Karta wywiadu

advertisement
KARTA WYWIADU
„W POSZUKIWANIU ŚWIADKA HISTORII”
Informacje ogóle:
Imię i nazwisko dziennikarza
Płeć
Data urodzenia
Szkoła
Miejsce Zamieszkania
Imię i nazwisko Świadka Historii
Płeć
Data urodzenia
Miejsce Zamieszkania
Kontakt telefoniczny
Informacje na temat rozmowy/relacji:
Temat relacji:
Termin realizacji rozmowy/wywiadu
Liczba spotkań
Okres objęty rozmową (lata)
Główne kwestie podjęte w rozmowie
o
Świadek Czasu chce pozostać anonimowy
Karta wywiadu przygotowana na podstawie formularza „ORAL HISTORY” w ramach projektu
„Archiwum Historii Mówionej” www.e-historie.pl
Download