Szkolny Zestaw Programów Nauczania

advertisement
Szkolny Zestaw Programów Nauczania
Klasa I-III Gimnazjum (zgodny z nową podstawą programową)
Obowiązuje w roku szkolnym 2011/12
Nr zestawu
szkolnego
Przedmiot
01/09/G
Język polski
Wydawnictwo/Autor/Tytuł
„Słowa na czasie” M. Chmiel, ERA
Klasa
1-3 Gim.
07/09/G
Program nauczania dla gimnazjum, J.
Ustrzycki, OPERON
Program nauczania dla gimnazjum, E.
Język niemiecki
Reymont, PWN
"Exam Challenges 1", M. Harris
Język angielski PEARSON EDUCATION
08/09/G
Matematyka
Program nauczania dla gimnazjum, A.
Urbańczyk, OPERON
1-3 Gim.
09/09/G
Fizyka
Program nauczania dla gimnazjum, R.
Grzybowski, OPERON
1-3 Gim.
10/09/G
Chemia
11/09/G
Geografia
13/09/G
Biologia
14/09/G
Zajęcia
Techniczne
03/09/G
06/09/G
Historia
15/99/G
Godz. Wych.
16/03/G
Religia
17/99/G
W-F
18/09/G
Informatyka
20/09/G
21/09/G
22/09/G
22/10/G
Muzyka
Plastyka
Etyka
WOS
„Chemia Nowej Ery”, T. Kulawik,
NOWA ERA
1-3 Gim.
1-3 Gim.
1-3 Gim.
1-3 Gim.
Program nauczania dla gimnazjum, G.
1-3 Gim.
Chmielewska, OPERON
„Puls Życia”, M. Jefimow, NOWA ERA
1-3 Gim.
Program nauczania techniki w
gimazjum., U. Białka, OPERON
1-3 Gim.
Program wychowawczy dla gimazjum,
opracowany przez zespół
wychowawców gimazjum w Kowarach.
1-3 Gim.
Program nauczania religii w gimnazjum.
1-3 Gim..
Zbigniew Marek SJ, Wyd. WAM
Program wychowania fizycznego
Informatyka, Marek Kołodziej,
OPERON
Program nauczania muzyki w
gimnazjum, M. Rykowska, OPERON
Program nauczania plastyki w
gimnazjum, S. Stopczyk, WSiP
Program lekcji etyki w gimnazjum, M.
Środa
WOS. Program nauczania dla
gimnazjum. E. Dobrzycka, K. Makara
1-3 Gim.
1-3 Gim.
1-3 Gim..
1-3 Gim.
1-3 Gim.
2 -3Gim.
24/07/G
Program
wychowawczy
biblioteki
Program Wychowawczy biblioteki
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Kowarach - Janina Szynalska
Zajęcia Artystyczne – w zakresie sztuk
plastycznych („Szkolna Pracownia
Artystyczna”, „Osobisty Kontakt z
Dziełami Artystycznymi” – Beata
Mikulik)
Zajęcia Artystyczne – Edukacja
Teatralna – Zespół Teatralny – Anna
Szablicka
Zajęcia Artystyczne – Informatyka w
zakresie fotografii cyfrowej – Tomasz
Raczyński
1-3 Gim.
25/10/G
Zajęcia
artystyczne
26/10/G
Zajęcia
artystyczne
27/10/G
Zajęcia
artystyczne
28/10/G
Zajęcia
artystyczne
Zajęcia Artystyczne (w zakresie
muzyki) – Magdalena Król
2-3 Gim.
29/11/G
Zajęcia
artystyczne
Zajęcia Artystyczne (w zakresie tańca)
- Marta Odelga
2-3 Gim.
30/11/G
Edukacja
dla
bezpieczeństwa
Edukacja dla Bezpieczeństwa. Operon.
Lech Patrzek
3 Gim.
2 -3Gim.
2-3 Gim.
2-3 Gim.
Download