Quiz do samodzielnego rozwiązania w domu

advertisement
Test
1) Jeśli fala elektromagnetyczna przechodzi z jednego ośrodka do
drugiego to nie zmienia się jej:
a. częstotliwość,
b. długość fali
c. prędkość
2) Długość fali promieni rentgenowskich jest porównywalna z
rozmiarami:
a. jądra atomowego,
b. atomu
c. elektronu
3) Źródłem promieniowania gamma nie jest;
a. rozpad pierwiastków promieniotwórczych,
b. procesy jądrowe zachodzące w gwiazdach
c. procesy wzbudzenia i jonizacji atomów ośrodka (anody) przez
uderzające w anodę elektrony
4) W radioterapii jako zewnętrzne źródło promieniowania gamma nie
stosuje się :
a. bomby uranowej
b. bomby cezowej
c. bomby kobaltowej
5) Promieniowanie które powstaje w wyniku hamowania elektronów na
anodzie to promieniowanie:
a. gamma
b. rentgenowskie
c. radiowe
6) Najbardziej pochłaniają promieniowanie rentgenowskie:
a. kości
b. płuca
c. skóra
7) Arteriografia to badanie:
a. kości
b. tkanek
c. żył
8) Środek kontrastowy podawany w trakcie tomografii komputerowej:
a. zwiększa pochłanianie promieniowania rentgenowskiego w
określonych tkankach
b. zmniejsza pochłanianie
c. nie wpływa na pochłanianie
9) Promieniowanie UV stosuje się do:
a. leczenia chorób skórnych
b. do odkażania
c. uszkadzania komórek rakotwórczych
10)
Promieniowanie podczerwone jest emitowane przez
a. wszystkie ciała
b. gorące ciała
11)
Im tkanki maja wyższą temperaturę tym maksimum emisji
promieniowania podczerwonego przypada na :
a. krótszą długość fali
b. dłuższą długość fali
12)
W spektralnym tomografie optycznym analizuje się:
a. stopień pochłonięcia promieniowania przez poszczególne
warstwy oka
b. natężenie światła podczerwonego odbitego od danej warstwy
oka
13)
Laser daje światło:
a. o określonej długości fali, spójne i skupione
b. o określonej długości fali , niespójne, skupione
14)
Do niszczenia komórek nowotworowych służy:
a. światło lasera
b. promieniowanie podczerwone
c. promieniowanie radiowe
15)
W rezonansie magnetycznym ma zastosowanie:
a. promieniowanie gamma
b. promieniowanie radiowe
c. promieniowanie rentgenowskie
d. ultradźwięki
16)
Jakie zjawiska fizyczne odgrywają znaczącą rolę w
ultrasonografii:
a. dyfrakcja i interferencja
b. polaryzacja i odbicie
c. odbicie i załamanie
17)
Specjalny żel stosowany w trakcie USG ma za zadanie:
a. zmniejszyć pochłanianie ultradźwięków
b. eliminować granicę między ośrodkami(powietrze, skóra)
18)
Podczas USG dopplerowskiego stosuje się zjawisko dopplera .
Gdy źródło fali przybliża się do obserwatora to jej częstotliwość w
porównaniu ze źródłem w spoczynku jest:
a. niższa
b. wyższa
19)
USG dopplerowskie służy do badania:
a. gęstości kości
b. przepływu krwi
20)
Jakie zjawiska mają główne zastosowanie w USG
dopplerowskim:
a. załamanie
b. odbicie
c. interferencja
d. zjawisko Dopplera
21)
W USG dopplerowskim można określić:
a. prędkość przepływu krwi
b. gęstość krwi
c. kierunek przepływu
d. skład krwi
Download