Prezentacja

advertisement
Treści multimedialne - kodowanie,
przetwarzanie, prezentacja
Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski
informatyka +
1
Silnik cieplne
Krzysztof Wiewióra
Jacek Stańczak
informatyka +
2
Silniki cieplne
I zasada termodynamiki
ΔU = Q + W
Zmiana energii wewnętrznej
układu równa jest sumie
dostarczonego ciepła i
wykonanej pracy.
informatyka +
3
Silniki cieplne
Przemiana izochoryczna
•
W=0
Gaz nie wykonuje pracy
i siły zewnętrzne nie wykonują
pracy
ΔU =Q
Zmiana energii wewnętrznej
równa jest wymienionemu
ciepłu
Przemiana adiabatyczna
Q=0
Gaz nie pobiera i nie oddaje
ciepła.
ΔU = W
Zmiana energii wewnętrznej
równa jest wykonanej pracy
Silniki cieplne
Przemiana izotermiczna
ΔU = 0
Energia wewnętrzna nie ulega
zmianie.
Q = -W
Pobrane ciepło zamienia się na
pracę wykonaną przez gaz.
Gaz oddaje ciepło równe
wykonanej nad nim pracy.
informatyka +
6
niki cieplne
Przemiana izobaryczna
W= -pΔV
Wartość pracy równa jest
polu powierzchni pod
wykresem p(V)
ilniki cieplne
Po wykonaniu cyklu gaz
powraca do stanu
początkowego.
W cyklu A→B→C gaz
wykonuje pracę w
przemianie A→B, praca nad
gazem wykonana jest w
przemianie B→C.
„Nadwyżka” pracy równa jest
polu zakreślonej figury.
Perpetum mobile ????
Silnik cieplny - urządzeni
zmieniające dostarczone
ciepło na pracę.
Część pobranego ciepła silnik
oddaje do otoczenia.
Sprawność silnika

W
Q
Download