Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy

advertisement
Charakterystyka
dziecka
sześcioletniego
Szósty rok życia kończy średnie dzieciństwo,
a rozpoczyna późne.
Aktywność dziecka sześcioletniego przekształca się
z aktywności spontanicznej, gdzie głównie dominuje
zabawa w aktywność usystematyzowaną związaną
z obowiązkami i przestrzeganiem norm społecznych.
Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka
•
•
•
•
•
poprawia się płynność i szybkość ruchów dłoni
mięśnie stają się silniejsze (wzrasta siła skurczu)
rozwijają się wszystkie narządy wewnętrzne
zwiększa się odporność na choroby
dziecko musi często zmieniać pozycję – w jednej szybko
się męczy
• dziecko lubi podpierać się, klęczeć, kłaść się na blacie
stołu, biurka, ławki
Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka
•
•
•
•
rosną mu stopy i zanika fizjologiczne płaskostopie
wydłużają się i twardnieją kości kończyn
rosną zęby stałe
zmieniają się proporcje ciała oraz zwiększa się odporność
na zmęczenie
• rozpoczyna się pierwszy etap kostnienia nadgarstka
(część chrząstek zamienia się w kości)
Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka
• nie boi się ryzyka, kompletnie nie myśli
o niebezpieczeństwie
• ma czasem problemy z koordynacją ruchową
(okres wzrostu)
• bardzo go interesuje temat wypadających mleczaków
– stanowi to powód do dumy
• dobrze rysuje i maluje, może mieć trudności z pisaniem
• rysuje koło, kwadrat, prostokąt, romb
Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka
•
•
•
•
•
•
hałaśliwy
żywiołowy
pełen energii
sprawny fizycznie
lubi zabawy ruchowe, ale może się szybko męczyć
główną formą aktywności jest zabawa i działanie
Rozwój społeczny i emocjonalny dziecka
• podlega gwałtownym emocjom: od entuzjazmu
do agresji
• chce być naj…: najlepsze, najszybsze, najsilniejsze,
najmądrzejsze
• jeśli ma dobry nastrój to jest entuzjastyczne i pomocne
• czasem oszukuje
• jest bardzo czułe na krytykę
• stara się przestrzegać reguł podczas uczestnictwa w grach
i zabawach
Rozwój społeczny i emocjonalny dziecka
• ma problem z przyznaniem się do winy
• może mieć kłopot z współdziałaniem z rówieśnikami ze względu
na potrzebę rywalizacji i zwyciężania
• przyjaźni się głównie z osobami tej samej płci
• ma najlepszego przyjaciela
• ma trudności z zauważaniem potrzeb innych
• boi się samotności, ciemności, duchów, burzy, ognia itp.
Rozwój społeczny i emocjonalny dziecka
• lubi bawić się w zabawy tematyczne, których treścią są stosunki
międzyludzkie, np. zabawy w dom, w sklep, w szkołę itp.
• przewiduje intelektualne i emocjonalne skutki swego działania
• próbuje opanowywać swoje reakcje oraz ich przejawy zewnętrznoruchowe i słowne
• opiekuje się młodszym rodzeństwem lub słabszym rówieśnikiem
Rozwój społeczny i emocjonalny dziecka
•
zawiera pierwsze przyjaźnie
•
jest radosne i szczęśliwe, kiedy akceptuje je grupa rówieśnicza
•
rozwija się u niego poczucie odpowiedzialności, samodzielność,
umiejętność podporządkowania swoich działań określonemu
celowi, umiejętność samooceny
•
bardzo szybko zmienia uczucia przyjaźni na wrogość
Rozwój społeczny i emocjonalny dziecka
• wykazuje skłonności do egocentryzmu, skrupulatnego
przestrzegania rytuałów, agresji, buntu i drażliwości
• potrafi być kochające i przyjazne
• z entuzjazmem współpracuje z innymi
• z trudem akceptuje brak własnego sukcesu i niełatwo pokonuje
frustracje
• nawiązuje interakcje z rówieśnikami
• emocje są gwałtowne i zmienne – w jednej chwili
jest pełne zapału, w kolejnej wpada w złość, a nawet histerię
Rozwój intelektualny dziecka
• dobrze zapamiętuje wierszyki, piosenki
• używa ok. 4 tys. słów
• rozpoznaje i zapamiętuje dźwięki
• rozróżnia prawą i lewą stronę
• układa puzzle
• samodzielnie podejmuje decyzje
Rozwój intelektualny dziecka
•
rozumie pojęcie czasu, przestrzeni, koloru, liczb
•
rozumie, że rzecz widziana z daleka wydaje się mniejsza
niż jest w rzeczywistości
•
rozumie różnicę pomiędzy czymś przypadkowym
a zamierzonym
•
zna dni tygodnia, nazwy miesięcy, pory roku
•
potrafi się skupić na ok. 15 minut
Rozwój intelektualny dziecka
•
nie ma podzielności uwagi
•
bawi się w zabawy z podziałem na role
•
interesuje się przyrodą i jej zjawiskami
•
swobodnie prowadzi rozmowy
•
próbuje uzasadniać swoje decyzje
•
w procesie przyswajania pojęć przechodzi od pojęć
prostych do bardziej złożonych, od pojęć ogólnych do
szczegółowych
Podsumowanie
Sylwetka sześciolatka:
• skrajności zachowań
• gwałtowne wybuchy emocji
• stała potrzeba ruchu
• potrzeba bycia w centrum zainteresowania
• duża chęć poznawania świata
Download