Wykaz programów nauczania i podręczników obowiązujących w

advertisement
Wykaz programów nauczania i podręczników
obowiązujących w roku szkolnym 2010/2011
w Gimnazjum nr 9 Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni.
Przedmiot nauczania
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
KLASA I
Autor, tytuł i wydawca podręcznika Numer dopuszczenia podręcznika
M.Chmiel,
95/1/2009
W.Herman,Z.Pomirski,P.Doroszewski Program:”Słowa na czasie” Program
„Słowa na czasie 1”
nauczania języka polskiego w
Wyd. Nowa Era
klasach I-III gimnazjum.
ENGLISH EXPLORER wyd. Nowa
21/1/2009
Era
Program nauczania:
DKOS-5002-8/04
A. Potapowicz, K. Tkaczyk ,,Aha!
86/1/2009
Neu. 1 a" kurs rozszerzony.
Wydawnictwo WSiP
Historia
Pod. red. St. Roszaka,” Śladami
przeszłości. Podręcznik z płytą CD ROM”+ zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa
Era
60/1/2009
Wiedza o społeczeństwie
Bez podręcznika- praca na bazie
podręcznika I. Janickiej, A. Kucia, T.
Makowskiego, „ Dziś i jutro”
Kl.1R. Malarz, R.Uliszak
„Puls Ziemi 1 i 2”+ zeszyt ćwiczen+
atlas, wyd. Nowa Era
77/1/2009
Geografia
Biologia
Kl.1
J. Loritz- Dobrowolska I inni,
Biologia 1, wyd. OPERON (rok
2009)
Matematyka
Z. Bolałek,M. Dobrowolska,
Matematyka z plusem ”
(nowa wersja)
wyd.GWO
10/GIM/2009
42/ 1/2009
„
Fizyka
266/00
DPN-5002-17/0
11/1/2009
Pod red. B. Saganowskiej, „Świat
fizyki –podrecznik dla uczniów
gimnazjum, cz.1”, wyd. ZamKor;
A.Kurowski, J.Niemiec
„SWIAT FIZYKI-zbiór prostych
zadań dla gimnazjum”wyd.ZamKor
Chemia
J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin,”
Chemia Nowej Ery cz.1”+ Chemia
w zadaniach i przykładach. Zbiór
zadań dla gimnazjum.
Wydawnictwo Nowa Era
Zajęcia techniczne
Bez podręcznika
2/Gim/2009
199/2009
Jolanta Pańczyk ,, Informatyka
Europejczyka” wyd: Helion
E. Wachowiak, „ Zeszyt
muzyczny.Gimnazjum”wyd.
GAWA
J. Gomula, „ W tym cała sztuka”,
wyd. MACEdukacja
(podręcznik + ćwiczenia)
Informatyka
Muzyka
Plastyka
Religia
Etyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wiedza do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne
Przedmiot nauczania
Język polski
Ks. Marek, „Jezus uczy i zbawia”
wyd. WAM
Bez podręcznika
J.Słoma, G. Zając, Żyję I działam
bezpiecznie, wyd. Nowa Era +
ćwiczenia kl.1- 3
Bez podręcznika
Bez podręcznika
KLASA II
75/2009
9/Gim/2009
6/Gim/2009
AZ-32-01/1-11
-----------------------------------17/1/2009
13/Gim/2009
--------------------------------------------
Nr programu
Autor i nazwa programu
95/1/2009
M.Chmiel,W.Herman
,Z.Pomirski,P.Doroszewski
„Słowa na czasie” Program
nauczania języka polskiego
w klasach I-III gimnazjum.
Program nauczania języka
angielskiego w gimnazjum.
Kurs kontynuacyjny
Nr programu: DKOS-500237/06
J. Drob – Program
nauczania historii w
gimnazjum
Język angielski
155/2/2009
Historia
60/1/2009
Wiedza o
społeczeństwie
77/1/2009
Geografia
DKOS-5002-68/03
Biologia
DKW-4014-205/99
Matematyka
DKW- 4014-75/99
Fizyka
DKW- 4014-58/01
I. Kuczałek – Program
nauczania wiedzy o
społeczeństwie
w
gimnazjum
R .Malarz- Puls Ziemi.
Program nauczania
geografii w gimnazjum
Program nauczania biologii
w klasach 1-3 gimnazjum
M. Dobrowolska
Matematyka z plusem
K. Horodecki
Fizyka z plusem
Autor, tytuł oraz nr
dopuszczenia podręcznika
M.Chmiel,W.Herman,Z.Pomirsk
i,P.Doroszewski: „Słowa na
czasie”
J.Stranks;H.Puchta “English in
Mind 2; wyd.Cambridge
University Press
Red.S.Roszak „Śladami
przeszłości. Podręcznik z płytą
CD-ROM” +plus Zeszyt
ćwiczeń; wyd. Nowa Era,
Bez podręcznika
praca na bazie podręcznika I.
Janickiej, A. Kucia, T.
Makowskiego, „ Dziś i jutro”
R. Malarz- Puls Ziemi 1 i
2(67/05) + ćwiczenia
(Wyd. Nowa Era)
J.Loritz;,M.Dobrowolska
Biologia 2 OPERON
A. Bazylik, Matematyka z
Plusem 2”, (242/99), (wyd.
GWO)
SWIAT FIZYKI-podrecznik dla
uczniów gimnazjum, cz1 i 2;
Pod red.B.Sagnowskiej
wyd.ZamKor;
A.Kurowski;J.Niemiec
SWIAT FIZYKI-zbiór prostych
zadań dla gimnazjum
R.Subieta”Fizyka.Zbiór zadań
klasy1-3” wyd.WSiP
Chemia
2/Gim/2009
T. Kulawik- autorski
program nauczania chemii
w gimnazjum
Technika
DKW-4014-224/99
Informatyka
Muzyka
DKW- 4014-87/99
DKW-4014-185/99
Plastyka
DKW-4014-153/99
Religia
AZ-3-01-1
Etyka
DKW-4014-63/99
Język niemiecki
DPN-5002-16/08
W. Bober- Technika –
program nauczania w
gimnazjum
Informatyka Europejczyka
E. Wachowiak- program
nauczania muzyki w
gimnazjum
K. Stopczyk- program
nauczania plastyki w
gimnazjum
Ks. Marek- Jezus uczy i
zbawia- program nauczania
religii w gimnazjum
M. Środa- program
nauczania etyki w
gimnazjum w klasach I- III
Program nauczania języka
niemieckiego w gimnazjum
Wychowanie do życia
w rodzinie
Wychowanie fizyczne
13/Gim/2009
Program nauczania WDŻR
DKW-4014-88/99
U. Kierczak- program
wychowania fizycznego dla
czterech etapów
edukacyjnych- Od zabawy
do sportu i rekreacji
T. Kulawik- Chemia Nowej Ery
cz. 2-podrecznik dla
gimnazjum(dla nowej podstawy
programowej) wyd. Nowa Era;
Oraz:
Chemia w zadanich i
przykładach- wyd. Nowa Era
Bez podręcznika
Bez podręcznika
W. Panek- Świat muzyki 2
(79/03), E. Wachowiak- zeszyt
ćwiczeń, wyd.Gawa
K. Stopczyk- Plastyka2 (32/00),
wyd. WSiP
Ks. Marek- Jezus działa i
zbawia. , AZ-32-01/1-11, wyd.
WAM
Bez podręcznika
Kontynuacja pracy z
podręcznikiem z klasy 1.
( „Aha! Neu”)
Bez podręcznika
Bez podręcznika
KLASA III
Przedmiot nauczania
Nr programu
Autor I nazwa programu
nauczania
DKW-4014-81/99
T. Michałkiewicz –
Rozwinąć skrzydła.
Program nauczania
j.
polskiego dla klas I-III
gimnazjum
Język angielski
DKOS-5002-43/05
M. Kębłowska – Program
nauczania języka
angielskiego. Kurs
kontynuacyjny dla klas IIII gimnazjum
Historia
DKW-4014-4/00
J. Drob – Program
Język polski
Autor, tytuł oraz nr
dopuszczenia
podręcznika
T. Michałkiewicz –
Rozwinąć skrzydła.
Kształcenie kulturowe. Cz.
1 i 2.( Nowa Era).
Kształcenie językowe
(160/01, 288/02), Język
polski – zeszyt ćwiczeń.
(wyd. GWO)
V. Evans – Click On cz.1 i
2 (259/00, 243/01)
Oraz:
LONGMAN. EGZAMIN
GIMNAZJALNY (
repetytorium wydawnictwa
Longman)
J.Chachaj,
nauczania historii w
gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
DKW-4014-240/99
Geografia
DKOS-5002-68/03
Biologia
DKW-4014-205/99
Matematyka
DKW-4014-75/99
Fizyka
DKW-4014-58/01
Plastyka
DKW- 4014-153/99
Chemia
DKW-4014-93/99
Religia
AZ-3-01/1
Etyka
DKW-4014-63/00
Wychowanie fizyczne
DKW-4014-88/99
I. Kuczałek – Program
nauczania wiedzy o
społeczeństwie
w
gimnazjum
R .Malarz- Puls Ziemi.
Program nauczania
geografii w gimnazjum
Program nauczania
biologii w klasach 1-3
gimnazjum.
M. Dobrowolska
Matematyka z plusem
K. Horodecki
Fizyka z plusem
Historia Gimnazjum kl.3
Czasy najnowsze (wyd.
Demart)
J. Walendziak – Wiedza o
społeczeństwie III – zeszyt
ćwiczeń (wyd. Żak)
R. Malarz- Puls Ziemi
3(67/05) + ćwiczenia
(Wyd. Nowa Era)
W.Lewiński; J.Prokop
Biologia 2
Wyd.OPERON rok 2000
„Matematyka z Plusem”,
(242/99), (wyd. GWO)
„Fizyka z plusem dla
kl.3”;
R.Subieta
„Fizyka.Zbiór zadań klasy
1-3” wyd.WSiP
K. Stopczyk- Plastyka3
(32/00), wyd. WSiP
K. Stopczyk- program
nauczania muzyki w
gimnazjum
T. Kulawik- autorski
T. Kulawik- „Chemia
program nauczania chemii Nowej Ery 3” –podrecznik
w gimnazjum
dla gimnazjum.(81/01),
wyd. Nowa Era;
+ Zbiór zadań-Chemia w
zadanich i przykładach
wyd Nowa Era
Ks. Marek- Jezus uczy i
Ks. Marek- Jezus działa i
zbawia- program
zbawia. , AZ-32-01/1-11,
nauczania religii w
wyd. WAM
gimnazjum
M. Środa- program
Bez podręcznika
nauczania etyki w
gimnazjum w klasach I- III
U. Kierczak- program
Bez podręcznika
wychowania fizycznego
dla czterech etapów
edukacyjnych- Od zabawy
do sportu i rekreacji
Download