Zastosowanie optyki przy wadach wzroku

advertisement
Zastosowanie optyki przy
wadach wzroku
Wady
wzroku
Soczewki
Okulary
Korekcja
laserowa
wzroku
Krótkowzroczność
•
Niska krótkowzroczność
-3,0 dioptrii
Średnia krótkowzroczność
od -3,0 do -6,0 dioptrii
Wysoka krótkowzroczność
od -6,0 do -9,0 dioptrii
Bardzo wysoka
krótkowzroczność
-9,0 dioptrii
•
Ponad 3 miliony ludzi na świecie jest
krótkowidzami. Medycznym
określeniem krótkowzroczności jest
myopia. Myopia występuje wtedy, gdy
oko jest zbyt długie w stosunku do
krzywizny rogówki. Światło wpadające
do oka nie może być zogniskowane na
siatkówce. Promienie zostają
zogniskowane przed siatkówką
powodując zamazane widzenie. W
krótkowzroczności przedmioty
znajdujące się blisko widziane są
wyraźnie, natomiast te znajdujące się
w pewnej odległości, są zamazane.
Jest kilka stopni krótkowzroczności, im
wyższy stopień, tym przedmioty
znajdujące się w pewnej odległości są
bardziej zamazane i potrzebujesz
silniejszych okularów. Około 90%
krótkowidzów używa szkieł poniżej 6
dioptrii.
Obok przedstawione są rodzaje
krótkowzroczności:
Nadwzroczność
•
Występuje wtedy, gdy oko jest
zbyt krótkie w stosunku do
krzywizny rogówki. Promienie
wpadające do oka są
ogniskowane poza siatkówką, co
powoduje zamazane widzenie.
Pacjenci z nadwzrocznością dzięki
zdolności akomodacji mogą w
pewnym stopniu korygować swoją
wadę. U młodych pacjentów z
nadwzrocznością lub u pacjentów
z presbyopią ok 45 roku życia,
przedmioty znajdujące się w
odległości są lepiej widziane niż te
w pobliżu. Wadę tą mogą
korygować zabiegi laserowe, takie
jak na przykład technika LASIK
Astygmatyzm
•
Jest często spotykaną wadą
wzroku. Wielu pacjentów z
krótkowzrocznością ma pewien
stopień astygmatyzmu.
Astygmatyzm występuje wtedy,
gdy rogówka ma kształt bardziej
zbliżony do piłki używanej w
rugby, niż do piłki okrągłej. W
rezultacie pacjenci z
astygmatyzmem mają
zniekształcone i zamazane
widzenie, gdyż promienie
wpadające do oka załamywane są
pod różnymi kątami. Pacjenci z
wysokim stopniem astygmatyzmu
mają zamazane widzenie nie tylko
na dużą odległość, jak przy
krótkowzroczności, ale także z
bliska
Wrrrrróć
Okulary korekcyjne
•
•
•
•
przyrząd optyczny znoszący lub
zmniejszający skutki wrodzonej lub
nabytej wady wzroku takiej jak
nadwzroczność, krótkowzroczność,
astygmatyzm (niezborność).
Nie wiadomo, kto i kiedy wynalazł
okulary. O tym, że przez szkło widzi się
lepiej, wiedziano już w starożytności.
Liczne przekazy mówią, że rzymski
cesarz Neron oglądał walki gladiatorów
przez specjalnie wyszlifowany diament.
Pierwsze przyrządy, które można by
nazwać okularami pojawiły się już w X
wieku u Arabów. W tym samym czasie
Chińczycy poprawiali ostrość wzroku
patrząc przez kryształy.
Największymi producentami i
eksporterami okularów są Włochy, drugie
miejsce zajmuje Hongkong. Obecnie
okulary coraz częściej są zastępowane
wygodniejszymi w użyciu szkłami
kontaktowymi (szacuje się, że nosi je ok.
100 mln osób).
Wrrrrróć!
Soczewki kontaktowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Soczewka kontaktowa (znana też pod
nazwą szkło kontaktowe) soczewka
umieszczana bezpośrednio na rogówce
oka. Służy do korygowania wad wzroku,
pełni funkcje opatrunkowe lub
kosmetyczne (np. zmiana koloru oczu).
Soczewki kontaktowe mogą być noszone
w trybie dziennym jak i w trybie
przedłużonym (do 30 dni bez
zdejmowania), powinny być dobierane
przez okulistę. Noszący soczewki
kontaktowe pacjent powinien regularnie
zgłaszać się na badania do gabinetu
okulistycznego.
Soczewki kontaktowe dzieli się na:
soczewki twarde
soczewki miękkie
Za pomocą soczewek kontaktowych
koryguje się następujące wady wzroku:
krótkowzroczność
nadwzroczność
astygmatyzm
Wrrrrróć!
Laserowa korekcja wzroku
• Metody LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU
* LASIK
* PRK
* LASEK
•
Czym jest LASEROWA KOREKCJA WAD WZROKU?
• Istota laserowej korekcji polega na tym, że promień
lasera w ciągu zaledwie 20-60 sekund zmienia optykę
oka na tyle, aby pacjent odzyskał optymalną ostrość
wzroku. LASER excimerowy dokładnie wyrównuje
krzywiznę rogówki oka i nadaje jej kształt sferyczny.
Wrrrrróć!
Creators
• Daniel Wegner
• Krzysztof Szałkowski
• Wojciech Wyskiel
You need sunglasses?
Download