Literatura oświecenia

advertisement
LITERATURA OŚWIECENIA
Teksty:
Adam NARUSZEWICZ, Liryki wybrane, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1964.(Biblioteka
Poetów); Satyry, oprac. S. Grzeszczuk, Wrocław 1962, BN I 179.
Stanisław TREMBECKI, Sofiówka i wybór poezyj, oprac. W. Jankowski, Kraków 1925, BN I 80;
Pisma wszystkie, wydanie krytyczne, t. 1-2, oprac. J. Kott, Warszawa 1953.
Ignacy KRASICKI, Bajki, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1975; Wybór liryków, oprac. S. Graciotti,
Wrocław 1985, BN I 252; Myszeidos. Pieśni X, oprac. J. Maślanka, Wrocław 1982,
BN I 244; Monachomachia i Antymonachomachia, wstęp i oprac. Z. Goliński,
Wrocław 1976, BN I 197; Satyry i listy, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1958, BN I
169; Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 1975,
BN I 41.
Franciszek ZABŁOCKI, Fircyk w zalotach, wstęp i objaśnienia J. Pawłowiczowa, Wrocław 1961,
BN I 176; Sarmatyzm, wstęp i objaśnienia L. Biernacki, Kraków 1928, BN I 115.
Franciszek KARPIŃSKI, Poezje wybrane, oprac. T. Chachulski, Warszawa 1997, BN I 89.
Franciszek Dionizy KNIAŹNIN, Wybór poezji, oprac. W. Borowy, Wrocław 1948, BN I 129.
Julian Ursyn NIEMCEWICZ: Powrót posła, oprac. Z. Skwarczyński, Wrocław 1970, BN I 4;
Pamiętniki czasów moich, t.1-2, Warszawa 1957
Jan POTOCKI, Parady, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1959.
Stanisław STASZIC, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, (rozdz. I: Kto stworzył Rzeczpospolitą przywileje i nierząd.), oprac. S. Czarnowski, Wrocław 1952, BN I 90.
Wojciech BOGUSŁAWSKI, Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale, wstęp i oprac. S.
Dąbrowski i S. Straus, Wrocław 1956, BN I 162.
Literatura barska, oprac. J. Maciejewski, Wrocław 1976, BN I 108.
Franciszek K DMOCHOWSKI, Sztuka rymotwórcza, oprac. S. Pietraszko, Wrocław 1956, BN I
158.
Abyśmy o ojczyźnie naszej radzili. Antologia publicystyki doby stanisławowskiej, oprac. Z. Goliński,
Warszawa 1984.
Oświeceni o literaturze, cz. I: Wypowiedzi pisarzy polskich 1740-1800, cz. II: Wypowiedzi pisarzy
polskich 1801-1830, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1997.
Opracowania:
M. KLIMOWICZ: Oświecenie, Warszawa 1998.
Słownik literatury polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław 1991.
W. BOROWY: O poezji polskiej w wieku XVIII, Warszawa 1978.
T. KOSTKIEWICZOWA: Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich
polskiego Oświecenia, Warszawa 1979.
T. KOSTKIEWICZOWA: Horyzonty wyobraźni, Warszawa 1984.
J. KLEINER: O Krasickim i o Fredrze dziesięć rozpraw, Wrocław 1956.
Pisarze polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, t. 1-3, Warszawa 19921996.
Dwudziestolecie przedromantyczne
Teksty:
Alojzy FELIŃSKI: Barbara Radziwiłłówna, Kraków (brw.) [BN I, 9]
Kajetan KOŹMIAN: Ziemiaństwo, Wrocław 1981.
Kazimierz BRODZIŃSKI: Wybór pism, oprac. A. Witkowska, Wrocław 1966. [BN I, 191]
Kazimierz BRODZIŃSKI: O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej, wstęp
A. Łucki, Kraków 1925. [BN I, 10]
Maria WIRTEMBERSKA: Malwina czyli domyślność serca, wstęp K. Wojciechowski, Kraków
(brw.). [BN I, 23]
Klementyna TAŃSKA: Dziennik Franciszki Krasińskiej, oprac. I. Kotowa, Kraków 1929. [BN I,
119]
Polski romans sentymentalny, oprac. A. Witkowska, Wrocław 1971. [BN I, 206]
Antologia:
Z. LIBERA: Poezja polska 1800-1830, Warszawa 1984.
Opracowania:
1. Wstępy do edycji BN.
2. Wstęp do antologii Z. Libery.
3. A. WITKOWSKA, R. PRZYBYLSKI: Romantyzm, cz. I: Klasycyzm i sentymentalizm po trzecim
rozbiorze (1795- 1830), Warszawa 1997.
Download