INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

advertisement
Studia I-go stopnia na kierunku:
ZARZĄDZANIE
Specjalność – INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU
Dla kogo specjalność
INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU?
Specjalność Informatyka w zarządzaniu jest
przeznaczona dla osób, które w przyszłości mają
zamiar współpracować z jednostkami gospodarczymi aktualnie wykorzystującymi lub planującymi wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu.
Przekazywana wiedza – program:
Program specjalności przygotowuje do czynnego udziału w tworzeniu nowoczesnych informatycznych systemów zarządzania i administrowaniu tymi systemami.
Zajęcia poświęcone są głównie takim zagadnieniom, jak:
• architektura systemów komputerowych,
• programowanie w wybranych językach, technologie internetowe – głównie z obszarów WWW,
• bazy danych i hurtownie danych, analiza, projektowanie oraz wdrażanie systemów informatycznych,
• systemy przetwarzania transakcji i informacyjne systemy zarządzania, systemy wspomagania
decyzji,
• narzędzia sztucznej inteligencji,
• zarządzanie projektami informatycznymi,
• społeczeństwo informacyjne.
Studenci pracują z wieloma narzędziami informatycznymi np. systemem baz danych ORACLE,
systemami zintegrowanymi zarządzania: IFS, MS
NAVISION, SYMFONIA, systemem klasy Business Intelligence SAS. Do dyspozycji studentów
jest ponad 200 stanowisk komputerowych.
Opiekun specjalności:
prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński
Katedra Informatyki
Sylwetka Absolwenta:
Wykształcenie Absolwenta obejmuje wiedzę
zarówno z zakresu ekonomii, zarządzania, rachunkowości, marketingu, jak i informatyki.
Studenci zdobywają wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarządzaniu jego
zasobami, w tym zasobami IT oraz planowania
strategii rozwoju przedsiębiorstwa i jego struktury informatycznej.
Możliwość zatrudnienia:
Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, bankach,
urzędach państwowych i w innych jednostkach,
w których są użytkowane lub wdrażane systemy
informatyczne.
Zdobyta w czasie studiów wiedza umożliwia Absolwentom zatrudnienie również w firmach projektujących i wdrażających systemy informatyczne.
Absolwent będzie
przygotowany do
pracy na następujących stanowiskach:
analityk i projektant
systemów informatycznych, programista, administrator sieci, administrator baz danych, konsultant
i wdrożeniowiec systemu informatycznego.
Istnieje możliwość otrzymania certyfikatów
ukończenia kursów w programie certyfikacyjnym firmy Microsoft, przygotowujących do zdawania egzaminów: certyfikowany specjalista Microsoft - MCP (Microsoft Certified Professional)
oraz certyfikowany inżynier systemów Microsoft
- MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer).
Moduły specjalizacyjne
•
•
•
•
•
•
Moduł obowiązkowy E1/IN
Informatyka w Zarządzaniu
Modele informatyczne w zarządzaniu
Analiza i projektowanie systemów informatycznych
Programowanie baz danych I
Programowanie obiektowe
Systemy operacyjne
Społeczeństwo informacyjne
Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Gabriela Idzikowska
Katedra Informatyki
Moduł obowiązkowy E2/IN
Informatyka w Zarządzaniu
•
•
•
•
•
•
Programowanie baz danych II
Sieci komputerowe
Systemy wspomagania decyzji
Systemy sztucznej inteligencji
Audyt technologii informacyjnej
Programowanie WWW
Opiekun:
prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński
Katedra Informatyki
Moduły specjalizacyjne do wyboru
Moduł specjalizacyjny F1/IN
Nowoczesne narzędzia
zarządzania danymi
• Tendencje rozwojowe baz danych
• Serwery i administracja baz danych
• Eksploracja danych i pozyskiwanie wiedzy
z baz danych
• Projektowanie i implementacja hurtowni danych w przedsiębiorstwie
• Tworzenie aplikacji klienta
• Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Opiekun: dr Ryszard Kurzyjamski
Katedra Informatyki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Moduł specjalizacyjny F2/IN
Administrowanie sieciami
i technologie internetowe
Grafika komputerowa i technologie multimedialne
Linux – administracja
Budowa aplikacji internetowych
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Administrowanie serwerami usług webowych
Klienckie systemy operacyjne
Administrowanie siecią i systemami operacyjnymi
Opiekun: dr inż. Tomasz Lech
Katedra Informatyki
Moduł specjalizacyjny F3/IN
Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie
Strategia informacyjna przedsiębiorstw
Serwery baz danych i zaawansowany język zapytań SQL
Programowanie urządzeń mobilnych
Programowanie w środowisku ASP.NET
Platforma teleinformatyczna w przedsiębiorstwie
Zarządzanie jakością w SI
Projektowanie i implementacja systemów korporacyjnych
w środowisku .NET
Wdrożenie i parametryzacja systemu informatycznego
Interakcja człowiek- komputer
Opiekun: dr Zbigniew Gontar
Katedra Informatyki
Dodatkowo Student wybiera jeden Moduł uzupełniający – Moduł G.
Download