Programy nauczania

advertisement
Szkolny zestaw programów nauczania na rok 2013/ 2014
Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku
Programy nauczania i podręczniki szkolne są zgodne z nową podstawą programową dla danego etapu edukacyjnego
oraz są dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów.
Programy nauczania oraz podręczniki zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców Radę Pedagogiczną i
dopuszczone do użytku przez Dyrektora Szkoły dnia 29. 08.2013r
Szkolny zestaw programów nauczania dla klas I w roku szkolnym 2013/2014
Autor i tytuł programu
Przedmiot
„Słowa na czasie” Program nauczania języka polskiego w klasach I–III gimnazjum
Język polski
Język niemiecki
Język hiszpański
Język angielski
Historia
Wychowanie do
życia w rodzinie
Biologia
Geografia
Chemia
Fizyka
Matematyka
M. Stelmach –Kopeć, E. Rudnicka, M. Lechnio-Lewicka, E. Kulczyńska, D. Jabłońska, I. Rubaj
Modyfikacja programu nauczania języka polskiego w gimnazjum. „Po polsku” Jolanta Malczewska
(modyfikacja M. Stelmach –Kopeć, E. Rudnicka, M. Lechnio-Lewicka, E. Kulczyńska, D. Jabłońska,
M. Latoch-Zielińska)
Program nauczania języka niemieckiego w klasach I – III gimnazjum. Kurs podstawowy , Irena
Nowicka, Dorota Wieruszewskaa
Program nauczania języka hiszpańskiego w gimnazjum na poziom podstawowy, wyd. EDELSA
Program nauczania języka angielskiego.
Kurs kontynuacyjny (III.1) w klasach 1-3 gimnazjum
zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.
Autor: Magdalena Kębłowska
klasy angielskie
Modyfikowany program nauczania języka angielskiego.
Kurs kontynuacyjny (III.1) w klasach 1-3 gimnazjum
zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r. Autor: Magdalena Kębłowska
(modyfikacja – Marcin Paśnikowski, Urszula Burda)
Numer w szkolnym
zestawie programów
GIM – 3/1/2011/2012
GIM – 3/1/ 2009/2010
GIM – 3/2/2009/2010
GIM – 3/2/2011/2012
GIM – 3/5/ 2009/2010
GIM – 3/ 6/2009/2010
S. Roszak, "Śladami przeszłości"
GIM – 3/7/2009/2010
Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk, Teresa Król „Wędrując ku dorosłości.
GIM – 3/18/2009/2010
Modyfikacja programu „Ciekawa biologia”- E. Kłos, M. Kukier, W. Kofta (modyfikacja J. Paterek,
M. Walaszek)
Modyfikacja programu „Ciekawa biologia”- E. Kłos, M. Kukier, W. Kofta dla klasy dwujęzycznej z
j. hiszpańskim (B. Adasik)
Program nauczania geografii dla gimnazjum , autor Ewa Maria Tuz
Chemia Nowej Ery –program nauczania chemii w gimnazjum – J. Jarosz, E.Kurek, M.Walaszek
Program nauczania chemii dla klasy dwujęzycznej z językiem angielskim E. Kurek
Program nauczania fizyki w gimnazjum "Spotkania z fizyką" Autorzy: Grażyna Francuz -Ornat,
Teresa Kulawik.
Modyfikacja programu Matematyka wokół nas- gimnazjum A. Drężek dla klasy dwujęzycznej z j.
angielskim - A. Seremak
Program nauczania. Matematyka wokół nas- gimnazjum A. Drężek.
GIM – 3/8/2009/2010
GIM – 3/3/2011/2012
GIM – 3/9/2009/2010
GIM – 3/10/2009/2010
GIM – 3/4/2011/2012
GIM – 3/11/2009/2010
GIM – 3/5/2011/2012
GIM – 3/12/2009/2010
Muzyka
Wychowanie
fizyczne
Religia
Etyka
Informatyka
Klasy matematyczne
Programu nauczania. Matematyka wokół nas- gimnazjum A. Drężek (modyfikacja programu P.
Błądek)
Program nauczania dla klasy I „Muzyka” Krystyna Serwańska
Program do nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum
Program klasy sportowej – profil piłka siatkowa, Małgorzata Skalińska-Królik
Program ogólnopolski Wierzyć Chrystusowi , nr AZ-3-01/1
Ludzkie ścieżki - kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym
Jolanta Pańczyk, Jarosław Skłodowski Informatyka Europejczyka
GIM – 3/13/2009/2010
GIM – 3/16/2009/2010
GIM – 3/17/2009/2010
GIM – 3/8/2011/2012
GIM – 3/19/2009/2010
GIM – 3/1/2012/2013
GIM – 3/14/2009/2010
Szkolny zestaw programów nauczania dla klas II w roku szkolnym 2013/2014
Autor i tytuł programu
Przedmiot
„Słowa na czasie” Program nauczania języka polskiego w klasach I–III gimnazjum
Język polski
Język niemiecki
Język hiszpański
Język angielski
Historia
Wychowanie do
życia w rodzinie
Wiedza o
społeczeństwie
Biologia
Geografia
Chemia
Fizyka
Matematyka
M. Stelmach –Kopeć, E. Rudnicka, M. Lechnio-Lewicka, E. Kulczyńska, D. Jabłońska, I. Rubaj
Modyfikacja programu nauczania języka polskiego w gimnazjum. „Po polsku” Jolanta Malczewska
(modyfikacja M. Stelmach –Kopeć, E. Rudnicka, M. Lechnio-Lewicka, E. Kulczyńska, D. Jabłońska,
M. Latoch-Zielińska)
Program nauczania języka niemieckiego w klasach I – III gimnazjum. Kurs podstawowy , Irena
Nowicka, Dorota Wieruszewskaa
Program nauczania języka hiszpańskiego w gimnazjum na poziom podstawowy, wyd. EDELSA
Program nauczania języka angielskiego.
Kurs kontynuacyjny (III.1) w klasach 1-3 gimnazjum
zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.
Autor: Magdalena Kębłowska
klasy angielskie
Modyfikowany program nauczania języka angielskiego.
Kurs kontynuacyjny (III.1) w klasach 1-3 gimnazjum
zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r. Autor: Magdalena Kębłowska
(modyfikacja – Marcin Paśnikowski, Urszula Burda)
Numer w szkolnym
zestawie programów
GIM – 3/1/2011/2012
GIM – 3/1/ 2009/2010
GIM – 3/2/2009/2010
GIM – 3/2/2011/2012
GIM – 3/5/ 2009/2010
GIM – 3/ 6/2009/2010
S. Roszak, "Śladami przeszłości"
GIM – 3/7/2009/2010
Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk, Teresa Król „Wędrując ku dorosłości.
GIM – 3/18/2009/2010
I. Janicka, A. Kucia, T. Maćkowski "Dziś i jutro"
GIM – 3/20/2009/2010
Modyfikacja programu „Ciekawa biologia”- E. Kłos, M. Kukier, W. Kofta (modyfikacja J. Paterek,
M. Walaszek)
Modyfikacja programu „Ciekawa biologia”- E. Kłos, M. Kukier, W. Kofta dla klasy dwujęzycznej z
j. hiszpańskim (B. Adasik)
Program nauczania geografii dla gimnazjum , autor Ewa Maria Tuz
Chemia Nowej Ery –program nauczania chemii w gimnazjum – J. Jarosz, E.Kurek, M.Walaszek
Program nauczania chemii dla klasy dwujęzycznej z językiem angielskim E. Kurek
Program nauczania fizyki w gimnazjum "Spotkania z fizyką" Autorzy: Grażyna Francuz -Ornat,
Teresa Kulawik.
Modyfikacja programu Matematyka wokół nas- gimnazjum A. Drężek dla klasy dwujęzycznej z j.
GIM – 3/8/2009/2010
GIM – 3/3/2011/2012
GIM – 3/9/2009/2010
GIM – 3/10/2009/2010
GIM – 3/4/2011/2012
GIM – 3/11/2009/2010
GIM – 3/5/2011/2012
angielskim - A. Seremak
Wychowanie
fizyczne
Religia
Plastyka
Program nauczania. Matematyka wokół nas- gimnazjum A. Drężek.
Klasy matematyczne
Programu nauczania. Matematyka wokół nas- gimnazjum A. Drężek (modyfikacja programu P.
Błądek)
Program do nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum
Program klasy sportowej – profil piłka siatkowa, Anna Nowak
Program ogólnopolski Wierzyć Chrystusowi , nr AZ-3-01/1
Elżbieta Jezierska, Program nauczania plastyki w gimnazjum,
GIM – 3/12/2009/2010
GIM – 3/13/2009/2010
GIM – 3/17/2009/2010
GIM – 3/8/2011/2012
GIM – 3/19/2009/2010
GIM – 3/1/2010/2011
Szkolny zestaw programów nauczania dla klas III w roku szkolnym 2013/2014
Autor i tytuł programu
Przedmiot
Język polski
Język niemiecki
Język hiszpański
Język angielski
Historia
Wychowanie do
życia w rodzinie
Wiedza o
społeczeństwie
Biologia
Geografia
Chemia
Fizyka
Modyfikacja programu nauczania języka polskiego w gimnazjum. „Po polsku” Jolanta Malczewska
(modyfikacja M. Stelmach –Kopeć, E. Rudnicka, M. Lechnio-Lewicka, E. Kulczyńska, D. Jabłońska,
M. Latoch-Zielińska)
Program nauczania języka niemieckiego w klasach I – III gimnazjum. Kurs podstawowy , Irena
Nowicka, Dorota Wieruszewska
Program nauczania języka hiszpańskiego do podręcznika Paula Cerdeira, Ana Romero Club Prisma,
Beata Adasik
Program nauczania języka angielskiego.
Kurs kontynuacyjny (III.1) w klasach 1-3 gimnazjum
zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.
Autor: Magdalena Kębłowska
klasy angielskie
Modyfikowany program nauczania języka angielskiego.
Kurs kontynuacyjny (III.1) w klasach 1-3 gimnazjum
zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r. Autor: Magdalena Kębłowska
(modyfikacja – Marcin Pasnikowski, Urszula Burda)
Numer w szkolnym
zestawie programów
GIM – 3/1/ 2009/2010
GIM – 3/2/2009/2010
GIM – 3/4/2009/2010
GIM – 3/5/ 2009/2010
GIM – 3/ 6/2009/2010
S. Roszak, "Śladami przeszłości"
GIM – 3/7/2009/2010
Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk, Teresa Król „Wędrując ku dorosłosci.
GIM – 3/18/2009/2010
I. Janicka, A. Kucia, T. Maćkowski "Dziś i jutro"
GIM – 3/20/2009/2010
Modyfikacja programu „Ciekawa biologia”- E. Kłos, M. Kukier, W. Kofta (modyfikacja J. Paterek,
M. Walaszek)
Program nauczania geografii dla gimnazjum , autor Ewa Maria Tuz
Program nauczania fizyki w gimnazjum "Spotkania z fizyką" Autorzy: Grażyna Francuz -Ornat,
Teresa Kulawik.
GIM – 3/8/2009/2010
GIM – 3/9/2009/2010
GIM – 3/10/2009/2010
GIM – 3/11/2009/2010
Program nauczania. Matematyka wokół nas- gimnazjum A. Drężek.
GIM – 3/12/2009/2010
Matematyka
Wychowanie
fizyczne
Religia
Plastyka
Informatyka
Etyka
Klasy matematyczne
Programu nauczania. Matematyka wokół nas- gimnazjum A. Drężek
(modyfikacja programu P. Błądek)
Program do nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum,
Program klasy sportowej – profil piłka nożna, Grzegorz Martyniuk, Wiesław Kołodziej
Program ogólnopolski Wierzyć Chrystusowi , nr AZ-3-01/1
Elżbieta Jezierska, Program nauczania plastyki w gimnazjum,
Jolanta Pańczyk, Jarosław Skłodowski Informatyka Europejczyka
Ludzkie ścieżki - kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym
GIM – 3/13/2009/2010
GIM – 3/17/2009/2010
GIM-3/5/2010/2011
GIM – 3/19/2009/2010
GIM – 3/1/2010/2011
GIM – 3/14/2009/2010
GIM – 3/1/2012/2013
Download