www.comarch.pl/szkolenia

advertisement
Wprowadzenie do programowania w F#
Charakterystyka
Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się czym jest programowanie funkcyjne i dlaczego
obecnie zyskuje bardzo dużą popularność. Wraz z pojawieniem się środowiska
developerskiego Visual Studio 2010 język F# stał się pełnoprawnym językiem platformy
.NET obok takich języków jak C# czy VB. F# jest językiem obiektowym, ale przede
wszystkim jest językiem funkcyjnym. Podczas kursu uczestnicy dowiedzą co dokładnie
oznacza to w praktyce, jakie techniki programowania funkcyjnego warto już dziś
wykorzystać tworząc oprogramowanie w językach obiektowych platformy .Net.
Profil słuchaczy
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących poznać paradygmat programowania
funkcyjnego.
Wymagania wstępne
Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość jednego z języków programowania
platformy .Net (C#, VB). Wskazana znajomość LINQ.
Czas trwania
3 dni po 8 godzin lekcyjnych
Zagadnienia
Wprowadzenie
• Jak zacząć
Instalacja
Wspierane platformy i środowiska developerskie
Typy aplikacji w F#
• Cechy programowania funkcyjnego
• Ogólne cechy języka F#
• Materiały do nauki
Zagadnienia podstawowe
• Typy podstawowe
• Operatory
• Kolekcje
• Proste funkcje
• Konsola
• F# jako język skryptowy
Programowanie funkcyjne
• Funkcje
• Moduły
• Funkcyjne struktury danych
• Dopasowanie do wzorca
Programowanie imperatywne
• Pętle
• Konstrukcje warunkowe
www.comarch.pl/szkolenia
• Obsługa wyjątków
• Automatyczne zwalnianie zasobów
Programowanie obiektowe
• Klasy, struktury, interfejsy, typy wyliczane, delegaty
• Obiektowe struktury funkcyjne
• Typy anonimowe
• Rozszerzenia typów i modułów
Zagadnienia zaawansowane
• Zaawansowane dopasowania do wzorca
• Rekurencja ogonowa
• Leniwa ewaluacja
• Typy generyczne
• Sekwencje
• Programowanie reaktywne (deklaratywne, imperatywne)
• Jednostki miar
• Refleksja
• Quotations
• Kompletne aplikacje biznesowe w F#
Interfejs użytkownika w WP7/WPF/Silverlight
Wywoływanie usług webowych
Dostęp do bazy danych
Wiedza z kursu
Uczestnicy kursu, po jego zakończeniu będą posiadali wiedzę z zakresu programowania
funkcyjnego na platformie .Net. Będą potrafili zidentyfikować problemy do realizacji
których idealnie nadaje się język F# oraz z powodzeniem go zastosować.
www.comarch.pl/szkolenia
Download