Uploaded by User1129

Projekt edukacyjny o Promieniowaniu Gamma

advertisement
Projekt edukacyjny o Promieniowaniu Gamma
1. Czym jest promieniowanie ?
A więc zacznijmy od początku czym jest promieniowanie?
Promieniowanie - strumień cząstek lub fal wysyłanych przez ciało. Wytwarzanie promieniowania jest nazywane
“emisja”
Pierwotnie pojecia promieniowania uzywano do promieni slonecznych. Potem do tych rodzajów wysyłanych
cząsteczek i fal ( bez wnikania w ich naturę), którego wąski strumień rozchodząc się w przestrzeni może być
traktowany jak linia w geometrii (nie rozdziela się)
2. Rodzaje promienowan
Wyróżnia się wiele rodzajów promieniowań a oto kilka z nich:
1.radiowe,
2.mikrofalowe,
3.podczerwone,
4.świetlne,
5.ultrafioletowe,
6.Roentgena (czytaj Rentgena).
Lecz dziś przyjrzymy się promieniowaniu Gamma.
Co to promieniowanie gamma ?
Promieniowanie gamma jest to wysokoenergetyczna forma
promieniowania magnetycznego. Za promieniowanie uznaje się
promieniowanie o energii kwantu większej od 50 KeV
(elektronowoltów).
4.Gdzie wykorzystuje sie promieniowanie Gamma ?
Promieniowanie gamma mogą służyć do sterylizacji sprzętu
medycznego, jak również produktów spożywczych. W medycynie
używa się ich w radioterapii do leczenia nowotworów oraz w
diagnostyce, np. tomografia emisyjna pojedynczych fotonów.
Ponadto promieniowanie gamma ma zastosowanie w przemyśle
oraz w nauce, np. pomiar grubości gorących black stalowych,
pomiar grubości papieru.
5. Ciekawostka
Czy wiesz że podczas wybuchu bomby atomowej (takowa została
zdetonowana np. hiroszimie) około 5% energii wybuchu
zamienia się na promieniowanie jonizujące, w tym i na
promieniowanie gamma. Skutki oddziaływania promieniowania
gamma powstałego podczas wybuchu są mniejsze niż efekty
wywołane falą uderzeniową i promieniowaniem cieplnym.
Większym zagrożeniem jest skażenie po promieniotwórcze, gdyż
powstaje opad radioaktywny.
Sterylizacja sprzetu pare zdjec przyzadow
wróć
więcej o radioterapii znajdziesz klikając tutaj
wróć
Sktutki oraz sam wybuch bomby atomowej w hiroszimie
wróć
Linki oraz zrodla
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. 12. 13. 14.
Download