HORTEX - Najwyzsza jakosc

advertisement
Polityka jakości
NAJWAŻNIEJSI DLA NAS SĄ KONSUMENCI – ICH SATYSFAKCJA I LOJALNOŚĆ. TO DLA NICH NAJLEPSZE WARZYWA
I OWOCE ŁĄCZYMY Z PASJĄ I ZAANGAŻOWANIEM, DBAJĄC O PERFEKCJĘ WYKONANIA KAŻDEGO PRODUKTU, A
W KWESTII JAKOŚCI NIE UZNAJEMY KOMPROMISÓW:



dbamy o wysokiej klasy surowce i jakość produktów
modernizujemy nasze zakłady
wprowadzamy najnowsze systemy zarządzania
Dzięki tym działaniom produkty Hortex spełniają wszystkie wymagania zarówno norm polskich, jak i Unii
Europejskiej.
Surowce i kontrola jakości
Produkowane w Horteksie mrożonki, soki, nektary i napoje oraz koncentraty soków owocowych tworzone są z
najwyższej jakości surowców – wszystkie poddawane są szczegółowej, wieloetapowej kontroli i ocenie
jakościowej opartej na najwyższych standardach i najlepszych praktykach w branży. Wieloletnie kontrakty z
plantatorami i współpraca ze starannie wyselekcjonowaną grupą dostawców jest dla nas dodatkową gwarancją
jakości. Ponadto produkcja wyrobów objęta jest kontrolą i weryfikacją na każdym etapie wytwarzania. Dbając o
jakość i walory zdrowotne produktów firma nie dodaje do nich żadnych konserwantów.
Modernizacja zakładów
Grupa Hortex systematycznie modernizuje swoje zakłady, inwestuje w nowoczesne systemy zarządzania,
wdraża najnowsze technologie i buduje profesjonalny zespół. Tym samym dba o bezpieczeństwo i dobre
warunki pracy swoich pracowników oraz czystość środowiska naturalnego.
Systemy zarządzania
W zakładach Hortex wdrożone są nowoczesne systemy zarządzania:





Systemy IFS/BRC gwarantują utrzymanie najwyższej jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych przez
produktów. IFS (International Food Standard) jest to międzynarodowy standard bezpieczeństwa
produktów opracowany dla producentów żywności przez przedstawicieli niemieckiego handlu.
Obecnie uznawany jest na całym świecie przez 65% firm zajmujących się handlem żywnością. W
Europie Zachodniej (poza Wielką Brytanią) IFS jest najważniejszym standardem obowiązującym
dostawców dużych sieci handlowych. W Wielkiej Brytanii odpowiednikiem IFS jest standard BRC
(British Retail Consortium). Określa on wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości w zakładach
produkujących żywność, która dostarczana jest do sieci supermarketów.
System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 umożliwia utrzymywanie jakości
produktów oraz doskonalenie wszystkich procesów realizowanych w firmie związanych z produkcją i
dostarczaniem wyrobów.
Dzięki wdrożonemu systemowi ISO 14001 prowadzimy naszą produkcję w sposób nie zagrażający
środowisku.
System HACCP – pozwala identyfikować zagrożenia zdrowotne dla potencjalnego Konsumenta ze
strony produktu, a następnie je eliminować lub ograniczać do bezpiecznego poziomu. Działania te
prowadzone są na wszystkich etapach wytwarzania i dostarczania produktu do Konsumenta. Dzięki
temu systemowi nasze produkty są bezpieczne.
GMP i GHP – to badania surowców i materiałów, systemy identyfikacji produktów, surowców i
materiałów, nowoczesna infrastruktura, higiena obszarów produk cyjnych, higiena pracowników,
zabezpieczenie zakładów
Dzięki systemom GMP, GHP i HACCP nasze produkty wolne są od zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych i
drobnoustrojów chorobotwórczych.

OHSAS 18001 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy
Wszystkie opisane wyżej systemy i procesy produkcji są zintegrowane w jeden system zarządzania, a nasze
zakłady posiadają certyfikaty jednostki certyfikacyjnej DNV (Det Norske Veritas), potwierdzające ich wdrożenie i
funkcjonowanie.
Download