Organiczne uszkodzenia mózgu u dzieci wywołane prenatalnym

advertisement
Organiczne uszkodzenia mózgu u dzieci wywołane prenatalnym działaniem alkoholu - Klecka M.doc
(41 KB) Pobierz
Organiczne uszkodzenia mózgu u dzieci wywołane prenatalnym działaniem
alkoholu.
"Organiczne uszkodzenia mózgu u dzieci wywołane prenatalnym działaniem
alkoholu. Objawy i wczesne rozpoznawanie alkoholowego zespołu płodowego
FAS".
(Artykuł ukazał się w miesięczniku "Bliżej Przedszkola" Nr 4(31)2004)
Â
 Kilka tygodni temu uczestniczyłam w konferencji poświęconej alkoholowemu zespołowi
płodowemu FAS. W przerwie podeszła do mnie kobieta. Była poruszona, w oczach miała
Ĺ‚zy: "Pani wĹ‚aĹ›nie opowiedziaĹ‚a mojÄ… historiÄ™" - powiedziaĹ‚a.Â
Oto, w jaki sposób rodzice (bardzo często rodzice zastępczy i adopcyjni) opisują
zachowania dzieci, które były narażone na działanie alkoholu w życiu prenatalnym: Moje
dziecko nie potrafi uczyć się tak, jak inne dzieci. Nie uczy się na podstawie doświadczeń.
Kara lub argumentacja nie mają na nią wpływu. Wciąż powtarza robienie tych samych
głupich rzeczy, choć nigdy nie prowadziły one do właściwego rozwiązania. "Mój
dorastający już syn ciągle powtarza te same błędy. Nie mogę tego zrozumieć.
Wydaje mi siÄ™, ĹĽe on nigdy niczego siÄ™ nie nauczy. Nawet, gdy jego zachowanie sprawia,
że dzieci go odrzucają, wciąż staje zbyt blisko nich, nie trzyma dystansu. Zbyt często
je dotyka i odzywa się niewłaściwie. Nie jest głupi - po prostu jakoś nie może zrozumieć
na czym polegają kontakty z innymi ludźmi" "Wychowywaliśmy Piotra tak, jak inne nasze
dzieci, lecz on zupełnie inaczej reagował - nie wiedzieliśmy dlaczego. Wszystkie metody
wychowawcze skuteczne wobec innych dzieci, uczyły ich właściwego zachowania natomiast
nie miały żadnego wpływu na Piotra. Potem dowiedzieliśmy się o syndromie FAS,
zdobyliśmy więcej informacji na temat biologicznej rodziny Piotra i odkryliśmy, że jego
matka był alkoholiczką. Nareszcie zrozumieliśmy, na czym polega problem" O syndromie
FAS i innych zaburzeniach u potomstwa matek spoĹĽywajÄ…cych alkohol w okresie ciÄ…ĹĽy
wiadomo na świecie od dawna. Syndrom FAS opisany został w USA przez Jonesa i Smith'a w
1973. Badania nad wpływem alkoholu na ciążę prowadzone były nie tylko za oceanem.
Europejski dorobek badawczy jest imponujący, żal tylko, że publikowane wyniki badań nie
są przyjmowane z należytą uwagą, na jaką zasługują. Podam kilka przykładów z Francji i Rosji. W 1968 r. w Nantes (Francja) opublikował rezultaty pierwszych badań nad
FAS Lemoine. Prowadził swoje badania przez blisko 30 lat. Obserwował losy potomstwa dzieci
matek pijących, towarzysząc im niemal od sali porodowej. Wyniki badań były szokujące:
Spośród 50 pacjentami z pełno objawowym syndromem FAS 5 zmarło w dzieciństwie, z
powodu zaburzeń pracy serca i oddychania Spośród 28 z umiarkowanym FAS dwóch
popełniło samobójstwo w wieku dorosłym, 5 innych podejmowało próby samobójcze. Po
przebadaniu 99 pacjentów z FAS, z których wielu znalazło się rozmaitego typu
państwowych instytucjach, Lemoine wywnioskował, że problemy umysłowe najbardziej
nasilały się w wieku dorosłym - zarówno opóźnienia umysłowe jak i zaburzenia
zachowania. To niezwykłe badanie przeprowadzone przez Lemoine i jego syna lekarza jest
kamieniem milowym, który nigdy nie został potraktowany przez świat z należytą uwagą.
Do chwili obecnej badania opublikowane we Francji nie doczekały się przetłumaczenia na
żaden inny język Lemoine przebadał także 16 byłych pacjentów, którzy jako dzieci nie
manifestowali objawów FAS, choć urodzili się z matek alkoholiczek i mieli opóźniony
rozwój psychomotoryczny. Odkrył , że w wieku dorosłym osoby te miały problemy z
zachowaniem norm społecznych, zaburzone zachowanie i nie były w stanie utrzymać stałej
posady. 6 osób z tej grupy znalazło się w ośrodkach dla niepełnosprawnych umysłowo.
Ciekawe, że Lemoine dotarł również do 10 matek wyleczonych z alkoholizmu, które
urodziły zdrowe dzieci, które wyrosły na zdrowych i dobrze funkcjonujących dorosłych. W
pierwszym badaniu Lemoine przeprowadził niezwykłą obserwację. Przy okazji szukania
swych byłych pacjentów w rozmaitych instytucjach, rozmawiał z innymi pacjentami, o
których wiadomo było, że mieli matki alkoholiczki. Oszacował, że w 5 zakładach dla lekko
upośledzonych 20% (33 osoby) miały matki alkoholiczki. Z tych 33, 25 osób miało pełno
objawowy FAS, 8 miało FAE i nie posiadało cech morfologicznych. W 3 zakładach dla dzieci
i młodzieży Lemoine oszacował, że 14 % to są dzieci alkoholiczek (na 42 osoby 6 miało
cechy dysmorficzne. Lemoine & Lemoine (1992) wysnuli wniosek, ĹĽe istniejÄ… powaĹĽne
wyzwania psychologiczne zawiązane z FAS, które wskazują na potrzebę długotrwałej
profesjonalnej pomocy, nawet wtedy, gdy brak cech dysmorficznych W 1974 r. w rosyjskim
periodyku pediatrycznym opublikował badania Szurygin. Porównywał w nich 19 dzieci matek
alkoholiczek które urodziły się zanim ich matki stały się alkoholiczkami z grupą 23
dziećmi urodzonymi gdy ich matki już nałogowo spożywały alkohol.. U dzieci z pierwszej
grupy występowały objawy nerwicowe, emocjonalne i behawioralne wieku 9-10 lat. Objawy
te miały tendencje do ustępowania, w miarę, jak poprawiała się sytuacja domowa
dzieci (leczenie matki lub zmiana środowiska). Dzieci matek pijących alkohol podczas
ciąży miało głębokie zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN), co
manifestowało się już w niemowlęctwie. 14 dzieci z 23 miało opóźnienia rozwojowe.
Dzieci z drugiej grupy miały organiczne uszkodzenie mózgu wskutek toksycznego działania
alkoholu, na które narażone były jeszcze przed narodzeniem. CO TO JEST FAS? Fetal Alcohol
Syndrome - FAS (alkoholowy zespół płodowy, zespół alkoholowego uszkodzenia płodu)
Fetal Alcohol Syndrome (FAS) i inne zaburzenia poalkoholowe zaliczane sÄ… do grupy
fizycznych i umysłowych zaburzeń wrodzonych spowodowanych piciem alkoholu przez
ciężarną kobietę. Pełno objawowy Fetal Alcohol Syndrome (FAS) spełnia 4 kryteria
diagnostyczne:
- opóźniony wzrost - zarówno przed jak i po urodzeniu;
- uszkodzenie mózgu, którego skutkiem są zaburzenia neurologiczne, opóźniony rozwój,
niedorozwój umysłowy, zaburzenia zachowania trudności w uczeniu się;
- charakterystyczne rysy twarzy: małe oczodoły, krótki nos, płaska twarzoczaszka, wąska
górna warga, mała szczęka, brak rynienki podnosowej,
- potwierdzone wywiadem spoĹĽywanie alkoholu przez matkÄ™ w czasie ciÄ…ĹĽy. Alkohol jest
teratogenem, który ma wpływ na rozwijający się płód. Z łatwością przenika przez
łożysko. To, czy dziecko będzie miało cechy charakterystyczne dla zespołu FAS, zależy
od ilości wypijanego alkoholu. Mózg rozwija się przez cały okres ciąży i narażenie go
na działanie alkoholu w jakimkolwiek momencie ciąży może wpłynąć na jego rozwój.
Mózg dzieci narażonych na działanie alkoholu w życiu płodowym, ma trudności z:
- gromadzeniem informacji;
wiązaniem nowych informacji z uprzednimi doświadczeniami (gromadzenie informacji)
- pamięcią - zwłaszcza krótką - tą, która pozwala funkcjonować w codziennym
ĹĽyciu (zapominajÄ… o podstawowych ĹĽyciowych sprawach i obowiÄ…zkach, majÄ…
trudności z zapamiętaniem daty urodzenia lub miejsca zamieszkania)
- wykorzystaniem informacji.
Dzieci z syndromem FAS majÄ… takĹĽe problemy z:
- myśleniem abstrakcyjnym - (abstrakcyjne myślenie stanowi niewidzialną podstawę
funkcjonowania świata;
- myśleniem przyczynowo-skutkowym, wyobraźnią (osoby z FAS nie potrafią wyobrazić
sobie tego, czego nie doświadczyły)
- uogólnianie - brakuje im plastyczności w procesie myślenia,
- poczuciem czasu i wartości pieniądza (nie potrafią dopasować pewnych czynności do
określonych godzin, nie rozumieją cyklicznej natury zjawisk).
Diagnostyka syndromu FAS jest w naszym kraju dopiero rozwija siÄ™. Wiedza na temat
uszkodzeń mózgu wywołanych alkoholem jest niewystarczająco znana i propagowana w
środowisku
medycznym.
RĂłwnieĹĽ
psychologowie
i
pedagodzy
nie
dysponujÄ…
narzędziami diagnostycznymi umożliwiającymi rozpoznanie FAS. Problematyka FAS
powinna być także przybliżona nauczycielom i pedagogom szkolnym, gdyż to właśnie
do nich zwracają się po pomoc rodzice i opiekunowie dzieci z alkoholowym zespołem
płodowym. Rodzice są zaniepokojeni trudnościami szkolnymi dziecka i brakiem efektów,
pomimo ogromnego wysiłku i pomocy udzielanej dziecku. Efektu zresztą nie może być,
gdyĹĽ dzieci z syndromem FAS nie przyswajajÄ… wiedzy przekazywanej w tradycyjny sposĂłb,
ich mĂłzg pracuje w specyficzny sposĂłb. Potrzebuje ukierunkowanej stymulacji, by poprawnie
gromadzić informacje z otaczającego świata i właściwie wykorzystywać je w życiu.
Małgorzata Klecka
Literatura: 1. Streissguth Ann, Fetal Alcohol Syndrome, University of Washington, Fetal
Alcohol and Drug Unit, Seattle
Plik z chomika:
Choniczek.pl
Inne pliki z tego folderu:
Organiczne uszkodzenia mózgu u dzieci wywołane prenatalnym działaniem alkoholu Klecka M.doc (41 KB)
 Objawy i wczesne rozpoznawnie FAS - wywiad z M. KleckÄ… - Niebieska Linia.doc (56
KB)



FAS - PijÄ…ce matki. Lektor PL.avi (1072889 KB)
 Z FAS-trygowane dzieci.pdf (78 KB)
Choroby spowodowane piciem alkoholu.pdf (83 KB)
Inne foldery tego chomika:
 ADHD
BARAN TErapia zabawÄ…
 Bodanowicz Marta
Borkowska M. Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Usprawnianie ruchowe Część 2
 Diagnoza umiejÄ™tnoĹ›ci funkcjonalnych + IPET


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download