Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych w roku

advertisement
Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych
w roku szkolnym 2015/2016
Zawód: Technik leśnik 314310
Kwalifikacja R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
Przedmiot
Gospodarka
łowiecka
Hodowla lasu
Ochrona lasu
Przyrodnicze
podstawy
gospodarki leśnej
Przedmiot
Ekonomika
leśnictwa
Hodowla lasu
Język angielski
Język niemiecki
Mechanizacja w
zagospodarowaniu
leśnictwa
Ochrona lasu
Użytkowanie
komputerów (SILP)
Podręczniki do klasy I
Podręcznik i/lub inne, wybrane materiały dydaktyczne
Łowiectwo
Pasławski T. Wydawnictwo Świat, Warszawa1994
1. Hodowla lasu. Podręcznik dla techników leśnych. Część 1 i 2
Murat E. Wydawnictwo Świat, Warszawa 1995
2. Zasady hodowli lasu, DGLP, Warszawa 2012
1. Ochrona lasu dla techników leśnych
Sierpiński Z., Łukomski S. PWRiL, 1990
2. Instrukcja ochrony lasu, DGLP, Warszawa 2012
3. Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu, DGLP, Warszawa 2011
4. Środki ochrony roślin, środki biobójcze oraz produkty do rozkładu
pni drzew leśnych zalecane do stosowania w roku 2016
IBL, Sękocin Stary 2015
1. Botanika dla techników leśnych
Obmiński Z. Wydawnictwo Świat, Warszawa 1996
2. Zoologia dla techników leśnych
Haber A. Wydawnictwo Świat, Warszawa 1996
Podręczniki do klasy II
Podręcznik i/lub inne, wybrane materiały dydaktyczne
Zarys ekonomiki leśnictwa
Marszałek T., Podgórski M. PWRiL, Warszawa 1978
1. Hodowla lasu. Podręcznik dla techników leśnych. Część 3,4,5
Murat E. Wydawnictwo Świat, Warszawa 1995
2. Zasady Hodowli Lasu, DGLP, Warszawa 2012
New Matura Solutions Elementary
T. Falla, P.A. Davis, Wieruszewska M.Oxford University Press
Profil rolniczo-leśny z ochroną środowiska
Weltttour 2
Mróz-Dwornikowska S., Górecka U. Nowa Era Sp. z o.o.
Profil rolniczo-leśny z ochroną środowiska
Użytkowanie lasu dla techników leśnych.
Monkielewicz L., Ostolski R. PWRiL, Warszawa 1988
1. Ochrona lasu dla techników leśnych
Sierpiński Z., Łukomski. PWRiL, 1990
2. Instrukcja ochrony lasu, DGLP, Warszawa 2012
3. Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu, DGLP, Warszawa 2011
4. Środki ochrony roślin, środki biobójcze oraz produkty do rozkładu
pni drzew leśnych zalecane do stosowania w roku 2016
IBL, Sękocin Stary 2015
Instrukcja Urządzania Lasu, DGLP, Warszawa 2012
Zawód: Technik leśnik 314310
Kwalifikacja R.14 Użytkowanie zasobów leśnych
Przedmiot
Nauka o surowcu
drzewnym
Urządzanie lasu
Użytkowanie lasu
Przepisy ruchu
drogowego
Przedmiot
Prawodawstwo
leśne
Użytkowanie lasu
Mechanizacja w
użytkowaniu lasu
System
informatyczny
Lasów
Państwowych
Urządzanie lasu
Podręczniki do klasy III
Podręcznik i/lub inne, wybrane materiały dydaktyczne
Użytkowanie lasu dla techników leśnych
Monkielewicz L., Ostolski R. PWRiL, Warszawa 1988
1. Urządzanie lasu dla techników leśnych
Bruchwald A. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1998
2. Instrukcja urządzania lasu, DGLP, Warszawa 2012
1. Użytkowanie lasu dla techników leśnych
Monkielewicz L., Ostolski R. PWRiL, Warszawa 1988
2. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej
DGLP, Warszawa 2012
Prawo o ruchu drogowym – ustawa z 20 czerwca 1997
(t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1137, ze zm.)
Podręczniki do klasy IV
Podręcznik i/lub inne, wybrane materiały dydaktyczne
1. Ustawa o lasach (Dz. U. 1991, nr 101, poz.444, ze zm.)
2. Statut PGLP
1. Użytkowanie lasu dla techników leśnych
Monkielewicz L., Ostolski R. PWRiL, Warszawa 1988
2. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej
DGLP, Warszawa 2012
1. Użytkowanie lasu dla techników leśnych. Monkielewicz L., Ostolski
R. PWRiL, Warszawa 1988
2. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej
DGLP, Warszawa 2012
Instrukcja urządzania lasu, DGLP, Warszawa 2012
1. Urządzanie lasu dla techników leśnych
Bruchwald A. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1998
2. Instrukcja urządzania lasu, DGLP, Warszawa 2012
*Instrukcje technologiczne obowiązujące w PGL LP dostępne są na stronie: www. lp.gov.pl
Download