Wady wzroku – zestawy ćwiczeń do zajęć z dziećmi

advertisement
Anna Wawrzków
- tyflopedagog
Oko to narząd o niezwykle
precyzyjnej budowie,
dużo bardziej złożonej niż
aparat fotograficzny…
Wady wzroku są
zjawiskiem bardzo
powszechnym.
Ponad 50 % młodych ludzi
ma problemy ze wzrokiem!
14,5%
dzieci zdrowe
32%
dzieci wymagające
p iln e j k o re k cji
53,5%
uczniowie do
obserwacji
Dzieci w szkołach z okularami na
nosie stanowią większość klasy!!!
Ciągle rosnąca liczba optyków z
niesamowicie bogatą gamą kolorów
i wzorów
KRÓTKOWAZROCZNOŚĆ
DALEKOWZROCZNOŚĆ
(nadwzroczność)
ASTYGMATYZM
DALTONIZM
ZEZ
OCZOPLĄS
NIEDOWIDZENIE
Jest
spowodowana nieznacznym
wydłużeniem gałki ocznej,
Jeśli
jesteś więc krótkowidzem nie
widzisz dobrze przedmiotów odległych
Wada
ta może być łatwo skorygowana
przez noszenie szkieł okularowych soczewki rozpraszające (wklęsłe)
oznaczone znakiem +
Przyczyną
jest skrócona gałka oczna
Jeśli
jesteś dalekowidzem, widzisz jako
niewyraźne przedmioty te które są
blisko
U
niemowląt i małych dzieci występuje
nadwzroczność fizjologiczna
To
kolejna wada spowodowana
nieodpowiednim kształtem gałki
ocznej
krzywizna
rogówki przypomina piłkę
do gry w rugby
polega
na niezdolności rozróżniania
niektórych kolorów
jest
wadą dziedziczną
nie podlega leczeniu

zez pojawia się wtedy, gdy ruch oczu nie
jest skoordynowany tzn. jedno oko nie
podąża w kierunku zgodnym z ruchem
drugiego

ruch gałki może być „opóźniony” lub
„przyspieszony” w stosunku do drugiego.
Rozróżniamy więc zez zbieżny i rozbieżny



ruchem oczu kieruje 6 mięśni, z których
każdy z kontrolowany jest przez korę
mózgową,
ruchy oka są bardzo precyzyjne,
w wyniku urazu, choroby czy uszkodzenie
ruchy oka stracą płynność i precyzję.

polega na obniżeniu ostrości widzenia
mimo korekcji optycznej
jego przyczyną jest „niewłączenie oka”
w proces widzenia
 szansa
poprawy
widzenia
w
niedowidzeniu istnieje tylko do około

6-7 roku życia
Jakie są
przyczyny:
Lepsza wykrywalność wad wzroku
Większa liczba wcześniaków, które dzięki
rozwojowi medycyny daje się uratować
Wzrastająca liczba samochodów, liczne kolizje
i wypadki drogowe
A także złe nawyki od najmłodszych lat
Wygodny tryb życia,
Coraz więcej nowinek technicznych,
elektroniczne cuda towarzysza dziecku od
małego – PSP, iPod, komórki
Przemęczanie i szybki proces starzenia się
wzroku
 Naukowcy
stwierdzili, że aż
80% tego co
pamiętamy,
znamy, umiemy –
widzieliśmy…
Wada wzroku sama nie zniknie
Nieskorygowana wada wzroku może
się pogłębiać, powodując
występowanie zeza lub upośledzenia
widzenia przestrzennego.
To od nas - nauczycieli, rodziców
zależy jak będzie…..
ANALIZA I SYNTEZA
WZROKOWA
wyszukiwanie różnic w obrazkach
poszukiwanie małych elementów
analiza treści obrazka
PERCEPCJA WZROKOWA
 szlaczki i wzorki
labirynty
wyszukiwanie słów
sałatki literowe, wyrazowe
memory, puzzle
ORIENTACJA W PRZESTRZENI NA
MAŁEJ I DUŻEJ PŁASZCZYŹNIE
lokalizacja przedmiotów
dyktanda graficzne
odwzorowywanie liter, wzorków
rysunków
Wspólna zabawa to
świetny sposób
na korygowanie wad wzroku…
Download