Ogłoszenie nr 2 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

advertisement
OGŁOSZENIE
Biuro Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poszukuje
osoby do wykonywania zadań w ramach umowy cywilno-prawnej.
Przedmiot umowy:
Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez wykonywanie prac
związanych z obsługą systemu Proton - tworzenie nowych obiegów, formularzy, weryfikacja
i poprawa istniejących obiegów dokumentów i formularzy, wprowadzanie zmian do systemu
PROTON związanych ze zmianami organizacyjnymi. Wspomaganie zadań informatycznych przy
wdrażaniu EZD PUW.
Ponadto obsługa urządzeń biurowych, wykonywanie innych czynności pomocniczych na rzecz
Biura Dyrektora Generalnego.
Zakres umów cywilno-prawnej:
Umowa obejmuje wsparcie realizacji zadań realizowanych przez pracowników Wydziału
Teleinformatycznego BDG.
Termin na realizację umowy cywilno-prawnej:
1) 22 czerwca 2017 r. – 22 grudnia 2017 r.
Wymagania związane z realizacją umowy cywilno-prawnej
Wymagania niezbędne





wykształcenie średnie,
znajomość systemów Proton i EZD PUW
umiejętność obsługi komputera,
znajomości standardów obsługi klienta,
komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,
Wymagania pożądane:



dobra organizacja pracy,
dyspozycyjność,
dobra kondycja i tężyzna fizyczna.
Wymagane dokumenty: CV; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów realizacji umowy.
Termin składania dokumentów: 19 czerwca 2017 r.
Miejsce składania dokumentów: Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów
w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [email protected]
W tytule e-maila prosimy o zapis: „Oferta – pomoc techniczna IT”.
Kryteria wyboru: Wybór nastąpi po przeprowadzeniu oceny złożonych dokumentów (pod kątem
spełniania określonych powyżej wymagań) oraz po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej, podczas
której weryfikowane będzie posiadane doświadczenie oraz określone predyspozycje do realizacji
zadania.
Download