Analiza aktywizacyjna, czyli jądrowa analiza składu materiałów.

advertisement
PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ
W PRZEMYŚLE
Autorzy:
Milena Herman
Malwina Hampel
Aleksandra Pieprzyk
Monika Wcisło
Anna Kalemba
Ewelina Zajączkowska
Opiekun:
mgr Zenona Stojecka
Analiza aktywizacyjna, czyli
jądrowa analiza składu
materiałów.
Za pomocą tej metody można określić
lub wykryć zanieczyszczenia w
półprzewodnikach, luminoforach i innych
materiałach o wysokiej czystości.
Jądrowa analiza składu
materiałów
Radiometryczna aparatura przemysłowa,
czyli wszelkiego rodzaju mierniki,
czujniki, detektory i regulatory.
Defektoskopia przemysłowa
•
•
•
•
W ostatnich latach znaczenia
nabierają specjalne metody
radiograficzne:
neutronografia,
radiografia protonowa,
mikroradiografia,
radiografia dynamiczna
Techniki radiacyjne
Polegają na napromieniowaniu
materiałów i gotowych wyrobów za
pomocą wiązki elektronów lub promieni
γ (gamma).
Termokurczliwe rurki z
pamięcią kształtu
Techniki radiacyjne
Wykorzystywano je w technologii
oczyszczania gazów odlotowych z
instalacji spalających m.in. węgiel.
Napromieniowanie gazów wiązką
elektronów powoduje zredukowanie
emisji dwutlenku siarki o 95%, a tlenków
azotu o 80%.
Proces otrzymywania nawozów
z gazów odlotowych w
elektrowni w Kawenczynie
Metody znaczników
promieniotwórczych
Pozwalają na śledzenie zmian
intensywności promieniowania w
różnych miejscach przepływu lub
przesuwania się badanego
materiału.
Modyfikacja materiałów dla
elektroniki
Np. dioda tyrystorowa przed
napromieniowaniem odpowiada na
sygnał w czasie rzędu 10 ms. Ta
sama dioda po napromieniowaniu
jest 10 razy szybsza.
Sterylizacja poprzez
napromieniowanie
daje pewność, że sterylizowane
przedmioty są niemal w 100%
jałowe,
umożliwia prawie bezpośrednią
kontrolę podczas procesu
sterylizacji poprzez zaaplikowanie
szczepów bakterii.
Zastosowanie promieniotwórczości w
archeologii
DATOWANIE WĘGLEM
Porównując promieniowanie
pochodzące z atomów 14C i organizmów
żywych oraz znając okres półtrwania,
można określić wiek tych pozostałości.
Zastosowanie promieniotwórczości w
archeologii
DATOWANIE SKAŁ POTASEM
Mierząc ilość potasu i argonu w
skale i porównując je ze sobą
naukowcy mogą określić wiek
skały.
Zastosowanie promieniotwórczości w
archeologii
DATOWANIE SKAŁ URANEM
Obok węgla uran stał się jednym z
podstawowych wyznaczników na
naszej planecie.
Download