Sieć obszarów wiejskich powstaje w całej Unii Europejskiej

advertisement
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Konferencja
„Dziedzictwo dla Przyszłości”
„Olandia” – Skansen Olenderski w Prusimiu
powiat Międzychód, Wielkopolska
10 - 11 maja 2012 roku
Celem konferencji jest propagowanie ochrony i zachowania wiejskiego dziedzictwa kulturowego oraz
możliwości jego wykorzystania w rozwoju społeczności lokalnych, a także zachęcanie mieszkańców do
realizacji projektów związanych z dziedzictwem.
A w szczególności:
1) Przekazanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego pozwalającej na identyfikację jego zasobów
w każdej wsi przez szerokie grupy odbiorców, szczególnie przez organizacje pozarządowe
działające na wsi;
2) Zaprezentowanie szerokiej grupie odbiorców metod realizacji projektów z zakresu dziedzictwa
kulturowego, ukazanie ich specyfiki i różnorodności oraz problemów pojawiających się w trakcie ich
realizacji;
3) Skomunikowanie ze sobą zainteresowanych realizacją projektów przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz osób i instytucji, które w danym regionie zajmują się tematyką dziedzictwa
kulturowego i mogą służyć wsparciem w ich realizacji (m.in. konserwatorzy zabytków, osoby
zajmujące się produktem regionalnym, etnografowie, architekci i specjaliści od krajobrazu,
pracownicy muzeów, parków narodowych i krajobrazowych, zainteresowanych wydziałów uczelni,
pasjonaci lokalnej historii, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, pracownicy oddziałów
Narodowego Instytutu Dziedzictwa);
4) Wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Realizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Program
I dzień
11.00 – 12.00
Rejestracja uczestników konferencji
Powitalna kawa
Moderator: dr hab. Hanna Mamzer, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej, Instytut
Socjologii, UAM w Poznaniu
12.00 – 12.10
Powitanie – Tomasz Bugajski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
12.10 – 12.20
Wystąpienie – Stanisław Tomczyszyn, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
12.20 – 12.30
Powitanie – przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
12.30 – 12.45
Wprowadzenie do tematyki konferencji – Emilia Dunal, Dyrektor Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego
12.45 – 13.00
Wystąpienie – Tadeusz Woźniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
13.00 – 13.20
Ginący głos Ludu – czyli o potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego wsi.
– prof. Andrzej Marek Wyrwa, Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
13.20 – 13.40
Dziedzictwo historyczno-kulturowe wsi wielkopolskiej i lubuskiej.
- Dorota Matyaszczyk, (Narodowy Instytut Dziedzictwa w Poznaniu)
13.40 – 14.20
Oficjalne otwarcie wystawy fotograficznej poświęconej dziedzictwu kulturowemu wsi
wielkopolskiej i lubuskiej, tradycyjnemu budownictwu wiejskiemu („żelazne domy”)
oraz wystawy rękodzieła artystycznego (m.in. snutki, biały haft na tiulu, garncarstwo,
rzeźba ludowa) [przerwa kawowa]
Uroczyste
otwarcie
–
Tomasz
Bugajski,
Członek
Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego.
14.20 – 14.40
Budownictwo
wiejskie
i
zagospodarowanie
przestrzenne
Województwa
Wielkopolskiego i Lubuskiego.
- dr hab. inż. arch. Radosław Barek, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska.
14.40 – 15.00
Kultura niematerialna wsi wielkopolskiej i lubuskiej. W kręgu obrzędowości i tradycji
świętowania.
-
Witold Przewoźny - Kustosz, Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum
Narodowego w Poznaniu.
15.00 – 15.20
W kręgu obrzędowości i tradycji świętowania wsi lubuskiej
-
15.20 – 16.20
Irena Lew
Obiad
- Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze
16.20 – 18.00
Wspieranie i promocja dziedzictwa kulturowego – m.in. rola Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi.
Wystąpienie wprowadzające do dyskusji.
Moderowana dyskusja z udziałem zaproszonych samorządowców i instytucji
zajmujących się dziedzictwem kulturowym wsi w województwie wielkopolskim
i lubuskim.
- dr hab. Hanna Mamzer, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej,
Instytut Socjologii, UAM w Poznaniu.
18.00 – 18.15
Podsumowanie I dnia konferencji.
19.00 – 23.00
Kolacja połączona z prezentacją dobrych praktyk w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego wsi (Wesele Biskupiańskie; pokaz mody inspirowanej strojem ludowym;
występ Kapeli z Orliczka – muzyka folkowa).
2 dzień
09.00 – 10.30
Prezentacje instytucji i osób oraz realizowanych projektów w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego wsi (dobre praktyki), m. in. z wykorzystaniem funduszy UE
(8 projektów, po 4 z każdego województwa).
10.30 – 10.45
Przerwa kawowa.
10.45 – 12.15
Warsztaty – 4 grupy:
1. Jak sprzedać dziedzictwo kulturowe wsi?
- dr Janusz Majewski –Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
2. Partnerstwo na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego wsi.
- dr Elwira Jeglińska – UAM w Poznaniu.
3. Ginące zawody – współpraca rzemieślnika z projektantem i biznesem.
- Katarzyna Linda, Zakład Studiów nad Kulturą Współczesną, Instytut Etnologii
i Antropologii Kultury, UAM w Poznaniu.
4. Budowanie tożsamości kulturowej regionów.
- dr hab. Hanna Mamzer, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej,
Instytut Socjologii UAM w Poznaniu.
12.15 – 12.30
Podsumowanie wyników prac grup warsztatowych i zakończenie konferencji.
12.30 – 13.30
„Historia Olendrów w Wielkopolsce”.
13.30 – 14.30
Obiad.
Download