Europejski Tydzień Szczepień

advertisement
Europejski Tydzień
Szczepień
24-30 kwietnia 2017 r.
Europejski Tydzień Szczepień
Inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia –WHO (World Health
Organization). Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na
znaczenie szczepień w ochronie przed chorobami zakaźnymi,
którym można zapobiec przez wykonywanie szczepień ochronnych.
Inicjatywa obchodzona jest już po raz XII. Tegoroczne obchody
Tygodnia Szczepień przebiegają pod hasłem:
„Vaccines work”.
Ma to podkreślić szczególnie potrzeby i korzyści wynikające ze
szczepień w każdym etapie życia, z naciskiem na szczególnie
wrażliwe i podatne grupy.
Grupy ryzyka
Osoby przewlekle chore
Osoby z obniżoną odpornością
Osoby z chorobami metabolicznymi
Kobiety w ciąży
Dzieci
Osoby starsze
Seniorzy jako grupa ryzyka
Kondycja układu odpornościowego spada wraz
z wiekiem
Występowanie chorób przewlekłych sercowonaczyniowych, płuc i innych narządów zwiększa się
wraz z wiekiem
Seniorzy jako grupa ryzyka
Grupa starszych osób stale rośnie
Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się
Szczepienia zalecane dla seniorów
 Osoby powyżej 55 roku życia
 Osoby z chorobą układu sercowo-naczyniowego
 Pensjonariusze domów spokojnej starości, domów pomocy
społecznej oraz innych placówek zapewniających całodobową
opiekę
Szczepienia przeciw grypie
90% zgonów w wyniku powikłań pogrypowych
przypada na grupę osób powyżej 65 roku życia
Szczepienia przeciw grypie
Najczęstsze powikłania pogrypowe:
 Zapalenie płuc i oskrzeli
 Zakażenie meningokokowe
 Zaostrzenie astmy
 Zapalenie ucha środkowego
 Zapalenie mięśni
 Choroby nerek
 Powikłania neurologiczne
 Wstrząs, zgon
„Grypa 65+”
 Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla
osób od 65 roku życia
 Wykaz podmiotów leczniczych w których można
wykonać bezpłatne szczepienie w ramach programu
Grypa 65+ znajduje się na stronie internetowej Urzędu
Miasta: http://www.um.warszawa.pl/
 Szczepienia w sezonie 2017/2018 rozpoczną się
1 września 2017 r.
Szczepienia przeciw grypie
Coroczne szczepienie przeciw grypie, nie chroni
jedynie przed zachorowaniem, ale również
przed konsekwencjami poważnych powikłań
pogrypowych
Szczepienia przeciw grypie
Program szczepień ochronnych przeciwko
grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka
(osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65+” na lata
2017-2019
Program skierowany jest do około 66 000 osób
rocznie w wieku powyżej 65 r.ż. zamieszkałych
na terenie m.st. Warszawy
Szczepienia przeciw grypie
Najlepiej poddać się szczepieniu jesienią,
przed rozpoczęciem sezonu grypy, ze
szczytem zachorowań w okresie od
stycznia do marca
Szczepienia przeciw grypie
W Polsce jedynie 16 % z grupy ryzyka 65+
poddaje się szczepieniom ochronnym
przeciwko grypie
Szczepienia przeciw pneumokokom
Zakażenia pneumokokami występują we
wszystkich grupach wiekowych, jednak
szczególnie narażone są małe dzieci
poniżej 2 r.ż. oraz osoby dorosłe powyżej
65 r.ż.
Szczepienia przeciw pneumokokom
Dwoinki zapalenia płuc Streptococcus
pneumoniae rozprzestrzeniają się drogą
kropelkową, szczególnie w okresie zimowym,
w sezonie wzmożonych zachorowań na
grypę
Szczepienia przeciw pneumokokom
Pneumokoki są najczęstszą przyczyną zapalenia
ucha środkowego, zapalenia zatok oraz
zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli. Są
także najczęstszą przyczyną pozaszpitalnego
zapalenia płuc. Najcięższą postacią zakażenia
pneumokokowego jest tzw. inwazyjna choroba
pneumokokowa
(IChP),
która
przebiega
z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych,
sepsą oraz zapaleniem płuc z bakteriemią
Szczepienia przeciw pneumokokom
Wybrane wskazania kliniczne do szczepienia przeciw
pneumokokom :
 Przewlekłe choroby układu krążenia
 Cukrzyca
 Przewlekłe choroby układu oddechowego (astma, PoCHP)
 Przewlekła niewydolność nerek
 Przewlekłe schorzenia wątroby
 Upośledzenie odporności
 Wszczepienie implantu ślimakowego
 Przebywanie w ośrodkach długoterminowej opieki medycznej
Szczepienia przeciw tężcowi, błonicy,
krzuścowi
 Seniorzy są grupą narażoną na tężec w wyniku częstych
prac w ogrodzie, na świeżym powietrzu (działki, ogródki),
oraz uczestnictwa w wycieczkach terenowych
 Szczepienie przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi
szczególnie zalecane jest seniorom mającym kontakt
z wnukami poniżej 12 m.ż. Jest to profilaktyka osoby
starszej oraz tzw. strategia kokonu, zmniejszenie ryzyka
zachorowania dziecka
 Zaleca się szczepienie co 10 lat dla osób powyżej 65 roku
życia
Szczepienia przeciw tężcowi, błonicy,
krzuścowi
Tężec jest chorobą zakaźną układu nerwowego, wywołaną działaniem toksyny
tężcowej wytwarzanej przez laseczki tężca Clostridium tetani.
Postać uogólniona stanowi 80% przypadków tężca.
Początkowe objawy:
 Uczucie rozbicia, bezsenność, bóle głowy, zdenerwowanie, pocenie,
zaczerwienienie twarzy
Typowymi objawami postaci uogólnionej są skurcze mięśni, prowadzące do:
 Szczękościsku
 Napadowego „prężenia”
 Porażenia mimicznych mięśni twarzy
 Zaburzeń ciśnienia tętniczego krwi, krążenia obwodowego
Szczepienia przeciw tężcowi, błonicy,
krzuścowi
 Błonica
jest
bakteryjną
chorobą
rozprzestrzeniającą się drogą inhalacyjną
zakaźną
 W miejscach wniknięcia do organizmu maczugowców
Corynebacterium diptheriae dochodzi do martwicy
tkanek, tzw. błon rzekomych
 Bakterie wydzielają toksynę, która rozprzestrzeniając się
w organizmie, może prowadzić do zapalenia mięśnia
sercowego, martwicy cewek nerkowych oraz zaburzeń
w funkcjonowaniu układu nerwowego
Szczepienia przeciw tężcowi, błonicy,
krzuścowi
 Krztusiec (koklusz) jest chorobą zakaźną wywoływaną
przez pałeczki krztuśca
Bordetella pertussis. Do
zakażenia dochodzi drogą kropelkową. Choroba trwa
wiele tygodni
Do powikłań krztuśca można zaliczyć:
 Zapalenie płuc
 Uszkodzenia mózgu
Szczepienia przeciw WZW typu A
 Do zakażenia może dojść podczas:
bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną
spożycia zakażonej żywności, wody
kontaktów seksualnych
 Odporność po zastosowaniu podstawowego cyklu szczepień
utrzymuje się wiele lat
 Nie zaleca się dawek przypominających
Szczepienia przeciw WZW typu B
 Choroba zakaźna wywołana wirusem HBV. Do
zakażenia dochodzi przez kontakt z zakażoną krwią lub
płynami ustrojowymi
 Można się przed nią zabezpieczyć poprzez szczepienie.
Jest to szczególnie ważne przed zabiegami
operacyjnymi, badaniami diagnostycznymi lub
u osób przewlekle chorych
 Aby w pełni ochronić się przed zakażeniem, należy
przyjąć w określonych odstępach czasu 3 dawki
szczepionki
Szczepienie przeciw odrze, śwince,
różyczce (MMR)
Szczepienie zalecane osobom nie szczepionym
przeciwko odrze, śwince, różyczce w ramach
szczepień obowiązkowych
Szczepienie przeciw ospie wietrznej
Ze wzrostem wieku wzrasta ryzyko wystąpienia
powikłań oraz ostrego przebiegu choroby
U osób powyżej 50 roku życia wykazano wysoką
skuteczność szczepienia przeciw ospie wietrznej
w zapobieganiu półpaśca
Więcej informacji na:
 http://szczepienia.gis.gov.pl/
 http://www.szczepienia.pzh.gov.pl/pl_,index.php
 http://www.um.warszawa.pl/
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Opracowanie: Katarzyna Pawłowska
Download