4209 Twoje dane - twoja przyszłość, programowanie baz danych

advertisement
Źródło:
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/form/r5825573842633,4209-Twoje-dane-twoja-przyszlosc-programowanie
-baz-danych.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 17:15
4209 Twoje dane - twoja przyszłość, programowanie baz
danych
Nazwa szkoły/placówki
Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte
Miejscowość
Radom
Kod pocztowy
26-600
Ulica
Sadkowska 19
Delegatura/Wydział
Delegatura w Radomiu
Nazwa Innowacji/eksperymentu
Twoje dane - twoja przyszłość, programowanie baz danych
Rodzaj
Innowacja
Organizacyjna
nie
Metodyczna
tak
Programowa
tak
Data rozpoczęcia
01.10.2016
Data zakończenia
22.12.2016
Data zgłoszenia do MKO
23.09.2016
Download