DC/C

advertisement
Produkcja chleba
Krzywa transformacji
•O
•L
•M
•K
Produkcja traktorów
Cena
Krzywa popytu
C1
C2
Pp
Q1
Q2
Popyt
Cena
Nietypowe krzywe popytu
Popyt
Cena
Nietypowe krzywe popytu
Popyt
Cena
Nietypowe krzywe popytu
Popyt
Cena
Krzywa podaży
C1
C0
Q0
Q1
Podaż
Cena (C)
Równowaga rynkowa
C2
NADWYŻKA
Pd
Pp<Pd=>nadwyżka
Cr
Pp>Pd=>niedobór
NIEDOBÓR
Pp
C1
Qr
Ilość (Q)
Cena (C)
Przesunięcie krzywej popytu
a cena równowagi
C2
C0
C1
Pd
E
B
A
D
Pp2
C
Pp1
Pp0
Q1 Q0 Q2 Ilość (Q)
Cena (C)
Przesunięcie krzywej podaży
a cena równowagi
C2
C0
C1
Pd2
Pd0
E
D
A
B
Pd1
C
Pp
Q1 Q0 Q2 Ilość (Q)
Cena (C)
Podaż i cena a czynnik czasu
Pd1
C2
C1
Pp2
Pp1
Ilość (Q)
Cena (C)
Podaż i cena a czynnik czasu
Pd1
Pd2
C2
C3
C1
Pp2
Pp1
Ilość (Q)
Cena (C)
Podaż i cena a czynnik czasu
C2
Pd1
Pd2
Pd3
C3
C4
C1
Pp2
Pp1
Ilość (Q)
Elastyczność cenowa popytu
C
(2)
(1)
C0
ECP=DQ/Q : DC/C
A
ECP=(Q1-Q0)/Q0 : (C1-C0)/C0
D
B
C1
Q0
(3)
Q1
(4)
Q
Ecp = 0
Ecp < 1
Ecp = 1
Ecp > 1
Ecp ∞
popyt sztywny
popyt mało elastyczny
popyt wzorcowy
popyt wysoce elastyczny
popyt doskonale elastyczny
Elastyczność dochodowa popytu
Edp= DQ/Q : DD/D
dobra podrzędne
dobra normalne
0
dobra podstawowe
1
Edp
dobra luksusowe
Popyt
Krzywa Engla
Edp>1
0<Edp<1
Edp<0 Dochód
Popyt
Krzywa Engla
Dochód
Elastyczność mieszana popytu
Emp= DQA/QA : DCB/CB
Emp < 0
Emp > 1
dobra komplementarne
dobra substytucyjne
Elastyczność na liniowej funkcji popytu
cena
•
popyt
Elastyczność na liniowej funkcji popytu
cena
•
|Ecp|=∞
|Ecp|>1
|Ecp|=1
|Ecp|<1
|Ecp|=0
popyt
Elastyczność cenowa podaży
Ecpd= DPd/Pd : DC/C
Pd
cena
cena
Pd
podaż
Ecpd = 0
podaż
Ecpd = 1
Pd
Pd
cena
cena
Elastyczność cenowa podaży
podaż
0 < Ecpd < 1
podaż
Ecpd > 1
cena
Elastyczność cenowa podaży
Pd
podaż
Ecpd → ∞
Linia ograniczenia budżetowego
CX*X
Linia ograniczenia budżetowego
CX*X + CY*Y
Linia ograniczenia budżetowego
CX*X + CY*Y = D
Linia ograniczenia budżetowego
CX*X + CY*Y = D
Y= -(CX/CY)*X + D/CY
Linia ograniczenia budżetowego
CX*X + CY*Y = D
Y
Y= -(CX/CY)*X + D/CY
X
Y
D
C
A
B
X
Krzywa obojętności
Y
y3
y2
A
B
C
y1
y0
x0 x1
x2
D
x3
X
I prawo Gossena
UKX
UCX
UKX=DUC/DX
X
X
Krzywa obojętności cd.
Y
c
X
Równowaga konsumenta
Y
y0
x0
X
II prawo Gossena
UKX/UKY =CX/CY
UKX/CX =UKY/CY =…
Krzywa cena-kosumpcja
Y
X
Krzywa cena-kosumpcja
Y
X
Krzywa cena-kosumpcja
Y
X
Krzywa dochód-konsumpcja
Y
X
Krzywa dochód-konsumpcja
Y
X
Krzywa dochód-konsumpcja
Y
X
Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa
Zc = Uc - Kc
Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa
Zc = Uc – Kc
Zc(Q) = Uc(Q) – Kc(Q)
Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa
Zc = Uc – Kc
Zc(Q) = Uc(Q) – Kc(Q)
∆Zc = ∆Uc - ∆Kc
Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa
Zc = Uc – Kc
Zc(Q) = Uc(Q) – Kc(Q)
∆Zc = ∆Uc - ∆Kc
ΔZc ΔUc ΔKc


ΔQ ΔQ ΔQ
Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa
Zc = Uc – Kc
Zc(Q) = Uc(Q) – Kc(Q)
∆Zc = ∆Uc - ∆Kc
ΔZc ΔUc ΔKc


ΔQ ΔQ ΔQ
0 = Uk - Kk
Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa
Uk = Kk
Koszty w okresie krótkim
Kc = Ks + Kz
Ks,Kz,Kc
Koszty w okresie krótkim
Kc = Ks + Kz
Ks
Q
Ks,Kz,Kc
Koszty w okresie krótkim
3
1
2
Ks
Q
Koszty w okresie krótkim
Ks,Kz,Kc
Kc
Kz
Ks
Q
Koszty w okresie krótkim
Kc = Ks + Kz
Kc Ks Kz
 
Q Q Q
Kpc = Kps +Kpz
Koszty w okresie krótkim
Q
1
2
3
4
5
6
Ks
10
10
10
10
10
10
Kz
10
18
24
36
50
66
Kc
20
28
34
46
60
76
Kps
10
Kpz
Kpc
Koszty w okresie krótkim
Q
1
2
3
4
5
6
Ks
10
10
10
10
10
10
Kz
10
18
24
36
50
66
Kc
20
28
34
46
60
76
Kps
10
5
Kpz
Kpc
Koszty w okresie krótkim
Q
1
2
3
4
5
6
Ks
10
10
10
10
10
10
Kz
10
18
24
36
50
66
Kc
20
28
34
46
60
76
Kps
10
5
3,33…
Kpz
Kpc
Koszty w okresie krótkim
Q
1
2
3
4
5
6
Ks
10
10
10
10
10
10
Kz
10
18
24
36
50
66
Kc
20
28
34
46
60
76
Kps
10
5
3,33…
2,5
2
1,66…
Kpz
10
9
8
9
10
11
Kpc
20
14
11,33…
11,5
12
12,66…
Kps, Kpz, Kpc
Koszty w okresie krótkim
Kps
Q
Kps, Kpz, Kpc
Koszty w okresie krótkim
Kpz
Kps
Q
Kps, Kpz, Kpc
Koszty w okresie krótkim
Kpc
Kpz
Kps = Kpc - Kpz
Kps
Q
Koszty w okresie krótkim
ΔKc
Kk 
ΔQ
Koszty w okresie krótkim
Q
1
2
3
4
5
6
Ks
10
10
10
10
10
10
Kz
10
18
24
36
50
66
Kc
20
28
34
46
60
76
Kps
10
5
3,33…
2,5
2
1,66…
Kpz
10
9
8
9
10
11
Kpc
20
14
11,33…
11,5
12
12,66…
Kk
10
8
6
12
14
16
Kps, Kpz, Kpc
Koszty w okresie krótkim
Kpc
Kk
Kpz
Kps
Q
Modele struktur rynku
Cechy rynku
Rynek doskonały
(konkurencja
doskonała)
Konkurencja
monopolistyczna
oligopol
monpol
Liczba firm
bardzo dużo
dużo
(kilkadziesiąt)
kilka
jedna
swoboda wejścia
na rynek
nieograniczona
nieograniczona
ograniczona
Bardzo ograniczona
lub zerowa
cechy produktów
jednorodne
zróżnicowane
Niezróżnicowane
lub niezbyt
zróżnicowane
nieporównywalne
wpływ na cenę
cena jest
niezależna od
firmy
firma ma pewien
wpływ na cenę
znaczący wpływ
producenta na
cenę
Firma ma bardzo
duży wpływ na cenę
Przykłady rynków
warzywa i owoce
restauratorzy,
architekci,
cementownie,
cukrownie
elektrociepłownie,
wodociągi,
komunikacja
miejska
Utarg w warunkach konkurencji
doskonałej
Uc  C  Q
Uc C  Q
Up  
C
Q
Q
Uc, Up
Utarg w warunkach konkurencji
doskonałej
Kc
Up
Q
Kps, Kpz, Kpc
Równowaga przedsiębiorstwa
wolnokonkurencyjnego
Kk
Kpc
Q1
Qt
Qe
Q2
Q
Równowaga przedsiębiorstwa
wolnokonkurencyjnego
Kps, Kpz, Kpc
Uc = Up * Q
Kk
Kpc
UTARG
Q1
Qt
Qe
Q2
Q
Kps, Kpz, Kpc
Równowaga przedsiębiorstwa
wolnokonkurencyjnego
Uc = Up * Q
Kc = Kpc *Q
Kk
B
Kpc
A
ZYSK
C
Zc = Pole ABCD
D
KOSZT
0
Q1
Qt
Qe
Q2
Q
Kps, Kpz, Kpc
Równowaga przedsiębiorstwa
wolnokonkurencyjnego
Kk
B
A
C
D
Kpc
STRATA
0
Qe
Q
Kps, Kpz, Kpc
Równowaga przedsiębiorstwa
wolnokonkurencyjnego
0
Kk
B
A
C
D
Q1
Qt
Qe
Kpc
Q2
Q
Kps, Kpz, Kpc
Granica racjonalnych strat
Kpc
Kk
Kpz
cz
Q1
Q
Up, Uk
Równowaga przedsiębiorstwa
monopolistycznego
C = Up = -AQ + B
Uc = C∙ Q = Up ∙ Q
Uc = (-AQ + B) ∙ Q
Uc = -AQ2 + BQ
Uk = -2AQ + B
Up
Q
Up, Uk
Równowaga przedsiębiorstwa
monopolistycznego
Uk
Up
Q
Up, Uk
Równowaga przedsiębiorstwa
monopolistycznego
Q
Q
Up, Uk
Równowaga przedsiębiorstwa
monopolistycznego
|Ecp| > 1
| Ecp| = 1
|Ecp| < 1
Q
Q
Up, Uk
Równowaga przedsiębiorstwa
monopolistycznego
Kk
Kpc
CM
Uk
QE
Up
QT
Q
Up, Uk
Równowaga przedsiębiorstwa
monopolistycznego
Kk
Kpc
UTARG
Uk
Up
Q
Równowaga przedsiębiorstwa
monopolistycznego
Up, Uk
Uc = Pole 0ABC
Kc = Pole 0AED
Zysk = Pole DEBC
Kk
Kpc
C
B
ZYSK
E
D
KOSZT
0
Uk
A
Up
Q
Up, Uk
Produkcja i ceny w gałęzi w warunkach monopolu oraz
w warunkach konkurencji doskonałej
A
CM
B
CK
0
QM
QK
Q
Wady monopolu
1. Prawdopodobieństwo produkcji przy relatywnie wysokich kosztach,
gdyż ograniczając rozmiary produkcji monopoliści często nie
wykorzystują w pełni efektów skali; z powodu braku konkurencji mogą
dozować wprowadzanie postępu technicznego, itp.
2. Marnotrawstwo związane z dużymi wydatkami na reklamę, której
celem jest dostarczenie informacji o produkcie, lecz utrudnienie
dostępu do rynku produktów substytucyjnych.
3. Nierównomierny podział zysków dyskryminujący firmy nie dysponujące
dużą siłą monopolową.
4. Różnicowanie ceny przez monopolistę i uzyskiwanie z tego tytułu
wyższych zysków.
Formy monopolizacji
•Pool (ring) – luźne porozumienie w celu realizacji konkretnych
przedsięwzięć;
•Kartel – Podobny do pool’a z reguły dotyczy określenia rynków
zbytu, wspólnej polityki cenowej czy rozmiarów produkcji;
•Syndykat – główna różnica między kartelem a syndykatem polega na
powołaniu wspólnego biura handlowego, które prowadzi politykę cen
oraz zajmuje się zbytem towarów;
•Trust – zrzeszone w nim przedsiębiorstwa tracą osobowość prawną i
niezależność ekonomiczną;
•Koncern – jest związkiem przedsiębiorstw mających osobowość
prawną , działających pod wspólnym zarządem jako całość
gospodarcza;
•Konglomerat – szczególny typ porozumienia, który pod jednym
kierownictwem skupia ,obok podstawowej działalności produkcyjnej ,
także inne nie związane z nią formy aktywności;
•Holding – spółka, która posiada akcje różnych przedsiębiorstw,
sprawując nad nimi kontrolę.
Długookresowa teoria produkcji
Nakłady kapitału
Linia jednakowego kosztu (izokosta)
r∙K + w∙L= C
Nakłady pracy
Długookresowa teoria produkcji
Nakłady kapitału
Krzywa jednakowego produktu (izokwanta)
Nakłady pracy
Długookresowa teoria produkcji
Nakłady kapitału
Stałe efekty skali
Q = 150
Q = 100
Q = 50
Nakłady pracy
Długookresowa teoria produkcji
Nakłady kapitału
Rosnące efekty skali
Q = 200
Q = 150
Q = 100
Q = 50
Nakłady pracy
Długookresowa teoria produkcji
Nakłady kapitału
Malejące efekty skali
Q = 200
Q = 150
Q = 100
Q = 50
Nakłady pracy
Długookresowa teoria produkcji
Nakłady kapitału
Optymalne nakłady czynników produkcji
Nk
Np
Nakłady pracy
Procentowy udział gospodarstw
domowych w dochodzie
Krzywa Lorentza
100%
Współczynnik Giniego
A
A B
A
B
100%
Procent gospodarstw domowych
Krańcowy produkt pracy
Popyt na pracę
KPp
Nakłady pracy
Krańcowy przychód z pracy
Popyt na pracę
ΔQ ΔUc ΔUc
KPPp  KPp  Uk 


ΔZ ΔQ
ΔZ
WKPp  KPp  C
Pł
KPPp = WKPp
Q1
Nakłady pracy
Krańcowy przychód z pracy
Popyt na pracę
Pł
KPPp = WKPp
Q3
Q1
Q2
Nakłady pracy
Krańcowy przychód z pracy
Popyt na pracę
Pł3
Pł1
Pł2
KPPp = WKPp
Q3 Q1
Q2
Nakłady pracy
Krańcowy przychód z pracy
Popyt na pracę
Nadwyżka przedsiębiorstwa
= zyskom
Pł
Płace
KPPp = WKPp
Q1
Nakłady pracy
Popyt na pracę
Krańcowy przychód z pracy
w warunkach monopolu
Pł
KPPp
Q2
Q1
WKPp
Nakłady pracy
Download