Imię i nazwisko dziecka

advertisement
CHROŃMY DZIECI PRZED
CHOROBAMI ZAKAŹNYMI
Bezpłatne szczepienia u dzieci przeciwko
pneumokokom wykonywane będą po
okazaniu przez rodziców następujących
dokumentów:
a) karty „RODZINA PLUS”,
b) książeczki zdrowia dziecka,
c) zaświadczenia lekarza POZ /rodzinnego
(druk przygotowany przez realizatora
programu).
Uwaga! Dziecko przed podaniem każdej
dawki szczepionki, będzie miało
wykonane badanie lekarskie
Szczepienia dzieci będą wykonywane
w Punkcie Szczepień
Przychodni STARE MIASTO
Wrocławskiego Centrum Zdrowia
SP ZOZ
Wrocław, pl. Dominikański 6
Obowiązuje wcześniejsza REJESTRACJA
 telefoniczna: 71 369 90 23
w godz. 8.00 -13.00 od poniedziałku
do piątku
 lub osobiście w Przychodni STARE
MIASTO od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00 – 13.00, pok. 121, I piętro
Koordynator programu
Leokadia Jędrzejewska
kontakt 691852069 w godz. 14.00-16.00
Zapobieganie zakażeniom
pneumokokowym u dzieci w wieku
od 7 miesięcy do 3 lat z rodzin
wielodzietnych, zamieszkałych we
Wrocławiu
PROGRAM POD PATRONATEM NAUKOWYM :
Program finansowany przez Miasto Wrocław
Prof. dra hab. Leszka Szenborna - Klinika Pediatrii
i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
Szanowni Rodzice,
Wydział Zdrowia Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz z
Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ
od 1 lipca 2015 roku rozpoczynają
realizację wieloletniego programu pn.
Zapobieganie zakażeniom
pneumokokowym u dzieci w wieku od 7
miesięcy do 3 lat z rodzin wielodzietnych,
zamieszkałych we Wrocławiu.
Program adresowany jest do dzieci z rodzin
wielodzietnych należących do Programu
„Dwa plus trzy i jeszcze więcej”.
Celem programu jest ochrona dzieci przed
chorobami zakaźnymi wywołanymi przez
bakterie pneumokokowe oraz edukacja
zdrowotna rodziców w tym zakresie.
Dzieci otrzymają szczepionkę Prevenar 13
zawierającą 13 serotypów, stanowiącą
obecnie
najszerszą
ochronę
przed
pneumokokami.
Pneumokoki to bakterie, które są
szczególnie niebezpieczne dla zdrowia
małych dzieci. Stanowią zagrożenie
zwłaszcza
dla
maluchów
przed
ukończeniem 2 roku życia – czyli tych,
u których układ odpornościowy nie jest
jeszcze w pełni wykształcony i gotowy do
tego, by poradzić sobie ze zwalczeniem tak
niebezpiecznych bakterii.
Ryzyko wystąpienia choroby wywołanej
przez pneumokoki jest tym większe im
młodsze dziecko.
Pneumokoki zwykle występują w jamie
nosowej i gardle zdrowych dzieci. Samo
ich nosicielstwo nie jest chorobą, jednak w
sytuacji osłabienia odporności, np. w
wyniku infekcji wirusowej takiej jak grypa,
bakterie te mogą przedostać się do ucha
środkowego
czy
zatok
wywołując
zakażenia nieinwazyjne takie jak zapalenie
ucha środkowego, zapalenie zatok lub
zapalenie płuc.
Pneumokoki mogą przedostać się do krwi,
a wraz z nią do płynu mózgowordzeniowego czy płuc, powodując ciężkie
choroby inwazyjne np. zapalenie opon
mózgowo- rdzeniowych, zapalenie płuc
z bakteriemią, czy sepsę.
Przed chorobą chronią dziecko szczepienia
ochronne przeciwko pneumokokom.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
uznaje szczepienia za najlepszą metodę
zapobiegania groźnym zakażeniom,
.
Szczepienie przeciw pneumokokom
Szczepionki
wpływają
na
układ
odpornościowy w taki sposób, aby był on
w stanie chronić organizm przed
niebezpieczeństwem wystąpienia choroby
w przyszłości.
Liczba dawek szczepionki dla jednego
dziecka (od 1 do 3) zależeć będzie od
wieku dziecka i musi być zgodna z jej
schematem stosowania.
Schemat stosowania szczepionki 13walentnej (PCV13) przedstawia poniższa
tabela
Wiek w
chwili
podania
szczepionki
Szczepienie
pierwotne
Szczepienia
uzupełniające
7-11 m.ż.
2 dawki w
odstępie
1 miesiąca
2 dawki w
odstępie
2 miesięcy
1 dawka
1 dawka w
2 r.ż. (np.
12-15 m.ż.)
12-23 m.ż.
Dzieci w
wieku 2-3
lat
Uwaga:
Dzieci , które rozpoczęły szczepienia p.
pneumokokom szczepionką Prevenar na
koszt rodziców, mogą być włączone do
programu i otrzymać kolejne dawki zgodnie
ze schematem szczepień.
Download