Zestaw filtracyjny z pompą próżniową 4 000 zł - ZCHA

advertisement
Oznaczanie pierwiastków śladowych w próbkach ciekłych techniką
rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją długości fal
(Times New Roman, czcionka 14, pogrubiona)
Marta Kowalska1, Beata Nowak2, Rafał Kwiatkowski1
(Times New Roman, czcionka 11)
Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
2
Instytut Chemii Polimerów, Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach
1
(Times New Roman, czcionka 10, kursywa)
Oznaczanie pierwiastków śladowych za pomocą rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej
wymaga praktycznie zawsze zastosowania procedur zagęszczających [1,2]. Celem badań było
opracowanie metody zagęszczania pierwiastków śladowych na specjalnie przygotowanych foliach
zawierających odczynnik kompleksujący oraz ich oznaczenie techniką rentgenowskiej spektrometrii
fluorescencyjnej. Optymalizacja metody polegała na określeniu ilości i stężenia roztworu polistyrenu
służącego do wytworzenia folii, ilości i rodzaju odczynnika kompleksującego wybrane pierwiastki,
a także warunków prowadzenia ekstrakcji takich jak m.in. pH roztworu analitu, czas ekstrahowania
pierwiastków oznaczanych, objętość próbki badanej. Opracowana metoda jest precyzyjna i dokładna
co daje możliwości jej szerokiego praktycznego zastosowania.
(Times New Roman, czcionka 11, tekst bez akapitów)
Literatura (Times New Roman, czcionka 11, pogrubiona)
1 R. Nowak, B. Kowalska, J. Anal. At. Spectrom. 20 (2005) 741–745.
2 J. De Vries, B. Vrebos, Qantification of Infinitely Thick Specimens by XRF Analysis, str. 374-402 w R. Van
Grieken, A. Markowicz, Handbook of X-ray Spectrometry, Marcel Dekker, 2002.
(Times New Roman, czcionka 10, numerowanie i cytowanie literatury wg powyższego wzoru)
STRESZCZENIE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 1 STRONY
Download