zaburzenia ortoptyczne wzroku i ich wplyw na problemy czytania i

advertisement
ZABURZENIA ORTOPTYCZNE WZROKU I ICH WPŁYW NA PROBLEMY
CZYTANIA I PISANIA
Dysleksja rozwojowa, czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, dzieli się na
dysleksję typu wzrokowego, słuchowego i postać mieszaną (wzrokowo - słuchową).
W procesie nauki czytania podstawową rolę odgrywa receptor, tj. narząd wzroku.
Praktycznie każdy rodzaj nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zaburza proces
kształtowania się percepcji wzrokowej – funkcji kory mózgowej. Objawy zaburzeń funkcji
wzrokowych i zaburzeń
w obrębie narządu wzroku są często bardzo zbliżone.
Dlatego też rozpoznawanie i diagnozowanie zaburzeń ortoptycznych, wymaga praktycznej
wiedzy dotyczącej wad i cech narządu wzroku.
W przypadku zaburzeń ortoptycznych główną przyczynę stanowią zaburzenia percepcji
wzrokowej, najczęściej powiązane z opóźnieniami w rozwoju ruchowym dziecka oraz w
poziomie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Podstawowe symptomy zaburzeń ortoptycznych to:

słaba pamięć wzrokowa

niechęć do puzzli i układanek według wzoru

pismo lustrzane ( u dzieci młodszych )
 trudności w zapamiętywaniu i odwzorowywaniu liter w oparciu o wzór i z pamięci

trudności z zapamiętywaniem liter o podobnym kształcie np. p-b-d-g, n-u, a-o-e i
innym kierunku w przestrzeni, np. l-t-ł, m-w

przestawianie i opuszczanie liter, sylab i całych wyrazów, przekręcanie końcówek
wyrazów

popełnianie błędów w przepisywaniu z tablicy i z książki takich , jak opuszczanie lub
dodawanie liter, wyrazów, końcówek

wolne tempo czytania i słabe rozumienie tekstu

trudności w odnajdywaniu wiersza w tekście, pomijanie wierszy, powrót do wcześniej
przeczytanego

trudności w nauce geografii, geometrii i języków obcych
Właśnie te nieprawidłowości w obrębie narządu wzroku bardzo często powodują problemy w
nauce czytania u dzieci młodszych, natomiast starsi uczniowie nie są w stanie nauczyć się
płynnie i efektywnie czytać. Diagnoza ortoptyczna i wykryte nieprawidłowości są często
jednym
z ważniejszych powodów trudności w czytaniu, niechęci do czytania i problemów w uczeniu
się. Rehabilitacja ortoptyczna nie jest uciążliwa i trwa zwykle od trzech do sześciu
miesięcy. W wielu przypadkach wystarczają ćwiczenia w domu prowadzone pod kontrolą
ortoptystki lub właściwie dobrane szkła przez okulistę strabologa.
Download