CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

advertisement
załącznik nr 4 do regulaminu organizacyjnego
CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ
(obowiązuje od 01 czerwca 2015 roku)
Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59
oraz ul. Konstytucji 3 Maja 42
L.P.
Materiał
1
mocz
2
wymaz
3
wymaz
4
wymaz
5
wymaz
6
krew lub płyny
ustrojowe
7
kał
8
kał, mocz,wymaz
Nazwa badania
Cena brutto w zł
(
usługi zwolnione z VAT na
podstawie art. 43 ust 1 pkt.
18 ustawy o VAT, związane z
profilaktyką, zachowaniem,
ratowaniem, przywracaniem i
poprawą stanu zdrowia)
POSIEW I BADANIE MATERIAŁÓW BIOLOGICZNYCH
Posiew moczu (badanie ilościowe)
Posiew wymazów w kierunku nosicielstwa
Staphylococcus aureus (MRSA)
Posiew izolacyjny wymazów (nos, gardło, rany,
worek spojówkowy, kał ...)
20,00
Posiew materiałów w kierunku bakterii beztlenowych
Posiew i identyfikacja w kierunku GBS
(Streptococcus agalactiae)
Posiew krwi i innych płynów ustrojowych na
specjalistyczne podłoża namnażające
Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella lub
Yersinia lub EPEC, EHEC
Posiew materiału w kierunku grzybów
drożdżopodobnych lub Staphylococcus aureus
60,00
16,00
25,00
35,00
45,00
15,00
15,00
IDENTYFIKACJA DROBNOUSTROJÓW
Identyfikacja drobnoustroju metodą manualną
Identyfikacja drobnoustroju metodą automatyczną
Identyfikacja drożdżaków metodą manualną
Wykonanie testu do identyfikacji Escherichia coli
enteropatogennej EPEC
Wykonanie testu do identyfikacji Escherichia coli
enterokrwotocznej EHEC
9
10
11
12
13
30,00
50,00
10,00
40,00
20,00
SEROLOGIA DROBNOUSTROJÓW (wykrywanie antygenów i przeciwciał)
14
15
16
17
mocz/pmr
mocz
kał
kał
18
kał
19
kał
Wykrywanie antygenu Streptococcus pneumoniae
Wykrywanie antygenu Legionella pneumophiia
Wykrywanie antygenów Rota i Adenowirusów
Wykrywanie antygenu (enzym GDH) Clostrydium
difficile
Wykrywanie toksyny A i B Clostydium difficile
Wykrywanie antygenu (enzym GDH) i toksyn
Clostridium difficile
70,00
70,00
35,00
40,00
60,00
70,00
20
21
22
23
24
25
26
płyn mózgowordzeniowy
wymaz z cewki
moczowej(mężczy
źni) wymaz z
kanału szyjki
macicy (kobiety)
materiał z dróg
oddechowych
kał
kał
wymaz
kał
27
surowica
28
surowica
29
surowica
30
płyn mózgowordzeniowy
31
surowica/ płyn
mózgowo
rdzeniowy
32
surowica
33
34
surowica/ płyn
mózgowo
rdzeniowy
surowica/ płyn
mózgowo
rdzeniowy
35
Wykrywanie antygenów (N.meningitidis. Str.
pneumoniae, E. coli, H. influenzae) w PMR metodą
lateksową
Wykrywanie antygenu Chlamydia trachomatis w
drogach moczowo-płciowych (szybki test)
Badanie w kierunku RSV (syncytialny wirus
oddechowy)
Wykrywanie antygenów Norowirusa
Wykrywanie antygenów Helicobacter pylori
Wykrywanie antygenów wirusów A i B grypy
Wykrywanie antygenów Campylobacter (C. coli, C.
jejuni)
Mononukleoza zakaźna (antygen wirusa EBV)
Mykoplasma pneumoniae - przeciwciała w klasie
IgM
Wykrywanie przeciwciał p/Borellia w klasie IgG lub
IgM (Elisa)
Wykrywanie przeciwciał p/Borellia w klasie IgG lub
IgM (Elisa)
Badanie potwierdzenia zakażenia boreliozą (B.
afzelii/burgdorferii/garinii) techniką Western blot w
klasie IgG
Badanie potwierdzenia zakażenia boreliozą (B.
afzelii/burgdorferii/garinii) techniką Western blot w
klasie IgM
Badanie potwierdzenia zakażenia boreliozą (B.
afzelii/burgdorferii/garinii) techniką Western blot w
klasie IgG i IgM
Oznaczenie przeciwciał p/kleszczowemu zapaleniu
mózgu- TBE w klasie IgG lub IgM (met. Elisa)
Profil p/ciał dla drobnoustrojów wywołujących
infekcje w układzie nerwowym w klasie IgG i IgM:
Rubella,Measles, Mumps, VZV, Adenowirus typ 3, EBV-CA,
HSV-2, Coxackie, Echo wirus, CMV, Toxoplasma gondii,
Treponema pallidum
surowica
70,00
30,00
50,00
65,00
30,00
60,00
60,00
16,00
80,00
35,00
35,00
180,00
180,00
330,00
150,00
240,00
Profil p/ciał dla drobnoustrojów wywołujących
infekcje w układzie oddechowym w klasie IgG i IgM:
36
RSV, Adeno-typ3, Influenza typ A i B, Parainfluenza - 4 typy,
Coxackie (2 typy), Echowirusy, Mycoplasma pneumoniae,
Legionella pneumophila (2 typy)
surowica
Profil p/ciał dla drobnoustrojów wywołujących
infekcje mięśnia sercowego w klasie IgG i IgM:
37
240,00
240,00
Mumps, Adeno-typ3, Influenza typ A i B, Parainfluenza - 4 typy,
Coxackie (2 typy), Echowirus, Mycoplasma pneumoniae
surowica
DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA (czas badania około 1 godziny)
38
39
40
41
42
kał
wymaz (z
nosa/nosogardziel
i)
wymaz ( z
pochwy/odbytu)
wymaz (z
nosa/gardła)
mocz/wymazy
(wymazy z
pochwy i szyjki
macicy)
Toksyny Clostridium difficile (toksyna B, binarna
oraz szczep hiperepidemiczny NAP1)
270,00
Wirus grypy: typ A (A/H1N1), typ B
270,00
Streptococcus agalactiae GBS
270,00
MRSA
270,00
Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae
270,00
OZNACZANIE LEKOWRAŻLIWOŚCI BAKTERII I GRZYBÓW
Oznaczanie lekowrażliwości dla jednego szczepu
metodą manualną (6 leków)
Oznaczenie mykogramu dla jednego szczepu
metodą automatycną
Oznaczanie lekowrażliwości metodą automatyczną
Oznaczanie mechanizmów oporności
Oznaczanie MIC antybiotyku dla badanego szczepu
metodą E- test (1 ozn.)
43
44
45
46
47
25,00
50,00
50,00
30,00
50,00
* materiałem do badania metodą fluorescencji pośredniej i metodą Western blot jest surowica krwi w
ilości ok. 1 ml
INNE BADANIA
48
49
50
51
mocz
Preparat bezpośredni i ocena mikroskopowa flory
bakteryjnej- barwienie metodą Grama
Kontrola biologiczna procesów sterylizacji
Mycoplasma, Ureaplasma wraz z lekowrażliwością
Badanie epidemiologiczne środowiska szpitalnego
18,00
50,00
70,00
20,00
Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej - lokalizacja ul.Św. Józefa 53-59 oraz
ul. Krasińskiego 4/4a
L.p.
Materiał
1
2
kał
3
4
kał
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
kał
kał
wymaz z kanału
szyjki macicy,
cewki
moczowej,mocz
wymaz z nosa
surowica/pmr
surowica/pmr
surowica/pmr
surowica/pmr
surowica/pmr
surowica/pmr
surowica/pmr
wymaz z pochwy
rzęsy, łuski
skórne
15
16
zmiany skórne
17
łuski skórne,włosy
paznokcie
18
19
wymaz
wymaz z cewki
moczowej, mocz
Nazwa badania
Wykrywanie antygenu (enzym GDH) Clostrydium
difficile
Clostridium difficile - toksyny A/B szybki test
Wykrywanie antygenu i toksyn Clostridium
difficile(GDH + toksyn)
Rota/adenowirus - antygen
CENA BRUTTO w zł
( usługi zwolnione z VAT
na podstawie art. 43 ust 1
pkt 18 ustawy o VAT,
związane z profilaktyką,
zachowaniem,
ratowaniem,
przywracaniem i poprawą
stanu zdrowia)
40,00
60,00
70,00
35,00
Chlamydia trachomatis - antygen
Wykrywanie antygenów A i B wirusów grypy
Odczyn FTA - ABS
Odczyn FTA ilościowy
TPHA jakościowy
TPHA ilościowy
VDRL jakościowy
VDRL ilościowy
USR
Ocena biocenozy pochwy
Nużeniec ( Demodex follicularum)-preparat
bezpośredni
Badanie w świetle lampy Wooda
30,00
60,00
24,00
30,00
24,00
30,00
12,00
20,00
10,00
20,00
Badanie mykologiczne (prep.bezpośredni +hodowla)
Drożdżaki (prep. bezpośredni + hodowla +
identyfikacja)
34,00
Rzęsistek pochwowy
10,00
16,00
10,00
25,00
20
21
wymaz z: cewki
moczowej/szjki
macicy/pochwy
łuski skórne
Rzeżączka (prep. bezpośredni + hodowla)
Świerzbowiec - preparat bezpośredni
25,00
16,00
Download