promieniowanie gamma (4,5)

advertisement
promieniowanie gamma (4,5).doc
(185 KB) Pobierz
WYDZIAŁ:
Inżynierii
Środowiska
DZIEŃ/GODZINA
Poniedziałek / 11:15 - 14:00
DATA: 2.04.2012
NAZWISKO I IMIĘ OCENA Z
OCENA ZE
Wyszyńska Joanna PRZYGOTOWANIA: SPRAWOZDANIA:
Lebida Rafał
Biruk Jarosław
PROWADZĄCY:
Nr
zespołu:
6
OCENA:
PODPIS PROWADZĄCEGO:
Badanie osłabienia promieniowania gamma przy przechodzeniu przez materię.
Celem ćwiczenia było zbadanie, zależnie od grubości oraz rodzaju absorbentu, natężenia
promieniowania gamma przechodzącego przez dany absorbent.
Wstęp Teoretyczny
Promieniowanie gamma- fala elektromagnetyczna emitowana przy przejściu jąder ze stanów
wzbudzonych do stanów energetycznie niższych lub powstałą przy reakcjach jądrowych.
Promieniowanie przy przechodzeniu przez materię ulega osłabieniu. Osłabienie zależy
wykładniczo
od grubości absorbentu i współczynnika osłabienia promieniowania gamma. Osłabienie
promieniowania opisane jest wzorem:
I = I0 -μX
I - natężenie promieniowania po przejściu przez absorbent
X - grubość absorbentu
μ - współczynnik osłabienia promieniowania gamma
Zjawiska występujące przy przechodzeniu promieniowania gamma przez materię:
Efekt fotoelektryczny, w wyniku którego promieniowanie gamma oddaje energię elektronom,
odrywając je od atomów lub przenosząc na wyższe poziomy energetyczne
Rozpraszanie comptonowskie – elektrony słabo związane lub swobodne doznają
przyspieszenia w kierunku rozchodzenia się promieniowania. W pojedynczym akcie
oddziaływania następuje niewielka zmiana energii kwantu gamma. W wyniku oddziaływania z
wieloma elektronami kwant gamma wytraca swą energię. Jest to najważniejszy sposób
oddawania energii przez promieniowanie gamma;
Tworzenie się elektron-pozyton – kwant gamma, uderzając o jądro atomowe, powoduje
powstanie par cząstka-antycząstka (warunkiem zajścia zjawiska jest energia kwantu gamma >
1,02 MeV – dwukrotnej wartości masy spoczynkowej elektronu)
Przebieg ćwiczenia:
Jako pierwszy przeprowadziliśmy pomiar tła. Wykonaliśmy w tym celu 10 pomiarów bez
wykorzystania pierwiastka promieniotwórczego. Przy pomocy komputera i specjalistycznego
oprogramowania odczytaliśmy następujące wyniki:
Numer
pomiaru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Grubość
Absrobenta
[mm]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nśr
N (liczba
zliczeń)
87
84
100
96
90
94
94
111
99
82
94
Średnia N = 94
uśr =
Następnie wykonaliśmy pomiary z aluminiowym absorbentem. W tym celu umieszczaliśmy w
domku osłonowym coraz to grubsze płytki absorbentu. Otrzymaliśmy następujące wyniki:
Grubość
Numer
Absrobenta
pomiaru
[mm]
1
20
2
17
3
15
4
12
5
10
Liczba
zliczeń
N
ΔN
ln N
Δ (ln N)
1528
1709
1692
1720
1838
1434
1615
1598
1626
...
37,87
40,19
39,98
40,33
7,27
7,39
7,38
7,39
0,026
0,025
0,025
0,025
Plik z chomika:
anusiasty
Inne pliki z tego folderu:




 Maxwell.pdf (17948 KB)
20140328_125443.jpg (1543 KB)
20140328_123233.jpg (1668 KB)
20140328_125446.jpg (2152 KB)
20140328_125435.jpg (1643 KB)
Inne foldery tego chomika:
 1 prawo ohma
10 (Pomiar długości fal elektromagnetycznych metodami interferencyjnymi.)
 19 lepkość
a27 (Badanie właściwości statystycznych elektronów emitowanych z katody lampy
próżniowej)
 b41 (wyznaczenie energi promieniowania gamma metodą scyntylacyjną))


Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download