Chirurgia stomatologiczna

advertisement
Chirurgia
Chirurgia szczękowo-twarzowa: podręcznik dla studentów i lekarzy / pod
stomatologiczna
red. Stanisława B. Bartkowskiego. Kraków: Collegium Medicum UJ, 1996.
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
/
red.
nauk.
Leszek
Kryst.
Warszawa:
Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009.
Chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa / Larry J. Peterson [i in.].
Lublin: Wydaw. Czelej, 2001.
Chirurgia stomatologiczna / pod red. Hansa-Henninga Horach. Wrocław: Urban
& Partner, 1997.
Anatomia głowy dla stomatologów / Wiesław Łasiński. Warszawa: PZWL,
1993.
Chirurgia stomatologiczna / pod red. Franciszka Bohdanowicza. Warszawa:
PZWL, 1977.
Endodoncja
praktyczna
/
Jerzy
Krupiński.
Warszawa:
Wydawnictwo
Kwintesencja, cop. 2008. (str. 68 – 82)
Podstawy radiodiagnostyki stomatologicznej / Eric Whaites. Warszawa:
Wydaw. Medyczne Sanmedica, 1994.
Radiologia stomatologiczna / T. Katarzyna Różyło, Ingrid Różyło-Kalinowska.
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.
Radiologia stomatologiczna / Eberhard Sonnabend, Christoph Benz. Wrocław:
Urban & Partner, 1995.
Kriochirurgia: metoda, zastosowania / pod red. Włodzimierza Szmurły [i in.].
Poznań: Akademia Medyczna, 1989.
Lasery w stomatologii / Ludwik Pokora. Warszawa: Laser Instruments-Centrum
Techniki Laserowej, 1992.
Historia medycyny / pod red. Tadeusza Brzezińskiego. Warszawa: Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, 2004.
Podstawy chirurgii stomatologicznej / pod red. Marzeny Dominiak. Wrocław:
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2012.
Choroby wewnętrzne
Interna dla stomatologów / red. G. Oehler, W.H. Krause. Warszawa: Wydaw.
Lekarskie PZWL, 2006.
Zarys chorób wewnętrznych dla stomatologów / pod red. Teresy AdamekGuzik. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.
Mutschler farmakologia i toksykologia: podręcznik / Ernst Mutschler i in.
Wrocław: MedPharm Polska, 2010.
Onkologia ogólna
Onkologia: podręcznik dla studentów i lekarzy / pod red. Radzisława Kordka.
Gdańsk: Wydaw. Via Medica, 2007.
Patofizjologia
Patofizjologia: podręcznik dla studentów medycyny. 1-2 / pod red.
Sławomira Maślińskiego i Jana Dyżewskiego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, 2009.
Patofizjologia kliniczna: dla studentów medycyny: praca zbiorowa / pod
red. Barbary Zahorskiej-Markiewicz i Ewy Małeckiej-Tendery. Wrocław: VOLUMED,
2001.
Patofizjologia człowieka w zarysie / Jan W. Guzek. Warszawa: Wydaw.
Lekarskie PZWL, 2005.
Patofizjologia
chorób
serca:
wspólne
opracowanie
studentów
wykładowców / red. Leonard S. Lilly. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2008.
i
Elektrokardiografia
dla
lekarza
praktyka:
podręcznik
z materiałami
samokształceniowymi: 195 pytań testowych, 70 ćwiczeń praktycznych /
Tomasz Tomasik [i in.]. Kraków: VESALIUS, 1998.
Choroby wewnętrzne: podręcznik akademicki. T. 1-2 / pod red. Franciszka
Kokota. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2006.
Peridentologia
Choroby
przedkliniczna
studentów stomatologii / Zbigniew Jańczuk, Jadwiga Banach. Warszawa:
błony
śluzowej
jamy
ustnej
i
przyzębia:
podręcznik
dla
Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004.
Praktyczna
periodontologia
kliniczna
/
red.
nauk.
Zbigniew
Jańczuk.
Warszawa: Wydaw. Kwintesencja, 2004.
Prawo
i
etyka
w
stomatologii
Zasady etyki medycznej / Tom L. Beauchamp, James F. Childress. Warszawa:
Wydaw. Książka i Wiedza, 1996.
Etyka lekarska / Tadeusz Brzeziński. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2002.
Możliwe, lecz zakazane: o powinnościach prawa / Jean-Marc Varaut.
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1996.
Protetyka
Protetyka
stomatologiczna
Spiechowicz. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.
stomatologiczna:
podręcznik
dla
studentów
/
Eugeniusz
Współczesne postępowanie laboratoryjne w protetyce stomatologicznej /
pod red. Eugeniusza Piechowicza. Warszawa: PZWL, 1980.
Protetyka. T. 2, Protetyka stałych uzupełnień zębowych: podręcznik dla
studentów i lekarzy / Stanisław W. Majewski. Kraków: Wydaw. SZS-W, 1998.
Współczesne protezy stałe / Stephen F. Rosenstiel, Martin F. Land, Junhei
Fujimoto. Lublin: Wydaw. Czelej, 2002.
Radiologia
Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego autorstwa Barańskiej-
stomatologiczna
Gachowskiej / pod red. Lidii Postek-Stefańskiej. Lublin: Wydawnictwo Czelej,
2011.
Radiologia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa / Krzysztof Mlosek.
Warszawa: Meddentpress, 1995.
Zarys rentgenodiagnostyki stomatologicznej / Zofia Raczew, Krzysztof
Mlosek. Warszawa: PZWL, 1980.
Radiologia stomatologiczna / T. Katarzyna Różyło, Ingrid Różyło-Kalinowska.
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.
Radiologia stomatologiczna / Eberhard Sonnabend, Christoph Benz. Wrocław:
Urban & Partner, 1995.
Podstawy radiodiagnostyki stomatologicznej / Eric Whaites. Warszawa:
Wydaw. Medyczne Sanmedica, 1994.
Stomatologia
zachowawcza
endodoncją
Stomatologia zachowawcza: zarys kliniczny: podręcznik dla studentów
z
stomatologii / pod red. Zbigniewa Jańczuka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, 2010.
Endodoncja
współczesna
/
pod
red.
Bolesławy
Arabskiej-Przedpełskiej.
Warszawa: Med Tour Press International, 1994.
Kariologia
współczesna:
postępowanie
kliniczne
/
pod
red.
Danuty
Piątowskiej. Otwock: Med Tour Press International, 2009.
Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego autorstwa Barańskiej-
Gachowskiej / pod red. Lidii Postek-Stefańskiej. Lublin: Wydawnictwo Czelej,
2011.
Endodoncja kliniczna / Leif Tronstad. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL,
2004.
Radiologia stomatologiczna / T. Katarzyna Różyło, Ingrid Różyło-Kalinowska.
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.
Literatura uzupełniająca
Protetyka
Protezy stałe: zarys postępowania klinicznego i laboratoryjnego /
stomatologiczna
Herbert T. Shillingburg jr, Sumiya Hobo, Lowell D. Whitsett. Warszawa: Wydaw.
Kwintesencja, 1997.
Protetyka stomatologiczna: korony i mosty / pod red. Bernda Koecka.
Wrocław: Urban & Partner, 2000.
Protetyka adhezyjna: mosty, zaczepy, szyny, licówki / pod red. T.
Kerschbauma. Wrocław: Urban & Partner, 1999.
Stomatologia
zachowawcza
endodoncją
Stomatologia zachowawcza. [T.] 1-2 / pod red. Wernera Ketterla. Wrocław:
z
Urban & Partner, 1998.
Download