Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - Serwis www

advertisement
Wojewoda
Wojewoda Łódzki Wicewojewoda Łódzki Rzecznik prasowy Wojewody Łódzkiego Administracja
zespolona Jednostki podporządkowane i nadzorowane Kalendarz prac wojewody Patronaty i
komitety honorowe wojewody Galerie zdjęć wojewody
Wojewoda
Urząd Wojewódzki
Dyrektor Generalny Podstawy prawne funkcjonowania urzędu Majątek urzędu Struktura
organizacyjna urzędu Komunikaty urzędowe Praca w urzędzie Zamówienia publiczne Kontrole
prowadzone przez urząd Kontrole w urzędzie Kontrola zarządcza
Decyzje - stan spraw
Przyjmowanie skarg i wniosków Elektroniczna skrzynka podawcza E-administracja - zadowolony
klient Projekt e-Urząd Wojewódzki Książka teleadresowa Wyszukiwarka spraw Komunikaty OKW
w Łodzi Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi
Urząd Wojewódzki
Wydziały
Biuro Wojewody Biuro Administracji i Logistyki Biuro Kadr, Płac i Budżetu Wydział Prawny,
Nadzoru i Kontroli Wydział Finansów i Budżetu Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wydział Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Zespół Audytu
Wewnętrznego Państwowa Straż Łowiecka Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
Wydziały
Województwo
Mapa województwa Samorządy terytorialne Współpraca zagraniczna Zdrowie Kultura i nauka
Turystyka i rekreacja Województwo w obiektywie Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019
Projekt "Na powódź mam plan" Projekt "Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego" Zakaz
stosowania GMO Przedsięwzięcia dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Województwo
Gospodarka
Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego Rolnictwo Strefa ekonomiczna
Egzaminy państwowe Gospodarowanie Mieniem Skarbu Państwa
Gospodarka
Prawo
Najważniejsze ustawy Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Rynek pracy
Monitor Polski
Dziennik
Urzędowy Województwa Łódzkiego Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Projekty aktów
normatywnych Rozstrzygnięcia nadzorcze Obwieszczenia wojewody Rozporządzenia wojewody
Zawiadomienia wojewody Zarządzenia wojewody Zarządzenia Dyrektora Generalnego Zarządzenia
zastępcze Działalność uchwałodawcza organów jednostek samorządu terytorialnego województwa
łódzkiego Nieodpłatna pomoc prawna
Mediacje Wolności, prawa i obowiązki człowieka i
obywatela w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
projekt uchwały w sprawie sieci szkół dla gmin
REFORMA OŚWIATOWA - Przykładowy
Prawo
Co nowego w serwisie?
Szukaj:
Polecamy
Dla Prasy Dla Klienta
X
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: [email protected]
Kontrast Tekst
Wywiady
Strona główna > Dla prasy > Wywiady
Dla prasy











Aktualności
Fotokronika
Kalendarz wydarzeń
Komunikaty prasowe
Przegląd prasy
Wywiady
Rzecznicy prasowi w administracji zespolonej
Zapytanie dziennikarza
Subskrypcja newslettera
Media w województwie
Ważne strony
Wywiady
Rozmowa z dr n. med. Wojciechem Matusewiczem, konsultantem wojewódzkim ds. farmakologii
klinicznej
Agresywna reklama preparatów farmaceutycznych przy niskiej świadomości społecznej
związanej z ich zażywaniem niesie wielkie ryzyko
- Czym zajmuje się farmakologia kliniczna?
- Farmakologia kliniczna jest wiedzą interdyscyplinarną, która wymaga ścisłej współpracy lekarzy,
farmaceutów, epidemiologów, statystyków, ekonomistów, socjologów oraz polityków. Obserwując
rozwój medycyny na przestrzeni wieków, można zakwalifikować farmakologię kliniczną jako
szczególnie ważną gałąź zdrowia publicznego, ponieważ jest to nie tylko znajomość setek tysięcy
preparatów farmaceutycznych, ale przede wszystkim poznanie mechanizmów i procesów społecznoekonomicznych, które zachodzą w społeczeństwie z udziałem leków. Bardzo dynamiczny rozwój
nauki w połowie XX wieku spowodował pojawienie się wielu nowych leków na rynku i w
następstwie nieobliczalne działania niepożądane wielu preparatów, co pociągnęło za sobą miliony
ofiar na całym świecie. Utratę zdrowia i życia po zastosowaniu niektórych leków nazwano nawet
„niemą epidemią” XX wieku.
- Już Molier powiedział, że „ludzie umierają na lekarstwa, nie na choroby”...
- Każdy lek niesie za sobą niebezpieczeństwo działań niepożądanych. Statystyki są zatrważające –
w 1998 roku Amerykanie opublikowali dane o liczbie zgonów po lekach stosowanych w dawkach
terapeutycznych, a więc z wykluczeniem prób samobójczych i przedawkowania leków. Okazało się,
że rocznie z powodu działań niepożądanych leków umiera w Stanach Zjednoczonych 106 tysięcy
ludzi! Dla porównania – w wypadkach samochodowych ginie tam co roku około 40 tysięcy osób.
Działania niepożądane leków są więc czwartą lub piątą przyczyną zgonów nie tylko w Stanach
Zjednoczonych, ale i na świecie – po chorobach układu krążenia, zawałach, udarach mózgu,
nowotworach i obturacyjnej chorobie płuc.
- A w Polsce?
- Trudno to oszacować, mało jest bowiem badań farmakologiczno-społecznych, nie ma systemów
monitorowania stosowania leków i fachowych opracowań. Można jednak z dużym
prawdopodobieństwem powiedzieć, że każdego dnia z powodu działań niepożądanych leków umiera
w Polsce 5-6 osób. Nie znajduje to jednak potwierdzenia w statystykach, których nie ma.
Sporadycznie tylko pojawiają się spektakularne informacje, że ktoś zmarł z powodu wstrząsu
anafilaktycznego po pyralginie czy z powodu zażycia zbyt dużej dawki leku. Jednak nie można
zapominać, że farmakoterapia przynosi również ogromne korzyści, które często są większe niż
ryzyko związane z jej stosowaniem.
- Wiele reklam zachęca do zażywania cudownych specyfików, które można kupić w aptece bez
recepty, i nigdy nie wspomina o możliwości powikłań.
- Transformacja ustrojowa, która dokonała się w Polsce 15 lat temu spowodowała powstanie
wolnego rynku, a w tym również wolnego rynku leków. Trzeba jednak pamiętać, że lek jest
szczególnym towarem, który z jednej strony przynosi ulgę, ratuje i poprawia jakość życia, ale
również niesie ogromne zagrożenia. Leki w sprzedaży OTC czyli te, które można kupić w aptekach
bez recepty, mogą być – zgodnie z prawem – reklamowane w mediach bez ograniczeń. Jednak
agresywna reklama preparatów farmaceutycznych przy niskiej świadomości społecznej związanej z
ich zażywaniem niesie wielkie ryzyko. Z moich doświadczeń wynika, że ludzie stosują leki w
sposób niekontrolowany. Dotyczy to również preparatów ziołowych, homeopatycznych i witamin,
które wbrew pozorom wcale nie są bezpieczne, szczególnie w skojarzeniu z niektórymi lekami,
pokarmami czy alkoholem. Warto zwrócić uwagę, że w Polsce jest obecnie zarejestrowanych 8
tysięcy leków, we Francji – 4,5 tysiąca, a w Skandynawii – 2 tysiące. I okazuje się, że
Skandynawowie żyją najdłużej! Z tych 8 tysięcy leków wiele jest bowiem nieprzydatnych,
nieskutecznych, a co najgorsze – niebezpiecznych.
- Jakie są najczęstsze powikłania?
- Możliwość interakcji jest nieograniczona i często nawet lekarze nie zdają sobie sprawy ze
wszystkich zagrożeń. Na polskim rynku znajduje się obecnie ponad 40 zarejestrowanych preparatów
kwasu acetylosalicylowego, czyli popularnej aspiryny, oraz 47 preparatów paracetamolu, ale pod
różnymi nazwami. Pacjenci kupują różne leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne
o tym samym składzie chemicznym, nieświadomi, że po ich przedawkowaniu mogą wystąpić
śmiertelne powikłania. Nawet znana i często stosowana jako lek uodparniający Echinacea czyli
jeżówka purpurowa może powodować niebezpieczne objawy w postaci skurczu oskrzeli i wstrząsu
anafilaktycznego. W związku z tym reklamy powinny być wyważone oraz ściśle kontrolowane
przez nadzór farmakologiczny.
- Czy w takim razie przyjmowanie preparatów witaminowych nie jest wskazane?
- Witaminy powinno się przyjmować tylko wówczas, gdy lekarz stwierdzi ich niedobór. Obecnie
rzadko stwierdza się niedobory witamin u osób odżywiających się normalnie, które nie nadużywają
alkoholu i kawy. Ponadto niektóre witaminy odkładają się w organizmie i w nadmiernej ilości są
szkodliwe. Na przykład nadmiar witaminy A u palaczy powoduje większe zagrożenie rakiem płuc.
A twierdzenie, że witamina A, C czy E są antyoksydantami i zapobiegają nowotworom jest mitem i
nie znajduje żadnego potwierdzenia w badaniach naukowych. Jedyną witaminą, która obecnie ma
zastosowanie profilaktyczne, jest kwas foliowy, który zaleca się kobietom ciężarnym i przed
planowa ciążą.
- Jak przebiega rejestracja leków?
- Jest to skomplikowany i długotrwały proces. Na przemysł farmaceutyczny przeznaczane są
ogromne nakłady finansowe. Od czasu tzw. tragedii talidomidowej, kiedy z powodu powikłań po
talidomidzie, leku nasennym i uspokajającym, zmarło kilka tysięcy osób i urodziło się wiele dzieci z
wadami rozwojowymi, każdy lek, który ma być zarejestrowany i dopuszczony do obrotu, musi
przejść wieloletnie badania kliniczne. Mogą one trwać nawet do 15 lat. Według dyrektyw Unii
Europejskiej, aby lek mógł zostać zarejestrowany, musi zostać przebadany na około 5 tysiącach
osobników. Oceniana jest głównie skuteczność, natomiast niewiele można powiedzieć o
bezpieczeństwie preparatu po testach na takiej populacji. Wprowadzenie jednego leku na rynek
farmaceutyczny to koszt około 500 milionów do 1 miliarda dolarów! Większość pieniędzy
pochłania nie sama synteza leku, ale wieloletnie badania nad jego skutecznością. W ten sposób
powstają tzw. leki oryginalne, markowe. Później w oparciu o ich recepturę tworzone są leki
generyczne.
- Na czym polega różnica?
- Leki generyczne są tańsze. Można je produkować po tzw. okresie patentowym, który trwa 20 lat.
Leki generyczne muszą spełniać określone kryteria i być biorównoważne z lekami oryginalnymi.
Substancja czynna musi być identyczna, najlepiej sprowadzona z kraju producenta, natomiast
substancje pomocnicze powinny być tak dobrane, by nie zakłócały właściwego działania leku.
Niestety, nie wszystkie preparaty, które są na rynku, spełniają kryteria biorównoważności. Jednak
większość leków generycznych można stosować wymiennie z lekami oryginalnymi bez uszczerbku
dla zdrowia.
- I do tego namawia ostatnio minister zdrowia.
- W bogatych krajach rynek farmaceutyczny w dużym stopniu opiera się na sprzedaży leków
oryginalnych i dzięki temu duże koncerny farmaceutyczne mogą produkować nowe leki oryginalne,
które powodują postęp w medycynie. W Polsce lekarze powinni oferować pacjentom głównie leki
generyczne, ponieważ głównie te leki są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wcześniej jednak leki te powinny być przebadane pod kątem biorównoważności. W Stanach
Zjednoczonych istnieje tzw. „Orange Book”, książka w której są wymienione wszystkie leki
generyczne w kategoriach A i B. Grupa A to leki, które są biorównoważne z lekami oryginalnymi i
można je stosować wymiennie, natomiast grupa B, to leki, które nie spełniają kryteriów
biorównoważności.
- Jakie są koszty farmakoterapii w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia?
- Narodowy Fundusz Zdrowia opiera się na składkach od obywateli. W tym roku jest to kwota około
30 miliardów złotych, z tego 10 miliardów złotych rocznie przeznaczane jest na farmakoterapię.
Poza tym ponad 2 miliardy złotych Polacy wydają jeszcze z własnej kieszeni na zakup leków nie
ordynowanych przez lekarzy, w systemie OTC. Dochodzi tu poważny problem społeczny – często
bywa tak, że pacjenci – szczególnie w okresie przeziębień – kupują preparaty szeroko reklamowane
w mediach, których skuteczność jest ograniczona, a później nie stać ich na wykupienie leków
ratujących życie, np. na nadciśnienie tętnicze.
- I kupują je na bazarze…
- Albo przez internet. Oczywiście – w promocyjnej cenie. Niejednokrotnie trafiają do szpitala
pacjenci, którzy zażyli leki nieznanego pochodzenia. Nabywają je np. na rynku lub w sprzedaży
wysyłkowej. Szczególnie groźne mogą okazać się zioła, które powszechnie mają opinię
nieszkodliwych i skutecznych. Jednak te kupowane poza apteką, między innymi popularne ostatnio
zioła chińskie, mogą być zanieczyszczone i powodować uszkodzenia nerek, wątroby, a nawet
nowotwory. Kupowanie leków poza apteką to dowód lekkomyślności, chociaż wciąż wiele osób
szuka okazji, by nabyć taniej preparaty przepisane przez lekarzy.
- Ostatnio toczy się w sejmie dyskusja o tym, czy refundować środki antykoncepcyjne.
- Według Światowej Organizacji Zdrowia środki antykoncepcyjne spełniają kryteria leku, wpływają
bowiem na cykl fizjologiczny organizmu. Są to preparaty hormonalne, które wprowadzono w 1961
roku. Niestety, jak wynika z najnowszych badań, od tego czasu nie zmniejszyła się ilość działań
niepożądanych po ich zażywaniu. Kobietom grożą powikłania zakrzepowe, zwiększa się ryzyko
zachorowania na raka sutka. Poza tym należy zadać sobie pytanie – czy ciąża jest chorobą? Nie jest!
W związku z tym nie powinno się refundować leków antykoncepcyjnych, szczególnie, że istnieją
inne, tańsze metody zapobiegające ciąży. Poza tym warto podkreślić, że jest wiele leków
kardiologicznych czy onkologicznych, które ratują życie, a nie ma pieniędzy na ich refundację.
Rozmawiał: Rozmawiał K. Sztrajber
Foto M. Dalecki
Pozostale wywiady











Wojewoda










Wojewoda Łódzki
Wicewojewoda Łódzki
Administracja zespolona
Organy działające przy wojewodzie
Jednostki podporządkowane i nadzorowane
Kalendarz prac wojewody
Patronaty i komitety honorowe wojewody
Wystąpienia wojewody i wicewojewody
Wywiady prasowe wojewody
Galerie zdjęć wojewody
Urząd Wojewódzki








Dyrektor Generalny
Podstawy prawne funkcjonowania urzędu
Majątek urzędu
Komunikaty urzędowe
Praca w urzędzie
Zamówienia publiczne
Przyjmowanie skarg i wniosków
Książka teleadresowa

Wyszukiwarka spraw
Województwo









Mapa województwa
Samorządy terytorialne
Współpraca zagraniczna
Komunikacja
Zdrowie
Kultura i nauka
Turystyka i rekreacja
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019
Gospodarka






Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego
Gazele Biznesu
Rolnictwo
Strefa ekonomiczna
Rynek pracy
Egzaminy państwowe




2011 © Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Redakcja
Administracja
Projekt: AI
Download