Filozofia i strategia CSR

advertisement
Liliana Anam, CSRinfo
26.11.2015
Plan prezentacji
Jak
rozumiemy
CSR w XXI
wieku?
Jak
wygląda
praktyka
w Polsce?
Zrównoważony rozwój - założenia
ŚRODOWISKO
Niezbędna
PODSTAWA
GOSPODARKA
NARZĘDZIE
osiągania
DOBRA JAKOŚĆ ŻYCIA
Wszystkich ludzi
jest CELEM
Źródło: „Zrównoważony rozwój- polityka i wytyczne. Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski
Mechanizm Finansowy 2004-2009.”
Czego dotyczą Cele Zrównoważonego Rozwoju?
CSR dzisiaj
CSR
(ang. Corporate
Sustainability and
Responsibility)
Odpowiedzialny biznes
i zrównoważony rozwój/
Odpowiedzialny
i zrównoważony biznes
Obszary wdrażania CSR wg normy ISO26000
MIEJSCE
Miejsce
PRACY
pracy
Prawa
PRAWA
człowieka
CZŁOWIEKA
KLIENCI
Klienci
Ład
organizacyjny
UCZCIWE
PRAKTYKI
RYNKOWE
ZAANGAŻOZaangażowa
WANIE
nie
SPOŁECZNE
społeczne
ŚRODOWISŚrodowisko
KO
Plan prezentacji
Jak
wygląda
praktyka
w Polsce?
Znajomość pojęcia wśród polskich firm
Czy znasz pojęcie społeczna odpowiedzialność
biznesu? *
NIE ZNAM
66%
ZNAM!
34%

96% firm w Polsce uważa, że działania CSR są obowiązkiem biznesu**
Źródło:
* Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników
społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, N=870, PARP 2012
** Raport KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie. CSR
oczami dużych i średnich firm w Polsce” 2014
Perspektywa małych i średnich firm
CZYM JEST CSR?
CSR TO COŚ CO ŁĄCZYSZ Z…
Dbałość o otoczenie i jego rozwój
Odpowiedzialna praktyka biznesowa
Odpowiedzialność wobec pracowników
Korzyść biznesowa
Rzetelne, profesjonalne wypełnianie
obowiązków
Normalna praktyka biznesowa
Odpowiedzialność wobec społeczności
lokalnej
Duży biznes
Dbałość o dobro społeczne, interes
społeczny
Dawanie czegoś od siebie
Źródło: http://www.parp.gov.pl/files/74/455/456/17648.pdf oraz Social and Environmental Responsibility and the Small Business
Owner; http://www.fsb.org.uk/policy/assets/CSR%20Dec%202008.pdf
Sektor MŚP to…
99,8%
95%
34%
Prawie połowa
Małe i średnie przedsiębiorstwa w ogólnej
liczbie aktywnych przedsiębiorstw w Polsce
Procentowy udział mikro przedsiębiorstw
(zatrudniających do 9 os.) w ogólnej liczbie
małych i średnich przedsiębiorstw
Procentowy udział kobiet w ogólnej liczbie
małych i średnich przedsiębiorców
Udział małych i średnich przedsiębiorstw
w tworzeniu PKB w Polsce
Co decyduje o konkurencyjności?
M. Starczewska-Krzysztoszek, Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014.
Korzyści z wdrażania CSR - firmy
Badanie PARP 2012
Korzyści z wdrażania CSR – menedżerowie CSR
Badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2015
Korzyści z wdrażania CSR - rady nadzorcze
•
A2A. Jakie korzyści, Pana(i) zdaniem, przynosi firmie prowadzenie odpowiedzialnego biznesu? Proszę zaznaczyć trzy
najważniejsze korzyści.
Poprawa relacji ze społecznością i
władzami lokalnymi
76%
Zwiększenie lojalności konsumentów i
interesariuszy
72%
Podnoszenie poziomu kultury
organizacyjnej firmy
60%
Kształtowanie pozytywnego
wizerunku firmy wśród pracowników
60%
Wzrost zainteresowania inwestorów
24%
Pozyskanie i utrzymanie najlepszych
pracowników
Wzrost konkurencyjności
Badanie CSRinfo, 2015
8%
0%
RESPECT Index
RESPECT Index
60%↑ od początku istnienia
W tym samym czasie WIG20↓, a WIG ok.30% ↑
Ranking firm odpowiedzialnych
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/04/Ranking-Odpowiedzialnych-Firm-2014.pdf
Złoty listek Polityki
Co jest najważniejsze?
Badanie PARP 2012
Jakie wyzwania są najważniejsze?
Źródło: Raport KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu
„Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie. CSR oczami
dużych i średnich firm w Polsce” 2014
Jaka przyszłość?
Badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2015
Krajobraz CSR w Polsce
RZĄD/SAMORZĄD
MEDIA
– Wzrost liczby
– Zespół ds.
artykułów
Społecznej
w prasie 5591
Odpowiedzialności
w 2013
Przedsiębiorstw
– wzrost 67% w
– Samorządy –
2014 11644
projekty unijne
popularyzujące CSR – Dodatki CSR
(Press, DGP,
– Fundusze na CSR
Rzeczpospolita,
dla MŚP (PARP)
Brief)
– Partnerzy
inicjatyw:
Nesweek
Odpowiedzialna
firma, Forbes
ORGANIZACJE SPOŁ.
─ Strategiczna
współpraca
z biznesem
─ Monitorowanie
firm/ watchdogi
(Clean Clothes
Campaign)
─ Edukacja (Polski
Instytut Praw
Człowieka
i Biznesu)
UCZELNIE
─ Studia
podyplomowe
(Collegium
Civitas)
─ Aktywność kół
studenckich
─ Konferencje
naukowe (np.
Toruń, Wrocław)
─ Wzrost liczby
badań
Wybrane organizacje
CSRINFO
FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
CSRIMPACT
PKPP LEWIATAN, PRACODAWCY RP, BCC
GPW, SEG
CR NAVIGATOR
PROGRAM AS BIZNESU
POLSKI INSTYTUT PRAW CZŁOWIEKA I BIZNESU
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
CENTRUMCSR.PL
CLEAN CLOTHES CAMPAIGN POLSKA
SGH, KOŹMIŃSKI, SGGW, COLLEGIUM CIVITAS
Kontakt
Liliana Anam
CSRinfo
E-mail: [email protected]
Tel: +48 608 664 812
Firma: www.CSRinfo.com.pl
Portal: www.CSRinfo.org
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards