Asertywność

advertisement
Asertywność
czyli sztuka
mówienia
NIE!
Asertywność
to umiejętność , dzięki której ludzie
otwarcie wyrażają swoje myśli, uczucia i
przekonania, nie lekceważąc uczuć i poglądów
swoich rozmówców.
Asertywność
to respektowanie własnych praw
oraz praw innych ludzi. Każdy
człowiek ma swoje prawa i
trzeba je szanować.
Ludzie asertywni potrafią powiedzieć
„nie” bez wyrzutów sumienia, złości
czy lęku.
W sytuacjach konfliktowych
umiejętności asertywne pozwalają
osiągnąć kompromis bez poświęcania
własnej godności i rezygnacji z
uznanych wartości.
Zdaniem psychologów wyróżniamy 3
podstawowe style zachowania wobec
innych ludzi:
1. Zachowania uległe, gdy stawiamy
interesy i prawa innych wyżej niż
swoje
Style zachowania


2. Zachowania agresywne
-kiedy stawiamy swoje interesy i
prawa wyżej od innych
Style zachowania

Zachowania
asertywne, gdy
stawiamy swoje
interesy i prawa na
tym samym
poziomie co
interesy i prawa
innych
Każde z tych trzech zachowań
niesie ze sobą pewne ryzyko:



Agresja: nasi partnerzy czują się
zagrożeni, przestajemy być lubiani
Uległość: tracimy szacunek do siebie
samych, tracimy poczucie własnej
wartości
Asertywność: tracimy sympatię
niektórych osób, ponieważ jesteśmy
otwarci i bezpośredni w wyrażaniu
uczuć, co nie zawsze jest łatwe w
odbiorze.


Człowiek, który potrafi spokojnie, ale
stanowczo odmówić jest bezpieczny.
Ma wpływ na swoje osobiste życie,
świadomie wybiera i realizuje cele.
Asertywność to kluczowa
umiejętność, gdy trzeba oprzeć się
naciskom pojedynczej osoby lub
grupy.

Asertywność to umiejętność
interpersonalna i możemy ją w sobie
wyćwiczyć, kształtować. Warto
poznać w jakich obszarach naszego
życia możemy popracować nad
asertywnością
Mapa asertywności






Autotest pozwalający uświadomić sobie w
jakich obszarach należy popracować nad
asertywnością
1. obrona swoich praw w sytuacjach
społecznych
2. Obrona swoich praw w kontaktach
osobistych
Inicjatywa i kontakty towarzyskie
Wyrażanie opinii
Naruszenie cudzego terytorium
Wyniki autotestu



Odpowiedzi za 1 punkt:
1-tak; 2-tak; 3-nie; 4-nie; 5-nie; 6nie; 7-nie; 8-nie; 9-nie; 10-tak; 11tak; 12-nie; 13-tak; 14-tak; 15-nie;
16-nie; 17-tak; 18-tak; 19-tak;; 20tak; 21-tak; 22-tak; 23-tak; 24-tak;
Jeżeli w jakimś obszarze uzyskałeś
połowę lub więcej
Metoda III kroków




I krok-Sprawdź, czy to co proponuje
kolega jest dla Ciebie dobre. Czy to jest
bezpieczne, co z tego wyniknie, jak się
będziesz czuł, gdy to zrobisz?...
II krok- Jeśli pomysł jest zły, powiedz
sobie w duchu: Nie, nie będę tego
robić.
III krok- Powiedz głośno „Nie” i
ewentualnie zaproponuj coś innego
Metoda „zdartej płyty” Nie nie nie…..bez
tłumaczenia powodów odmowy.
Asertywność
nie jest wynalazkiem ostatnich czasów. Termin
jednak pochodzi z Stanów Zjednoczonych, gdy
grupa kilku psychologów postanowiła znaleźć
receptę na sukces. Badano osoby, które odniosły
sukces - ekonomiczny, polityczny, społeczny.
Okazało się, że wszystkie badane osoby mają
te same cechy - są otwarte na świat, potrafią
komunikować się z innymi, są lubiane,
osiągają swoje cele. Zespół tych cech nazwano
właśnie asertywnością.
Osoby asertywne to takie które:





potrafią komunikować się z innymi,
są otwarte na świat,
są lubiane,
osiągają zamierzone cele,
nie mają kłopotów z mówieniem "nie",




jeżeli potrzebują pomocy, nie boją
się o nią poprosić,
potrafią skutecznie przekonywać,
potrafią okazywać innym serdeczne,
pozytywne uczucia,
są pewne siebie, ale nie aroganckie,




są stanowcze, ale uznają prawo
innych do odmowy,
są bezpośrednie,
szanują innych,
wiedzą, że inni też mają prawo
mówić "nie", podejmować decyzje,
nawet błędne.
Pamiętaj!!!




Masz prawo prosić o to, czego chcesz
– ale nie wymagać tego.
Masz prawo mieć i wyrażać swoje
zdanie.
Masz prawo postępować nielogicznie
i nie uzasadniać tego.
Masz prawo podejmować decyzje i
ponosić ich skutki.




Masz prawo nie wiedzieć, nie znać,
nie rozumieć.
Masz prawo popełniać błędy, odnosić
sukcesy, zmieniać zdanie.
Masz prawo do swojej prywatności.
Masz prawo zmieniać się i korzystać
ze swoich praw.
Dlaczego asertywność jest taka
ważna?
takie
Brak asertywności jest równie
niebezpieczny jak życie w stresie i
powoduje podobne dolegliwości
jak:



depresję - to wtedy, gdy złość na innych
przenosisz na siebie,
urazy psychiczne - gdy masz wrażenie,
że inni manipulują i próbują kierować
tobą,
agresję - gdy nie potrafisz poradzić
sobie z uczuciami - nagromadzone,
negatywne uczucia mogą wziąć kiedyś
górę; złość wybuchnie wtedy w najmniej
spodziewanym momencie,


frustrację - gdy zastanawiasz się, czy
możesz pozwolić, aby inni znęcali się nad
tobą?
objawy somatyczne - bóle głowy,
choroba wrzodowa, nadciśnienie

lęk przed kontaktami z innymi, a w
konsekwencji izolację - wtedy
zaczynasz unikać sytuacji i ludzi, którzy
mogą sprawić ci przykrość; omijając
sytuacje, które wydają ci się
niekomfortowe, masz szanse przegapić
także wiele okazji do poznania fajnych
ludzi, zdobycia nowej pracy i stanięcia
przed nowymi możliwościami.
Komunikuj się, jak trzeba
Jak rozwijać asertywność na poziomie komunikacji?
Jak mówić, aby osiągać cele i nie zniechęcać innych do siebie?
Pamiętaj, aby każda Twoja
odpowiedź składała się z trzech
części:
1. Okaż empatię - postaraj się udowodnić rozmówcy,
że rozumiesz jego zachowanie i nie chcesz wywołać
kłótni, np.: "Wiem, że miałeś dużo pracy."
2. Nazwij problem - powiedz, co Cię denerwuje i
dlaczego, np.: "....czuję się zlekceważony..."
3. Powiedz, czego oczekujesz - to prośba o zmianę
zachowania i propozycja, jak zamierzasz to zrobić,
np.:
"Chcę, abyś w ciągu godziny oddał mi moją książkę,
gdyż jest mi ona bardzo potrzebna."
Pamiętaj!


Używaj języka ciała - zwróć się do rozmówcy, stań
lub usiądź prosto, rób wszystko, by zachować miły,
ale poważny wyraz twarzy, mów spokojnie i miękko,
Używaj sformułowania "ja" - skup się na problemie,
nie oskarżaj i nie obwiniaj innych, Mów: "Chciałbym
skończyć moja wypowiedź bez przerywania" zamiast
"Ty zawsze mi przerywasz",



Mów o faktach, a nie o sądach - powiedz:
"Musisz popracować nad swoją
interpunkcją" zamiast: „To pismo jest do
bani"
Nazywaj rzeczy po imieniu - Mów: „Jestem
wkurzony, gdy mój kolega łamie
obietnice" zamiast: "Mój kolega bywa
wkurzający"
Mów prosto i zrozumiale - zadając pytania,
nie zapraszaj innych do rozmowy. Mów
więc: "Czy możesz...?", a nie: "Czy nie
masz nic przeciwko...?"
Wskazówki dla tych, którzy chcą być asertywni



Bądź pewny swojej odpowiedzi bez względu na to, co
chcesz powiedzieć. Jeżeli nie jesteś zdecydowany,
powiedz, że potrzebujesz więcej czasu do namysłu.
Jeżeli nie zrozumiałeś czyjejś prośby, poproś o
wyjaśnienia.
Odpowiadaj w sposób zwięzły, podaj główny powód
odmowy, ale unikaj długich wyjaśnień.



Kiedy jesteś zdecydowany, mów po prostu
"nie", słowo "nie" ma zdecydowanie większą
moc niż "No wiesz, raczej nie ...”.
Zwróć uwagę, czy twoje gesty potwierdzają, to
co mówisz.
Używaj słów: "Nie chcę", "Zdecydowałem, że
nie...", unikaj: "Nie mogę", "Nie powinienem”.



Możesz wyrazić żal, że komuś odmawiasz: "Wiem, że
to dla ciebie rozczarowanie, ale nie zrobię tego", nigdy
nie mów jednak "Jest mi przykro", bo wtedy druga
strona może to odebrać jako szansę na „kompromis”.
Nie czuj się winny, nie twoim zadaniem jest
uszczęśliwianie innych i rozwiązywanie ich
problemów.
Nawet jeśli wcześniej powiedziałeś "nie", zawsze
możesz zmienić zdanie.
KONIEC
Download