sześciolatek w szkole

advertisement
SZEŚCIOLATEK
W SZKOLE
ROZWÓJ
FIZYCZNY
UMYSŁOWY
EMOCJONALNY
SPOŁECZNY
• ROZPOCZĘCIEM NAUKI W PIERWSZEJ KLASIE,
DZIECKO ROZPOCZYNA NOWY ETAP
W SWOIM ŻYCIU.
- NOWE WYZWANIA
-NOWE OBOWIĄZKI.
I CHOCIAŻ DZIECKO WCIĄŻ NAS BARDZO
POTRZEBUJE I LICZY NA NASZĄ POMOC, TO W
WIELU SPRAWACH MUSI PORADZIĆ SOBIE
SAMO.
• SZEŚCIOLATEK KAŻDEGO DNIA CORAZ
WIĘCEJ WIE, UMIE I ROZUMIE,
DLATEGO JEST BARDZIEJ ŚWIADOMY
TEGO,
CO DZIEJE SIĘ W OTACZAJĄCYM
GO ŚWIECIE.
ROZWÓJ FIZYCZNY
• SZEŚCIOLATEK JEST BARDZO
RUCHLIWY, ŻYWIOŁOWY,
SPRAWNY FIZYCZNIE, GOTOWY
NA NOWE WYZWANIA.
NAJBARDZIEJ LUBI BIEGAĆ,
SKAKAĆ, PRZESKAKIWAĆ
PRZEDMIOTY, WSPINAĆ SIĘ.
• MOŻNA ZAUWAŻYĆ SZYBKI
POSTĘP ROZWOJU DUŻEJ
MOTORYKI – DOBRZE SOBIE
RADZI Z PIŁKĄ, JEŹDZI NA
ROWERZE, SPRAWNIE POKONUJE
SCHODY.
ROZWÓJ FIZYCZNY C.D.
• ZMIANIE I ROZWOJOWI ULEGA TEŻ MAŁA
MOTORYKA – SZEŚCIOLATKI STARANNIEJ RYSUJĄ,
SPRAWNIEJ ZAPINAJĄ GUZIKI, LEPIEJ POSŁUGUJĄ
SIĘ NOŻYCZKAMI CZY SZTUĆCAMI. ICH PRACE SĄ
BARDZIEJ PRECYZYJNE, PRZEMYŚLANE I CZYTELNE.
• SZEŚCIOLATKI WCIĄŻ TRACĄ ZĘBY – MLECZAKI
ZASTĘPOWANE SĄ ZĘBAMI STAŁYMI.
ROZWÓJ INTELEKTUALNY
• OTWARTOŚĆ
• GOTOWOŚĆ NA
ODKRYWANIE ŚWIATA
• DZIECIĘCY ENTUZJAZM
• SZYBKI ROZWÓJ
INTELEKTUALNY
ROZWÓJ INTELEKTUALNY- MOWA
• NASTĘPUJE KONIEC ROZWOJU MOWY
DZIECKA. WSZYSTKIE GŁOSKI POWINNY
BRZMIEĆ PRAWIDŁOWO. WYPOWIEDZI SĄ
SENSOWNE, POPRAWNE GRAMATYCZNIE I
POD WZGLĘDEM ARTYKULACYJNYM.
• DZIECKO POTRAFI TWORZYĆ ZDANIA
WSPÓŁRZĘDNIE I PODRZĘDNIE ZŁOŻONE.
• WYKORZYSTUJE MOWĘ POTOCZNĄ,
ZALEŻNĄ I NIEZALEŻNĄ. DZIECI MÓWIĄ
JUŻ NIE TYLKO Z KONIECZNOŚCI, ALE TEŻ
DLA PRZYJEMNOŚCI, PODZIELENIA SIĘ
SWOIMI SPOSTRZEŻENIAMI, ULEPSZENIA
WIĘZI EMOCJONALNYCH.
ROZWÓJ INTELEKTUALNY C.D.
• SZEŚCIOLATEK CHCE UDOWADNIAĆ
SWOJE DECYZJE. ROBI TO JEDNAK DOSYĆ
NIEUMIEJĘTNIE, ZBYTNIO WIERZĄC W
SWOJE RACJE I POSIADAJĄC ZA MAŁO
WIEDZY. ZACZYNA TEŻ STAWIAĆ
HIPOTEZY, W KTÓRYCH ISTOTNĄ ROLĘ
PEŁNIĄ JEGO WYOBRAŹNIA I FANTAZJA.
• ZABAWY SZEŚCIOLATKÓW SĄ BARDZIEJ
DOJRZAŁE. ORGANIZOWANE CZĘSTO W
KILKUOSOBOWYCH GRUPACH, Z
PODZIAŁEM NA ROLE I FUNKCJE.
• DZIECKO ROZWIĄZUJE SWOJE PROBLEMY,
A PRZYNAJMNIEJ PODEJMUJE PRÓBY.
ROZWÓJ INTELEKTUALNY C.D.
• DZIECKO ZACZYNA INTERESOWAĆ SIĘ ŚWIATEM
PRZYRODY ORAZ NIEKTÓRYMI ZJAWISKAMI
SPOŁECZNYMI, NP. ZAWODAMI I PRACĄ LUDZKĄ
• JEST BARDZO CIEKAWE ŚWIATA, POZNAJE NOWE
PRZEDMIOTY I ICH WŁASNOŚCI.
• JEST CORAZ BARDZIEJ ZDOLNE DO SKUPIENIA I
ZAINTERESOWANIA SIĘ CZYMŚ NA DŁUŻEJ, MOŻE
BRAĆ UDZIAŁ W RÓŻNYCH ZAJĘCIACH
EDUKACYJNYCH, POGADANKACH.
• RADZI SOBIE Z PRZERÓŻNYMI
SKOMPLIKOWANYMI CZYNNOŚCIAMI – OD
WYCINANIA PO WIĄZANIE BUTÓW.
ROZWÓJ INTELEKTUALNY C.D.
• UMIE WYKONYWAĆ PROSTE OBLICZENIA
MATEMATYCZNE, LUBI BAWIĆ SIĘ CYFRAMI.
• ROZPOZNAJE KSZTAŁTY, NIE TYLKO JE Z
ŁATWOŚCIĄ ODTWARZA, ALE I TRAKTUJE JE
KREATYWNIE – TWORZY GEOMETRYCZNE
RYSUNKI.
• POZNAJE ZASADY DZIAŁANIA ZEGARA, ZNA
NAZWY DNI TYGODNI, MIESIĘCY.
• ROZRÓŻNIA ŚWIADOMIE STRONĘ LEWĄ I PRAWĄ.
ROZWÓJ EMOCJONALNY
• SZEŚCIOLATEK JEST PEŁEN SPRZECZNOŚCI.
• Z JEDNEJ STRONY CZUJE SIĘ TAKI „DOROSŁY” –
WIELE JUŻ WIE I POTRAFI ZROBIĆ SAMODZIELNIE.
Z DRUGIEJ WCIĄŻ WIELE W NIM
INTENSYWNYCH, SPRZECZNYCH EMOCJI, STĄD
MIEWA HUŚTAWKĘ NASTROJÓW
ROZWÓJ EMOCJONALNY C.D.
• SZEŚCIOLATEK JEST DOŚĆ NIEELASTYCZNY, ZA
TO BARDZO ZDECYDOWANY – WSZYSTKO
CZEGO DOŚWIADCZA, JEST DOBRE LUB ZŁE
• STAJE SIĘ CORAZ BARDZIEJ ŚWIADOMY SIEBIE,
SWOICH STANÓW I EMOCJI. CZUJE, CO JEST MU
BLISKIE, A CO NIE, KOGO LUBI, A KTO NIE NALEŻY
DO KRĘGU JEGO SYMPATII.
ROZWÓJ EMOCJONALNY C.D.
• SZEŚCIOLATEK JEST TOWARZYSKI, MA PRZYJACIELA,
OTWIERA SIĘ NA NOWE ZNAJOMOŚCI, DLATEGO
ZMIANIE ULEGA POZYCJA RODZICÓW – NIECO SCHODZĄ
W CIEŃ.
• WCIĄŻ JEDNAK CZUJE, ŻE JEST CENTRUM
WSZECHŚWIATA. NALEŻY MU SIĘ WSZYSTKO.
ŻEBY OSIĄGNĄĆ CEL – MOŻE PRÓBOWAĆ OBEJŚĆ
OBOWIĄZUJĄCE ZASADY.
ROZWÓJ EMOCJONALNY C.D.
• CHĘTNIE OPOWIADA O SWOICH
SUKCESACH, JEST DUMNY ZE SWOICH
OSIĄGNIĘĆ. POMIMO TEGO CZUJE SIĘ
JESZCZE DOŚĆ NIEPEWNIE – POTRZEBUJE
POZYTYWNYCH INFORMACJI ZWROTNYCH
W POSTACI KOMPLEMENTÓW, POCHWAŁ
I UWAG.
ROZWÓJ EMOCJONALNY C.D.
• SZEŚCIOLATEK WALCZY O SWOJĄ
NIEZALEŻNOŚĆ.
• POWINNO SIĘ MU POZWOLIĆ NA WIĘCEJ
SWOBODY.
• MOŻLIWE SĄ KŁÓTNIE, PODWAŻANIE
ZDANIA RODZICÓW, NIEPOSŁUSZEŃSTWO
• PIERWSZE POWAŻNE KROKI W KIERUNKU
SAMODZIELNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI.
• POZWALAJMY DZIECKU NA
DOŚWIADCZANIE WOLNOŚCI,
SMAKOWANIE PODEJMOWANIA
WŁASNYCH DECYZJI
(NAWET JEŚLI JEST TO WYBÓR UBRANIA).
ROZWÓJ SPOŁECZNY
• SZEŚCIOLATEK JEST ŻYWO
ZAINTERESOWANY UCZESTNICTWEM
W SPOŁECZNYCH KONTEKSTACH,
ALE DOSTRZEGA I CENI SWOJĄ
NIEZALEŻNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ.
ROZWÓJ SPOŁECZNY c.d.
• DZIECKO DĄŻY DO TEGO, BY MIEĆ DOBRE
RELACJE ZARÓWNO Z RÓWIEŚNIKAMI, JAK I
Z RODZICAMI.
• PRZYJAŹŃ JEST DLA NIEGO WAŻNA –
NAJWIĘKSZĄ SYMPATIĄ OBDARZA JEDNĄ CZY
DWIE OSOBY, „NAJLEPSZYCH PRZYJACIÓŁ”
ROZWÓJ SPOŁECZNY C.D.
• CORAZ BARDZIEJ INTERESUJE GO UDZIAŁ
W ZORGANIZOWANYCH GRACH,
PRZYNALEŻNOŚĆ DO DRUŻYN, SPOTKANIA Z
RÓWIEŚNIKAMI
• MOŻE MIEĆ JEDNAK PROBLEM ZE WSPÓŁPRACĄ,
PONIEWAŻ WCIĄŻ ŻYWA JEST W NIM POTRZEBA
RYWALIZACJI I ZWYCIĘSTWA.
• WCIĄŻ WOLI BAWIĆ SIĘ Z DZIEĆMI ICH WŁASNEJ
PŁCI
ROZWÓJ SPOŁECZNY C.D.
• MA CORAZ WIĘKSZĄ ŚWIADOMOŚĆ MORALNĄ –
WIE, CO JEST DOBRE, A CO ZŁE. NIESTETY JEDNAK
CZASEM POTRAFI SIĘ ZAPĘDZIĆ I POTRAKTOWAĆ
KOGOŚ NIESPRAWIEDLIWIE. NIE NALEŻY TU
PRZECENIAĆ SZEŚCIOLATKA – RODZICE WCIĄŻ
POWINNI MODELOWAĆ ZACHOWANIA DZIECKA I
KORYGOWAĆ TE, KTÓRE SĄ PO PROSTU
NIEPOPRAWNE.
• CORAZ LEPIEJ ROZUMIE ZASADY I ŁATWIEJ
ODNAJDUJE SIĘ W RÓŻNYCH SPOŁECZNYCH
KONTEKSTACH.
PIERWSZY KROK KU DOROSŁOŚCI
• SAMODZIELNOŚĆ - GOTOWOŚĆ DO TEGO, ABY
PODJĄĆ WŁASNĄ AKTYWNOŚĆ, WYKONAĆ
JAKIEŚ ZADANIE, WIEDZĄC JAKI JEST JEGO CEL.
• DROGA DO SAMODZIELNOŚCI TO MNÓSTWO
BŁĘDÓW, NIEDOCIĄGNIĘĆ, PRÓB, PYTAŃ, JEDNAK
W KOŃCU PROWADZI DO STOPNIOWEGO
ZWIĘKSZENIA KONTROLI NAD WŁASNYM ŻYCIEM
I PRZESTAJE DOTYCZYĆ TYLKO ZABAWY I
CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH.
• OD SZEŚCIOLATKA OCZEKUJE SIĘ, ŻE BĘDZIE
UMIAŁ SIĘ SAM UBRAĆ I ROZEBRAĆ, ROZPOZNAĆ
SWOJE RZECZY, WYJĄĆ Z TORNISTRA LUB PÓŁKI
POTRZEBNE RZECZY, OBSŁUŻYĆ SIĘ W ŁAZIENCE I
UBIKACJI.
CZEMU TO TAKIE WAŻNE?
• JEŻELI DZIECKO SAMO MUSI WYKONYWAĆ
RÓŻNE CZYNNOŚCI, ZMUSZA GO TO DO
SKONCENTROWANIA UWAGI, UCZY TEŻ JEJ
PODZIELNOŚCI I SPRZYJA ZAPAMIĘTYWANIU.
KAŻDA WŁASNORĘCZNIE WYKONANA RZECZ,
WYMYŚLONA IDEA, ALE TAKŻE PRZEŻYCIE,
ROZWIJAJĄ UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA,
DOSTARCZAJĄ MU WIEDZY O SOBIE I O ŚWIECIE,
DAJĄ POCZUCIE SATYSFAKCJI.
• SAMODZIELNE DZIECKO TO PÓŹNIEJ
SAMODZIELNY, DOROSŁY CZŁOWIEK, KTÓRY
PORADZI SOBIE Z RÓŻNYMI
WYMAGANIAMI, JAKIE STAWIAĆ BĘDZIE
PRZED NIM ŻYCIE, PEWNY SIEBIE I SWOICH
SIŁ, OTWARTY NA NOWE MOŻLIWOŚCI.
KTOŚ, KTO BĘDZIE UMIAŁ W PEŁNI
WYKORZYSTAĆ SWÓJ POTENCJAŁ.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
opracowała: Iwona Migała
Bibliografia – wydawnictwa ciągłe:
• Dojrzałość szkolna dziecka: zestawienie bibliograficzne w wyborze [20002008] / Alina Szczepankiewicz // Wychowawca – 2009, nr 2;
• Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Aleksandra
Skowrońska // Życie Szkoły – 2009, nr 7;
• Sześciolatek w szkole / Krystyna Dąbek // Życie Szkoły – 2011, nr 2;
• Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia
sobie z wyzwaniami szkoły / Anna I. Brzezińska, Joanna Matejczuk, Anna
Nowotnik // Edukacja – 2012, nr 1;
• Diagnoza psychopedagogiczna: podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa
Jarosz, Ewa Wysocka – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2006;
Bibliografia – wydawnictwa zwarte:
• Przygotowanie dzieci sześcioletnich do zadań szkolnych / Danuta Waloszek –
Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996;
• Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka – Okoń – Warszawa:
• Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki / Sally Goddard Blythe; tł. Magdalena
Macińska – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013;
• Edukacja małego dziecka: praca zbiorowa. Nowe konteksty, poglądy i
doświadczenia / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik – Bielsko Biała –
Kraków; Wydział Nauk Humanistycznych, 2010;
• Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka / pod red. Teresy
Parczewskiej // Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 2010;
Download