Achromatopsja (ślepota barw) - choroba oczu

advertisement
Achromatopsja (ślepota barw) - choroba oczu polegająca na całkowitej lub częściowej
niemożności widzenia kolorów. Spowodowana jest posiadaniem niskiej liczby lub zupełnym brakiem
czopków, które są odpowiedzialne za widzenie barw, widzenie ostre i widzenie fotopowe(widzenie
dzienne). Achromatopsja może być dziedziczna, lub nabyta w wyniku różnych uszkodzeń lub
chorób.
Astygmatyzm – wada spowodowana zaburzoną sferycznością oka. Elementy optyczne
zdrowego narządu wzroku zawsze są wycinkiem sfery. Jeżeli oko ma większą szerokość niż
wysokość, to soczewka i rogówka zamiast skupiać światło w okrągłym obszarze siatkówki,
będzie tworzyć obraz rozmazany w jednym z kierunków. Chory na astygmatyzmem będzie
np. widział obraz nieostro w pewnych obszarach pola widzenia. Niestety nawet dobre szkła
nie są w stanie w pełni skorygować asferyczności i dlatego osoba z astygmatyzmem ma
problemy z wykorzystaniem przyrządów optycznych.
Istnieją dwa rodzaje astygmatyzmu:
- astygmatyzm regularny – oku można przypisać dwie osie optyczne, wadę można skorygować
okularami ze szkłami cylindrycznymi, które są wyraźnie droższe od soczewek wykorzystywanych w
innych wadach wzroku,
- astygmatyzm nieregularny – rogówka jest uszkodzona na skutek np. wypadku, osi optycznych jest
wiele, wadę można skorygować żelami nakładanymi na rogówkę lub szkłami kontaktowymi.
Nadwzroczność (dalekowzroczność, łac. Hyperopia) jest drugą obok krótkowzroczności najczęściej
spotykaną wadą refrakcyjną oka ludzkiego. Jest wynikiem zbyt małych rozmiarów przednio - tylnych
oka (zbyt krótką gałką oczną) lub niewystarczającą siłą łamiącą układu optycznego oka (zbyt płaską
(niezdolną do kurczenia się) soczewką).
Nadwzroczność jest wadą, która wzrasta z wiekiem (starczowzroczność, prezbiopia) wskutek
postępującego osłabienia aparatu nastawczego oka, w wyniku zmniejszenia sprawności mięśnia
rzęskowego i elastyczności soczewki.
W celu poprawy ostrości widzenia dalekowidza stosuje się okulary korekcyjne lub soczewki
kontaktowe. Są to soczewki skupiające. Ich moc optyczną podaje się w dioptriach dodając znak plus.
Krótkowzroczność (łac. Myopia) jest najczęściej spotykaną wadą refrakcyjną oka ludzkiego. Wada
ta polega na tym, że oko skupiające promienie świetlne, ogniskuje je przed siatkówką. Obraz na
siatkówce jest przez to zamazany, a wrażenie wzrokowe krótkowidza jest nieostre. Żeby dobrze
zobaczyć przedmiot krótkowidz przysuwa przedmiot bliżej oczu.
Oczopląs (łac. nystagmus) - objaw polegający na mimowolnych, rytmicznych oscylacjach gałek
ocznych.
Daltonizm – polega na upośledzeniu widzenia barw. Nierozróżniane są jednocześnie barwy czerwona
i zielona, choć mogą być nierozróżniane również inne kolory. Daltonizm dotyka głównie mężczyzn.
Zez – to chorobą oczu objawiającą się osłabieniem mięśni ocznych, co powoduje zmianę kąta
patrzenia jednego oka względem drugiego. Efektem zeza jest zaburzenie widzenia
stereoskopowego.Zez można zniwelować za pomocą odpowiednich okularów i ćwiczeń lub
chirurgicznie.
Zez może spowodować powstanie ambylopii - leniwe oko, czyli osłabienie zdolności widzenia w
jednym oku. Leczenie polega na zasłonięciu zdrowego oka, tym samym zmuszając leniwe oko do
pracy.
Zez można podzielić na:
- zez rozbieżny - oczy są skierowane na zewnątrz kąta patrzenia,
- zez zbieżny - oczy są skierowane do środka kąta patrzenia,
Download