wmo i zmiany klimatu

advertisement
WMO: jeszcze czas, by pakt na rzecz zmian klimatu wszedł w życie
Potrzeba podjęcia działań w kwestii gazów cieplarnianych
jest poparta dowodami naukowymi
Genewa, 19 września 2014 (WMO) – nadal istnieje możliwość, aby zapobiec
niebezpiecznym zmianom klimatu i zachowania naszej planety dla przyszłych pokoleń.
Coraz silniejsza jest jednak według Światowej Organizacji Meteorologicznej potrzeba
podjęcia pilnych działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poparta
przytłaczającymi dowodami naukowymi. WMO wspiera idee szczytu klimatycznego,
zwołanego przez Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona w Nowym Jorku w dniu 23
września 2014 r.
Działania te podkreślają potrzebę wspólnych międzynarodowych działań mających na celu
osłabienie szybkich zmian klimatu, które mogą zwiększyć temperaturę i poziom morza do
poziomów zagrażających życiu w nadchodzących dekadach i spowolnić zakwaszenia
oceanów, które zagraża życiu morskiemu.
Szczyt będzie służyć jako publiczna platforma informacyjna dla rządu, finansów, biznesu i
liderów społeczeństwa obywatelskiego do podejmowania ambitnych działań w celu
zmniejszenia emisji. Ma zmobilizować wolę polityczną dla podjęcia ambitnego światowego
porozumienia w roku 2015, które ogranicza do wzrost temperatury globalnej o mniej niż 2
stopnie Celsjusza.
Delegacji WMO do Nowego Jorku towarzyszyć będą znani prezenterzy pogody, którzy
przygotowali szereg „Prognoz Pogody na rok 2050”. Ma to na celu zwiększenie świadomości,
że zmiany klimatyczne będą oznaczać bardziej intensywne fale upałów, susze, powodzie i
cyklony tropikalne , które będą dla wielu krajów w przyszłości bardziej szkodliwe.
„:Czas nie jest po naszej stronie.Z roku na rok, stężenie gazów cieplarnianych osiągnąć coraz
wyższy poziom. Im dłużej będziemy czekać, tym trudniejsze i droższe będzie dostosowanie
się do zmian klimatu spowodowanych działalnością człowieka. Jeśli nie będziemy działać w
sprawie zmian klimatu, oznacza to, że żyjemy na koszt naszych dzieci. To tak jak pożyczanie
pieniędzy i pozostawiając ogromny dług przyszłym pokoleniom. Tak to właśnie robimy ze
zmianami klimatu". Działanie jest nadal możliwe. Wymagać to będzie śmiałych decyzji,
odważnych decyzji ", powiedział Sekretarz Generalny WMO Michel Jarraud. Potrzeba
podjęcia działań w kwestii gazów cieplarnianych popartych dowodami naukowymi.
Rekordowy poziom gazów cieplarnianych - informacja jest w wysłanym 8 września pliku
lub w załączonym do tego listu
Prognozy pogody na przyszłość
Podczas szczytu klimatycznego WMO będzie przedstawiać serię opracowanych Prognozy
Pogody na Przyszłość, przedstawiające prawdopodobne skutki lokalne globalnych zmiany
klimatu. Rok 2050 został wybrany jako środkowy drogi do końca 21 wieku, w którym to
czasie średnia temperatura na świecie może wzrosnąć więcej niż 4°C (7,2°F), o ile emisja
gazów cieplarnianych wywołana przez działalność człowieka wzrastać będzie w
dotychczasowym tempie lub szybciej.
Raporty zostały przygotowane przez znanych prezenterów pogody z Belgii, Brazylii, Bułgarii,
Burkina Faso, Danii, Niemiec, Islandii, Japonii, Filipin, RPA, Tanzanii, USA i Zambii.
Scenariusze to nieustające fale upałów, prowadzące do rekordowej liczby ofiar śmiertelnych;
mega-susze, które powodują wysychanie całych regionów, katastrofalne powodzie od
ulewnych deszczy zasilanych cieplejszym i wilgotniejszym powietrzem. To także zatopienia
nadmorskich miast z powodu odległych huraganów zasilanych energią ciepłych wód
oceanicznych i wzrastającego poziomu morza, uszkodzenie raf koralowych i niszczenie
morskiej fauny i flory na skutek zakwaszania oceanów
Scenariusze pogodowe bazują na scenariuszach zmian klimatu opracowanych przy
założeniach ciągłego wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Wszyscy prezenterzy mają
podkreślić, że niedawne klęski pogodowe dają przedsmak przyszłości. "Zmiana klimatu
mają wpływ na pogodę na całym świecie. To sprawia, że będą bardziej ekstremalne. Oznacza
to, kolejne klęski; więcej niepewności ", powiedział Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon.
"Możemy zmniejszyć ryzyko poprzez ograniczenie globalnej emisji gazów cieplarnianych i
budowania gospodarki niskoemisyjnej. Pracujmy razem, aby nasze społeczeństwa były
bezpieczniejsze i bardziej elastyczne. Dołączcie do mnie w podejmowaniu działań w sprawie
zmian klimatu ", powiedział Ban Ki-moon w swoim wideo wywiadzie.
Sesja tematyczna na temat klimatologii
Podczas szczytu klimatycznego, WMO, UNESCO i UNITAR zorganizują specjalną sesję,
gdzie przywódcy polityczni i naukowcy zastanowią się jak nauka może przyczynić się do
kształtowania polityki.
Walka ze zmianami klimatu będzie najbardziej skuteczne, gdy będzie wspierana przez naukę.
Ale nauka o klimacie nie jest statyczna, dokonywane są ciągle nowe odkrycia. Bardziej
kreatywne podejście problemów komunikacji w zakresie informowania o postępach w
klimatologii to także nowe metody edukacji i motywowania społeczeństw do działania.
Ta sesja tematyczna zaprezentuje w jaki sposób nauka może najlepiej wspierać ambitne
działania w sprawie zmian klimatu. Jak wyciągać najważniejsze wnioski z wyników badań,
tak by społeczeństwo mogło z ufnością polegać na zasadach polityk klimatycznej opartej na
najlepszej dostępnej wiedzy; jak zmiany klimatu i nauka mogą być skutecznie przekazywane
tak do decydentów, jak i do ogółu społeczeństwa. Sesja będzie transmitowana na stronie
internetowej
Wspieranie działań ONZ na rzecz klimatu
Sekretarz Generalny WMO Michel Jarraud był jednym z 18 ekspertów, którzy wzięli udział w
serii ONZ „Dlaczego obawiam się zmian klimatu”. WMO odegrała główną rolę w produkcji
książki dla uczestników szczytu zatytułowany „Jak system ONZ wspiera ambitne działania w
sprawie zmian klimatu." Książka została opracowana przez około 40 wyspecjalizowanych
agencji ONZ, funduszy, programów i innych organów, które współpracują w Grupie
Roboczej ONZ w Sprawie Zmian Klimatu.
For more information: Please contact Michael Williams in New York 4179 4064730 or
mwilliams(at)wmo.int or Clare Nullis in Geneva at +41 22 7308478 or 41 79 709 1397 or
cnullis{at)wmo.int
On the web: http://www.un.org/climatechange/summit/
Weather Reports From the Future are available at
http://www.wmo.int/media/climatechangeimpact.html and hosted at
https://www.youtube.com/wmovideomaster.
The WMO Greenhouse Gas Bulletin is available here
WMO Global Atmosphere Watch programme
Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO
(IOC-UNESCO)
Ocean Acidification International Coordination Centre (OA-ICC)
International Ocean Carbon Coordination Project
Intergovernmental Panel for Climate Change 5th Assessment Report
Download