Opieka tyflopedagoga

advertisement
Rehabilitacja wzrokuzajęcia z tyflopedagogiem
Terapia widzenia polega na ćwiczeniu wzroku, tj. rozwijaniu
umiejętności posługiwania się wzrokiem, a tym samym – zwiększeniu
skuteczności wykorzystywania widzenia w codziennym funkcjonowaniu osoby
słabo widzącej.
Praca tyflopedagoga polega na:
• stymulacji wzrokowej oraz stwarzaniu „okazji do patrzenia”,
• inspirowaniu dzieci do podejmowania różnorodnych czynności
wymagających użycia wzroku, wykonywanych w rozmaitych
warunkach i okolicznościach,
• wzbudzaniu motywacji i zdolności do stałego, postępującego
rozwoju, nie tylko w sferze percepcji.
W pracy rehabilitacyjnej
następujące techniki:
• rozwijanie
percepcji
wykorzystywane
wzrokowej
wg
opracowanego przez M.Frostig i D.Horna
zestawu
są
ćwiczeń
• ćwiczenia poza zasięgiem ręki, czyli rozwijanie widzenia do dali
• praca nad techniką i tempem czytania, a rozwijanie widzenia bliży
• przygotowanie do nauki i nauka pisma punktowego na podstawie
programu S.Mangold.
Terapia widzenia ma szczególnie istotne znaczenie u dzieci z
niepełnosprawnością złożoną, u których terapeuta poprzez odpowiednio dobrane
oddziaływania zewnętrzne stale prowokuje i przyspiesza rozwój potrzebnych
umiejętności oraz wspiera dziecko w osiąganiu poziomu potencjalnego rozwoju.
Oprócz ćwiczeń standardowych uczniowie zapoznawanie są z obsługą
dodatkowych przyrządów optycznych i nieoptycznych.
Praca
rehabilitacyjna
wzroku
to
praca
twórczo-
poszukiwawcza, wymagająca ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pracy.
Stale powstają nowe, wykonywane własnoręcznie pomoce, które obok sprzętu
specjalistycznego, stanowią wyposażenie pracowni.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards