Informacje dotyczące przesłania materiału na badanie ParoCheck

advertisement
Pani Aniu, proszę o szatę graficzną + zdjęcia z ulotki Paroheck z opisem
Pobranie materiału do badania
Wymaz pojedynczy
Zestaw służący do pobierania materiału do badania zawiera łącznie 4 kolorowe pojemniczki, które
umożliwiają pobranie wymazów z 4 różnych kieszonek przyzębnych. Specyfika tego badania zapewnia
określenie bakterii znajdujących się w
czterech różnych kieszonkach przyzębnych, a co za tym idzie określenie ryzyka utraty przyczepu
łącznotkankowego
w 4 określonych miejscach. W tym przypadku należy odpowiednie sączki umieścić w 4 różnych
pojemniczkach i zaznaczyć na formularzu zlecenia
Wymaz mieszany
W celu przeprowadzenia badania próbki mieszanej należy pobrany materiał z jednej lub kilku kieszonek
przyzębnych umieścić w jednym pojemniku. Ten wariant badania służy do określenia średniej ilości
badanych bakterii występujących w kieszonkach przyzębnych i umożliwia oszacowanie ogólnego
poziomu ryzyka przyczepu łącznotkankowego. Na formularzu zlecenia należy zaznaczyć wybrany
wariant badania.
Po osuszeniu powierzchni zęba i dziąsła należy tamponem odizolować miejsce, z którego zostanie
pobrany materiał. Sterylne sączki bibułowe należy wprowadzić do dna kieszonki przyzębnej i
pozostawić przez 15 sekund. W zależności od wymazu (pojedynczego lub mieszanego), sączki bibułowe
należy pojedynczo, bądź razem umieścić w oznakowanych pojemniczkach.
Materiał jest stabilny 10 dni od momentu pobrania do momentu dostarczenia do laboratorium.
Wysyłanie materiału:
Pobraną próbkę wraz z wypełnionym zleceniem proszę przesłać na poniższy adres:
Institut für Mikroökologie
Auf den Lüppen 8
35745 Herborn
Niemcy
Instytut Mikroekologii Sp. z o.o. & Co. Sp. Komandytowa, ul. Sielska 10, 60-129 Poznań
www.instytut-mikroekologii.pl, [email protected]
tel: +48 61 862 63 15, fax: +48 61 862 63 35
Przesyłkę najlepiej wysłać pocztą polską, wersja priorytetowa kosztuje ok. 40,00PLN.
Kwotę w wysokości 420,00 zł lub 620,00PLN bardzo proszę wpłacić na poniższy numer konta:
Kredyt Bank I o/Poznań
44 1500 1054 1210 5006 7879 0000
Uwaga: podana cena za przeprowadzenie badania jest ceną za analizę materiału zawartego
w jednym pojemniczku.
Instytut Mikroekologii Sp. z o.o. & Co. Sp. Komandytowa, ul. Sielska 10, 60-129 Poznań
www.instytut-mikroekologii.pl, [email protected]
tel: +48 61 862 63 15, fax: +48 61 862 63 35
Download