Formularz cenowy (FC)

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 2 do Umowy
numer sprawy: 27/SISP-2/PN/2014
FORMULARZ CENOWY (FC)
Nr
Nazwa szkolenia
Cena jedn.
Ilość edycji
Wartość brutto
zł
= [3] x [4]
3
4
7
szkolenia
1
2
1
Tworzenie stron internetowych, HTML 5 – kurs dla webmasterów.
2
2
JAVA – szkolenie podstawowe
1
3
JavaScript - poziom podstawowy
1
4
JavaScript – poziom zaawansowany
2
5
PHP – Podstawy programowania
1
6
Zaawansowane programowanie w języku PHP
Programowanie aplikacji internetowych w języku PHP z użyciem
bazy MySQL oraz serwera Apache
Programowanie aplikacji mobilnych w Javie (Android) – poziom
podstawowy i zaawansowany
Programowanie aplikacji mobilnych w Objective C (iOS Apple) –
poziom podstawowy i zaawansowany
Programowanie aplikacji mobilnych w C# (Windows Mobile i
Windows Phone) – poziom podstawowy i zaawansowany
1
Red Hat Enterprise Linux – poziom podstawowy
2
7
8
9
10
11
BENEFICJENT:
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
1
2
2
2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
7. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji
1/2
Nr
Cena jedn.
Nazwa szkolenia
Ilość edycji
szkolenia
12
Red Hat Enterprise Linux – poziom zaawansowany
Wartość brutto
zł
= [3] x [4]
2
Razem poz. od 1 do 12
Słownie:
……………………………………..
Data
BENEFICJENT:
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
……………………………………………
(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
7. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji
2/2
Download