiczenia
13:45 - 14:45
Przerwa obiadowa
14:45 – 16:00
Wykrywanie substancji hamujących w mleku testami receptorowymi ćwiczenia
Prowadzący: dr Hanna Różańska, lek. wet. Aleksandra Lewtak-Piłat
* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w programie.
www.piwet.pulawy.pl/wckp/
Download