Starogard Gdański i okolice

advertisement
53°58′N 18°32′E
Starogard Gdański
Starogard Gdański- dawniej miasto królewskie, dzisiaj stolica Kociewia z ponad
800-letnią historią. Pierwsze wzmianki o osadzie pojawiają się w 1198 roku. Starigrodem, bo tak się
ówcześnie zwał, władał wtedy rycerski zakon Joannitów. 150 lat później Krzyżacy przekształcili
osadę w ośrodek miejski i nadali mu herb.
Układ urbanistyczny centrum oraz herb miasta pozostały do dzisiaj. W latach 1466÷1772
miasto było pod władaniem polskim, później pod zaborem pruskim. Dopiero armia gen. Józefa
Hallera przyniosła miastu wolność 29 stycznia 1920 roku.
Obecnie miasto liczy około 50 tysięcy mieszkańców i jest znaczącym ośrodkiem
przemysłowym na Pomorzu. Największe zakłady produkcyjne to: Starogardzkie Zakłady
Farmaceutyczne, Zakłady Przemysłu Spirytusowego, Fabryka Mebli Okrętowych, Starogardzkie
Zakłady Elektrotechniczne.
Znaczącą część zabytków miasta przedstawia niniejsza prezentacja.
Starogardzki Rynek o wymiarach 107 m x 107 m, w tle wieża kościoła św. Katarzyny
Współczesny Ratusz na Starogardzkim Rynku – odbudowany na średniowiecznych fundamentach
Baszta Gdańska (Szewska) – powstała
ok. 1325 roku i wg tradycji znajdowała się
pod opieką szewców.
Jeden z najlepiej zachowanych obiektów
gotyckiej architektury obronnej w mieście.
W swojej historii pełniła funkcje aresztu,
a w okresie okupacji hitlerowskiej była
miejscem kaźni miejscowej ludności.
Wewnątrz jest ekspozycja historyczna.
Baszta Tczewska (Młyńska)
Fara p.w. Św. Mateusza – najstarszy
kościół miasta wzniesiony z cegły
po 1310 r. i później rozbudowany
Park Miejski
Rzeka Wierzyca
Nad kanałem młyńskim Wierzycy
Brama wjazdowaPałac
z 1882
Wiecherta
r. naśladująca
z bramą
antyczny
wjazdową
łuk triumfalny
Młyny Wiecherta zbudowane w latach
1874÷1889 nad kanałem Wierzycy
Zespół dawnych koszar pruskich z XVIII wieku – obecnie Zespół Szkół Zawodowych
Obelisk upamiętniający wyzwolenie miasta przez armię gen. J. Hallera spod zaboru pruskiego
Kiedyś fabryka wyrobów tytoniowych, w okresie PRL-u fabryka obuwia
Most Chojnicki – miejsce zbiórki
chłopskich
Floriana Ceynowy w 1846 r.
obecnie
budynekpowstańców
Starostwa Powiatowego
Urząd Miasta
Kokoszkowy
Kamienno-ceglany kościół p.w. św. Barbary zbudowany w XIII w.
Kościół i otoczenie zachowane w niezmienionym kształcie od XIV w.
Barokowy ołtarz główny św. Barbary z XIV w.
Rokokowe ołtarze boczne z II połowy XVIII w.
Kolnicz
Kolejna inwestycja rodziny Wiechertów, młyn i elektrownia wodna na Wierzycy.
Zbudowana w ciągu roku i oddana do eksploatacji 1 marca 1912 roku.
Spad wody (różnica poziomów) wynosi 7 metrów
Pomieszczenie generatora prądu. W elektrowni zainstalowano na poziomym wale
podwójną bliźniaczą turbinę Francisa austriackiej firmy Voith, która pracuje do dzisiaj.
Aby uzyskać sieciową częstotliwość prądu wał generatora musi uzyskać 214 obrotów/ min.
Generator wytwarza prąd o napięciu 5.200V. Moc generatora 420 KVA.
Kolumna synchronizacyjna z oryginalną, sprawną żarówką Philipsa sprzed dziesięcioleci
Muzyka: Arndt Stein – Gitarowe impresje-traumhafte
Download