badania molekularne na rzecz banku genów - IHAR-PIB

advertisement
Metodyka:

markery molekularne
(AFLP, ISSR, SSR, SRAP)

sekwencjonowanie metodą
Sanger’a

cytometria przepływowa

analiza danych

sekwencjonowanie NGS (2017)
Publikacje


Boczkowska, M., & Onyśk, A. 2016. Unused genetic resources: a case study of Polish common oat germplasm. Annals of Applied Biology DOI: 10.1111/aab.12289
Góral, T., Stuper-Szablewska, K., Buśko, M.,
Boczkowska, M., Walentyn-Góral, D., Wiśniewska, H. & Perkowski, J. 2015. Relationships between Genetic Diversity and Fusarium Toxin
Profiles of Winter Wheat Cultivars. Plant Pathology Journal, 31, 226.

Boczkowska, M., Nowosielski, J., Nowosielska,
D. & Podyma, W. 2014. Assessing genetic diversity in 23 early Polish oat cultivars based on
molecular and morphological studies. Genetic
Resources and Crop Evolution, 61, 927-941.
Boczkowska, M. & Tarczyk, E. 2013. Genetic
diversity among Polish landraces of common
oat (Avena sativa L.). Genetic Resources and
Crop Evolution, 60, 2157-2169.
BADANIA MOLEKULARNE
NA RZECZ BANKU GENÓW
INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
RADZIKÓW
KRAJOWE CENTRUM ROŚLINNYCH ZASOBÓW
GENOWYCH
PRACOWNIA GROMADZENIA
I OCENY ROŚLIN
Boczkowska, M., Harasimiuk, M. & Onyśk, A.
2015. Studies on genetic variation within old
Polish cultivars of common oat. Cereal Research Communications, 43, 12-21.


Badania molekularne prowadzone są w ramach
programu wieloletniego
pt. „Tworzenie naukowych podstaw postępu
biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” koordynowanego przez IHARPIB a finansowanego przez MRiRW
Kontakty
prof. dr hab. Jerzy Czembor:
[email protected]
dr inż. Maja Boczkowska:
[email protected]
Charakterystyka molekularna
Laboratorium molekularne zapewnia badawcze
zaplecze banku genów. Analizy molekularne
wspierają kuratorów kolekcji, są pomoce przy monitoringu poprawności przechowywania i regeneracji obiektów oraz wspomagają wykorzystanie
zasobów genowych do badań naukowych i hodowli.
•zróżnicowanie genetyczne
Zmienność genetyczna stanowi podstawę bioróżnorodności. Poziom zmienności i zróżnicowania
genetycznego wpływa na zdolności adaptacyjne gatunków i populacji. Wiedza na temat
zmienności genetycznej przekłada się m. in. na
tworzenie skutecznych programów ochrony zasobów genowych i opracowanie optymalnych strategii hodowli nowych odmian.
•integralność genetyczna
Do utraty integralności genetycznej dochodzi
w czasie regeneracji plazmy zarodkowej przechowywanej w banku genów. Jej przyczyną może
być zarówno zapylenie pyłkiem innego obiektu
jak i zmieszanie nasion w czasie prac polowych i
laboratoryjnych. Dobre praktyki pozwalają na zachowanie integralności genetycznej obiektów
przez długi okres przechowywania w banku genów.
Identyfikacja:
•taksonomia molekularna
Klasyfikację organizmów przeprowadzona na
podstawie stopnia pokrewieństwa określonego
na podstawie badań DNA.
•identyfikacja gatunków
Określenie przynależności gatunkowej obiektów
na podstawie danych molekularnych.
Download