Programowanie Wizualne

advertisement
Programowanie Wizualne
Wykład
2011/12
#
1
Data
28.09
2
05.10
3
12.10
4
19.11
5
02.11
6
09.11
7
8
9
10
16.11
23.11
30.11
07.12
Tematyka
Koncepcja programowania wizualnego, systemy programowania
wizualnego, platforma .NET, system Visual Studio.NET, język
programowania C# : struktura programu, podstawowe typy
danych, wyrażenia, instrukcje, struktury danych, wprowadzanie
i wyprowadzanie danych z/do konsoli, tablice, struktury, funkcje
Refaktoryzacja, wspomaganie edycji i uruchamiania programów w
VS2010. Klasy i obiekty w języku C# : definiowanie klas,
konstruktory, finalizacja, składowe klas (atrybuty i metody),
hermetyzacja danych (kwalifikatory dostępu, właściwości),
statyczne składowe klas, przeciążanie operatorów, dziedziczenie
w języku C# : klasy bazowe i pochodne, dziedziczenie
składowych, funkcje wirtualne, finalizacja, zbieranie śmieci
Język C# : korzystanie z plików dyskowych, klasy kolekcji,
definiowanie interfejsów, interfejsy standardowe, definiowanie
delegacji, obsługa zdarzeń, obsługa wyjątków, technologia Linq,
programowanie procesów współbieżnych, przestrzenie nazw,
pakiety i odzwierciedlenia
Windows Forms (C#) : generowanie aplikacji, elementy sterujące,
pasek menu, pasek narzędzi, przeciąganie elementów
(drag&drop), okna dialogowe. Biblioteka GDI+ : wyświetlanie
tekstu i grafiki
Technologia WPF: generowanie aplikacji, język XAML,
definiowanie układu okna, elementy sterujące, powiązania ze
źródłami danych
ADO.NET : tworzenie lokalnej relacyjnej bazy danych,
współpraca z zewnętrznymi bazami danych. Przetwarzanie plików
XML
NET.Remoting : definiowanie aplikacji serwera i klienta.
Platforma .NET : współpraca z siecią komputerową
Platforma .NET : programowanie urządzeń mobilnych
Sprawdzian
Download