Polski klimat dla technologii – Wystawa poświęcona

advertisement
Polski klimat dla technologii – Wystawa poświęcona
nowoczesnym technologiom przyjaznym dla klimatu
Wystawa odbywa się w pawilonie nr 5 na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób w trakcie
Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP 14 (1-12 grudnia
br., w godz. 10.00-19.00) oraz jeszcze dwa dni po jej zakończeniu.
Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny.
Interaktywna wystawa pod auspicjami Ministra Środowiska, Prof. M. Nowickiego prezentuje
najważniejsze i najbardziej spektakularne urządzenia, instalacje czy całe technologie, które
pozwalają na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Obejmuje m.in.:



wynalazki, technologiczne i organizacyjne innowacje sprzyjające redukcji emisji gazów
cieplarnianych
przykłady udanych transferów konkretnych technologii i możliwości ich wdrażania w
krajach rozwijających się
przykłady konkretnych działań związanych z przystosowaniem do zmian klimatycznych.
Ekspozycja jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem, które towarzyszy Konferencji
Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu - COP 14. Jak podkreśla prof. Maciej
Nowicki: Wystawa jest unikalnym na skalę światową wydarzeniem, prezentującym całą
paletę możliwości technicznych dla ochrony klimatu Ziemi.Liczę także, że ułatwi ona i
skonkretyzuje negocjacje w ramach Konferencji
Ekspozycja „Technologie dla ochrony klimatu” w dniach od 1 do 14 grudnia br. jest otwarta
dla wszystkich chętnych do jej odwiedzenia osób i znajduje się w pawilonie nr 5 ogólnodostępnej części Konferencji Klimatycznej.
Na Wystawę wpłynęło ponad 200 zgłoszeń z 29 krajów z 6 kontynentów. Będzie tam można
zobaczyć około 120 najważniejszych i najbardziej oryginalnych urządzeń i instalacji,
służących ochronie klimatu.
Pierwszy raz na świecie, na 7 tys. m² powierzchni, została zaprezentowana tak duża,
globalna, a zarazem interaktywna ekspozycja nowoczesnych technologii, stworzonych w
celu ochrony klimatu lub zaradzenia negatywnym skutkom jego zmian.
Zwiedzający powinni zarezerwować sobie sporo czasu na obejrzenie wszystkich rozwiązań.
Nie tylko dlatego, że mają do przejścia kilka kilometrów, ale również ze względu na fakt, że
mogą dotknąć, włączyć lub sprawdzić działanie wielu eksponatów – mówi Agata Goździk,
Kustosz Wystawy.
Naszym celem jest prezentacja najbardziej spektakularnych przykładów urządzeń, instalacji,
mechanizmów czy całych technologii, które pozwalają na redukcję emisji gazów
cieplarnianych a mogą być z powodzeniem przenoszone do innych krajów.
Autorski pomysł Ministra Środowiska, Prof. Macieja Nowickiego, eksperta w sprawach
środowiskowych, w praktyczny sposób realizuje postulat transferu technologii, jednego z 4
głównych obszarów tematycznych podczas Konferencji Klimatycznej. Podczas poprzedniej
Konferencji Klimatycznej na Bali zauważyłem, że dyskusje nad transferem technologii są
zbyt teoretyczne. W Polsce, gdzie wielki nacisk będzie położony na technologie, chcieliśmy
pokazać także ich praktyczną stronę. Pierwszy raz w historii uczestnicy będą mogli odnosić
się w globalnej dyskusji do rozwiązań, które widzieli pięć minut wcześniej, tuż obok sal
obrad. - powiedział Minister Maciej Nowicki.
EKSPONATY
Wśród technologii zaprezentowane zostały, m.in. najnowsze rozwiązania wykorzystujące
wodór jako paliwo, samochody energooszczędne oraz przyjazne środowisku materiały
izolacyjne. Na parkiecie do tańca zwiedzający będą mogli sami wyprodukować energię
elektryczną. Mechanizm jest bardzo prosty - w skutek nacisku na kolejne fragmenty podłogi
wytwarzany jest prąd potrzebny do oświetlenia sali i zapewnienia muzyki.
Na wystawie pokazane są także egzotyczne wynalazki typowe dla określonych regionów
świata. Do najciekawszych należą m.in. wiszące ogrody Bangladeszu, łapacze mgły
używane na Wyspach Zielonego Przylądka, które pozwalają na pozyskiwanie wody z
atmosfery czy solarna kafejka internetowa z Gambii.
Poznańska ekspozycja jest unikalną i pierwszą taką na świecie kombinacją
zaawansowanych i nowoczesnych technologii, jak np. produkcja biopaliw z alg morskich czy
system klimatyzacji dla autobusów wychwytujący CO2 oraz genialnie prostych rozwiązań,
często wykonanych samodzielnie (hand-made). Atrakcją wystawy jest także makieta
pierwszego na świecie bezodpadowego miasta o zerowej emisji CO2.
Ekspozycja nie pomija ponadto nowatorskich technologii stworzonych w Polsce (np.
podniebne taksówki).
Wszystkie wynalazki na wystawie zaprezentowane zostały w pięciu grupach tematycznych:
oszczędność energii, odnawialne źródła energii, transport przyjazny środowisku, adaptacja
do zmian klimatu oraz projekty różne. Najwięcej eksponatów liczy sekcja odnawialnych
źródeł energii – około 50 projektów, która podzielona została dodatkowo na grupy związane
z biomasą, energią wiatrową i słoneczną.
Zgłosili się do nas fantastyczni ludzie z całego świata: inżynierowie, firmy, rządy, fundacje,
dla których możliwość prezentacji ich rozwiązań na wystawie w Poznaniu jest wielkim
wyróżnieniem. Co więcej, umożliwiamy im również zrobienie pierwszego kroku dla transferu
technologii – nawiązanie kontaktu z autorem rozwiązania. – dodaje Agata Goździk, Komisarz
Wystawy „Technologie dla Ochrony Klimatu”.
Organizatorzy wystawy zadbali także o jej interaktywny charakter. Nie zabrakło zatem
wynalazków wymagających zaangażowania zwiedzających. Uczestnicy wystawy mogą np.
wziąć udział w budowie ręcznie robionych kolektorów słonecznych czy przetestować swoje
umiejętności kierowania samochodem w symulatorze ekologicznej jazdy. Do ich dyspozycji
oddano interaktywną grę, prezentująca zmiany klimatu Ziemi w przypadku różnych wyników
negocjacji dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych.
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA WYSTAWY
Materiał opracowano na podstawie informacji Ministerstwa Środowiska
Download