Laboratorium- aktualny - Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w

advertisement
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora WZS
Nr 61/2012 z dn. 30.08.2012 r.
Cennik Badań Laboratoryjnych
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
NAZWA BADANIA
POBRANIE MATERIAŁU
Pobranie krwi (system aspiracyjno - próżniowy) - opłata jednorazowa niezależnie od ilości badań
Pobranie krwi w domu pacjenta (na terenie m. Rzeszowa,poza Rzeszowem zależnie od ilości km)
Pobranie materiału do badań mikrobiogicznych (wymaz: gardło, nos, itp.)
Tryb CITO - dopłata do każdego badania
HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA
OB.
Morfologia krwi z płytkami z rozmazem (analizator)
Rozmaz manualnie - ocena mikroskopowa
Retikulocyty
Eozynofilia bezwzględna
Czas protrombinowy (PT), wskaźnik protrombinowy, INR
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
Fibrynogen(1)
D-dimer ilościowo
ANALITYKA OGÓLNA
Mocz - badanie ogólne + badanie mikroskopowe osadu
Mocz - mikroalbuminuria
Mocz - białko ilościowo
Mocz - glukoza ilościowo
Kamienie nerkowe - analiza jakościowa
Kał - badanie na obecność krwi utajonej (bez diety), 1 - 3 próby dostarczone w ciągu 7 dni
Test Giardia/Lamblia w kale - metodą ELISA
Test Helicobacter pylori (antygen w kale)
Badanie parazytologiczne (kał, treść XII-cza) w kierunku pierwotniaków, helmintów i tasiemczyc
Wymaz w kierunku owsicy (metoda Grahama)
Nasienie - badanie fizyko-morfologiczne
CHEMIA KLINICZNA
Albumina w surowicy (1)
ALAT (Aminotransferaza alaninowa)
ASPAT (Aminotransferaza asparginowa)
Amylaza (surowica lub mocz)
Białko całkowite
Elektroforeza białek surowicy na żelu (4)
Bilirubina całkowita
Cholesterol całkowity (TC)
Cholesterol - HDL (HDL-C)
Cholesterol - LDL (LDL-C oznaczany metodą bezpośrednią)
Triglicerydy (TG)
Lipidogram (TC + HDL-C, LDL-C obliczany, TG)
Lipidogram (TC + HDL-C, LDL-C oznaczany metodą bezpośrednia, TG)
Glukoza
Krzywa cukrowa (2 punktowa) z pobraniem 2x
Krzywa cukrowa (3 punktowa) z pobraniem 3x
Elektrolity ( Na, K, Cl )
Potas stężenie w surowicy / K
Sód stężenie w surowicy / Na
Chlorki (Cl)
Lit
Wapń całkowity / surowica lub mocz /
Magnez
Fosfor nieorganiczny
Żelazo
CENA
3,00 zł
24,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
3,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
6,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
7,00 zł
9,00 zł
30,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
4,00 zł
25,00 zł
14,00 zł
22,00 zł
25,00 zł
19,00 zł
5,00 zł
45,00 zł
8,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
5,00 zł
22,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
11,00 zł
6,00 zł
18,00 zł
28,00 zł
4,00 zł
13,00 zł
18,00 zł
11,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
10,00 zł
6,00 zł
6,00 zł
6,00 zł
7,00 zł
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)
Mocznik
Kreatynina (surowica lub mocz) metoda enzymatyczna + GFR
Klirens kreatyniny endogennej
Kwas moczowy
Fosfataza alkaliczna
Fosfataza kwaśna (1)
CK -kineza kreatynowa
Lipaza (1)
LDH (dehydrogenaza mleczanowa )(1)
GGTP (glutamylo-transpeptydaza, gamma-GT)
Profil wątrobowy podstawowy ( bilirubina całkowita, ASPAT, ALAT )
Profil wątrobowy rozszerzony ( bilirubina całk., ASPAT,ALAT,FA,GGTP )
Profil kostny ( fosfataza alkaliczna, wapń całkowity, fosfor )
Profil trzustkowy ( amylaza - diastaza, lipaza)
Diagnostyka niedoboru żelaza ( żelazo, TIBC, stopień wysycenia transferyny )
Profil nerkowy ( kreatynina, mocznik )
Markery stanu zapalnego ( morfologia krwi,- leukocytoza, OB, CRP-ilościowo )
BADANIA SEROLOGICZNE
ASO - jakościowo
ASO ilościowo
RF - czynnik reumatoidalny - jakościowo
RF - czynnik reumatoidalny - ilościowo
CRP - białko C-reaktywne - jakościowo
CRP - białko C-reaktywne - ilościowo
DIAGNOSTYKA KIŁY I CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ
WR - serodiagnostyka USR
FTA + FTA - ABS
TPHA
HIV duo (anty HIV1/HIV2 + antygen P 24) - test IV generacji
Chlamydia trachomatis (wymaz z cewki moczowej lub kanału szyjki macicy badany metodą
immunofluorescencji) - bez pobrania
Chlamydia trachomatis z pobraniem (wymaz z cewki moczowej po uzg. w Por. Urol. lub wymaz z
kanału szyjki macicy po uzgod. w Por. Gin.)
IMMUNODIAGNOSTYKA
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
TSH - III generacji
FT3 (wolne T3)
FT4 (wolne T4)
Anty-TG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie)
Anty -TPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)
Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAK)
HORMONY PŁCIOWE
FSH
LH
Estradiol
Progesteron
Prolaktyna
HCG +Beta ilościowo (ciąża, choroby trofoblastyczne - czułość analityczna 0,10mIU/ml)
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrosteronu)
Testosteron
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe), % FAI -wskaźnik wolnego androgenu
Panel: Testosteron + SHBG + FAI
17 - OH progesteron
POZOSTAŁE HORMONY, INNE OZNACZENIA
ACTH (hormon adrenokortykotropowy)
Kortyzol w surowicy lub DZM (dobowa zbiórka moczu)
Parathormon - intact
Witamina D (25OH)
15,00 zł
4,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
10,00 zł
9,00 zł
12,00 zł
9,00 zł
8,00 zł
14,00 zł
28,00 zł
18,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
8,00 zł
21,00 zł
5,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
12,00 zł
5,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
25,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
10,00 zł
11,00 zł
11,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
60,00 zł
14,00 zł
14,00 zł
17,00 zł
18,00 zł
14,00 zł
26,00 zł
22,00 zł
18,00 zł
22,00 zł
38,00 zł
26,00 ZŁ
30,00 zł
19,00 zł
27,00 zł
44,00 zł
101 Hormon wzrostu - hGH (5)
102 Somatomedyna C (IGF-I) (5)
103 ARO (aktywność reninowa osocza)
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
MARKERY NOWOTWOROWE
PSA (specyficzny antygen prostaty)
PSA - wolny
Panel: PSA + PSA wolny + wskaźnik %
AFP (alfa-fetoproteina)
Ca - 125 (m.in. marker raka jajnika)
Ca - 15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc)
Ca - 19.9 (m.in. marker nowotworów p. pokarmowego)
CEA (antygen karcinoembrionalny)
DIAGNOSTYKA ANEMII
Witamina B12
Kwas foliowy
Ferrytyna
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
C-peptyd
Insulina
HbA1c
DIAGNOSTYKA INFEKCJI
HBs antygen (test jakościowy)
HBs antygen (test potwierdzający)
Anty-HBs - total (test ilościowy)
Antygen - HBe - test jakościowy (1)
Anty-HBe - test jakościowy(1)
Anty-HBc Total - test jakościowy
Anty-HBc IgM - test ilościowy (2)
Anty-HAV Total (2)
Anty-HAV IgM - test jakościowy (2)
Anty-HCV - test jakościowy
Toksoplazmoza IgG (test ilościowy)
Toksoplazmoza IgM (test jakościowy)
Różyczka IgG (test ilościowy)
Różyczka IgM (test jakościowy)
Borelioza IgG ( test ilościowy )
Borelioza IgM (test ilościowy)
Borelioza IgG - Western blot - test ptwierdzenia
Borelioza IgM - Western blot - test ptwierdzenia
CMV IgG (test ilościowy)
CMV IgM (test jakościowy)
Mononukleoza test lateksowy
EBV (Epstein - Barr Virus) IgM (1)
EBV (Epstein - Barr Virus) IgG(1)
Mycoplasma pneumoniae IgM
Toxocara canis IgG
Yersinia IgA
Chlamydia IgA (trachomatis, pneumoniae)
Chlamydia IgM (trachomatis, pneumoniae)
Chlamydia IgG (trachomatis, pneumoniae)
Bąblowiec IgG
IMMUNOGLOBULINY
IgA
IgM
IgG
Krioglobuliny
SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE
C-3 (składnik dopełniacza) (2)
C-4 (składnik dopełniacza) (2)
25,00 zł
45,00 zł
53,00 zł
19,00 zł
22,00 zł
40,00 zł
19,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
19,00 zł
22,00 zł
22,00 zł
22,00 zł
23,00 zł
23,00 zł
24,00 zł
10,00 zł
45,00 zł
24,00 zł
38,00 zł
38,00 zł
36,00 zł
50,00 zł
39,00 zł
39,00 zł
21,00 zł
26,00 zł
28,00 zł
26,00 zł
44,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
87,00 zł
87,00 zł
26,00 zł
40,00 zł
12,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
25,00 zł
27,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
88,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
16,00 zł
16,00 zł
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
37,00 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe - ANA - test przesiewowy
Przeciwciała przeciwjądrowe - ANA 3 - profil metodą Western blot
97,00 zł
Anty CCP (przeciwciała przeciwko cytrulinie)
39,00 zł
Kapilaroskopia
15,00 zł
Cytodiagnostyka ginekologiczna (barwienie i ocena mikroskopowa preparatu)
14,00 zł
Płyn stawowy – badanie fizyko-morfologiczne
45,00 zł
DIAGNOSTYKA ALERGII
UWAGA! Zmiana metody oznaczenia – obecnie metoda immunofluorymetryczna – złoty standard w diag. Alergii
Analizator ImmunoCap 100 – jedyny na Podkarpaciu
IgE całkowite
22,00 zł
IgE SPECYFICZNE
Kurz i składniki
36,00 zł
h 4 - kurz domowy
36,00 zł
d 1 - Dermatophagoides pteronyssinus
36,00 zł
d 2 - Dermatophagoides farinae
Zwierzęce
36,00 zł
e 1 - sierść kota
36,00 zł
e 5 - sierść psa
36,00 zł
ex 70 - mieszanka naskórków (e6 - świnka morska,e82 - królik, e84 - chomik, e87 -szczur, e88 - mysz)
36,00 zł
ex 71 - mieszanka pierza (e70-gęs, e85-kura, e86-kaczka, e89- indyk
36,00 zł
pax 1 - mieszanka sierści i pierza (e3-sierść konia, e4-sierść krowy, e70-pierze gęsik, e85-pierze kury
Owady
36,00 zł
i 1 - pszczoła
36,00 zł
i 3 - osa
Drzewa, chwasty
36,00 zł
t 3 - brzoza
36,00 zł
t 4 - leszczyna
36,00 zł
w 6 - bylica pospolita
36,00 zł
gx 1 - mieszanka traw (g 3-kupkówka, g 4-kostrzewa, g 5-życica, g 6-tymotka, g8 -wiechlina)
36,00 zł
tx 5 - mieszanka drzew (t 2-olcha, t 4-leszczyna, t 8-wiąz, t 12-wierzbaiwa, t 14-topola)
36,00 zł
wx 3 - mieszanka chwastów (w 6-bylica pospolita, w 9-babka lancetowata, w 10-komosa biała, w 12-nawłoć pospolita, w
20-pokrzywa zwyczajna)
Pleśnie
177 m 2 - Cladosporium herbarum
178 m 5 - Candida albicans (drożdżak)
179 mx 1 - mieszanka pleśni (m1-pedzlak znakowany, m2-cladosporiumherbarum, m3-kropidlak dymnicowy, m6- zaraza
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
ziemniaczana)
Żywność
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
f 1 - białko jaja kurzego
f 2 - mleko krowie
f 3 - ryba dorszowata
f 4 - mąka pszenna
f 5 - mąka żytnia
f 8 - kukuryddza
f 13 - orzeszek ziemny
f 26 - wieprzowina
f 27 - wołowina
f 31 - marchew
f 35 - ziemnuiak
f 40 - tuńczyk
f 41 - łosoś
f 44 - truskawka
f 49 - jabłko
f 75 - żółtko jaja kurzego
f 79 - gluten
f 83 - mięso kurze
f 84 - kiwi
f 85 - seler
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
200 f 208 - cytryna
201 fx 5 - mieszanka pokarmowa (f 1-białko jaja, f 2-mleko, f 3- ryba dorszowata, f4 - pszenica, f13-orzeszek ziemny, f14-soja)
36,00 zł
36,00 zł
Inne
202
203
204
205
c 5 - ampicylina
c 6 - amoxycylina
k 82 - latex
p 1 - glista ludzka
Alergeny w panelach - metoda Immunoblot
206 Panel pokarmowy - 20 alergenów ( białko jaja, zółtko jaja, mleko, drożdże, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja,
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
110,00 zł
orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krewetka)
207 Panel wziewny - 20 alergenów (tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb,
110,00 zł
ambrozja, bylica, babka lancetowata, dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, penicillium
notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, alternaria alternata)
208 Panel pediatryczny - 27 alergenów (trawy mix/tymotka łąkowa, żyto/, brzoza, bylica pospolita, dermatophagoides
110,00 zł
pteronyssinus, dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, alternaria alternata,
białko jaja, żółtkoa jaja, dorsz, mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA-surowicza albumina wołowa,
mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniak,jabłko)
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
*
**
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE
Posiew moczu*
Posiew z pochwy, szyjki macicy (bakterie + grzyby)
Posiew z cewki moczowej (bakterie+grzyby)
Posiew nasienia**
Posiew z gardła w kierunku paciorkowców
Posiew z migdałków
Posiew z nosa
Posiew z zatoki (bakterie tlenowe)
Posiew z jamy ustnej (bakterie+grzyby)
Posiew z ucha (bakterie+grzyby)
Posiew plwociny** (bakterie+grzyby)
Posiew z worka spojówkowego
Wymaz ze zmian skórnych
Posiew z ran, ropni (bakterie tlenowe)
Posiew w kierunku beztlenowców
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych
Posiew w kierunku GBS (kolonizacja Strept.agalactiae+antybiogram)
Posiew krwi tlenowo
Posiew krwi beztlenowo
Posiew z odbytu/posiew kału w kierunku SS
Posiew kału w kierunku Yersinia enterocolitica
Badanie kału w kierunku Clostridium difficile/toksyna A i B (1)
Badanie w kierunku dermatofitów (pobranie, preparat bezpośredni, hodowla)
Posiew w kierunku Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealiticum
Posiew w kierunku N. gonorrhoeae (rzeżączka)
Hodowla w kierunku rzęsistka/Vagicult
Preparat w kierunku rzęsistka
Preparat w kierunku BV (bakteryjna waginoza)
Biocenoza pochwy (czystość pochwy)
Badanie czystości powierzchni (1 próba)
Oznaczenie MIC metodą E-testu (1 antybiotyk)
Kontrola biologiczna procesów sterylizacji - Sporal A lub S
Kontrola biologiczna procesów sterylizacji - Attest 3M
Podłoża do posiewu krwi (tlenowe lub beztlenowe)
Podłoże do posiewu krwi pediatryczne (z inhibitorem chemioterapeutyków)
Materiał należy pobrać do jałowego pojemnika lub na podłoże transportowo - wzrostowe typu Uromedium
Materiał należy pobrać do jałowego pojemnika
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
30,00 zł
45,00 zł
45,00 zł
45,00 zł
30,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
40,00 zł
45,00 zł
45,00 zł
30,00 zł
45,00 zł
45,00 zł
45,00 zł
35,00 zł
15,00 zł
45,00 zł
45,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
47,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
25,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
35,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
12,00 zł
20,00 zł
2. Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie
4. SPZOZ Nr 1 w Rzeszowie - Szpital Miejski
5. Diagnostyka - Kraków
Laboratorium czynne ( pon.- pt. ) - 7.00 - 18.00
Telefony kontaktowe:
1. Punkt pobrań materiału do badań:
017/ 86 69 652 - godz. 7.00 - 14.20
od godz. 14.20 - 18.00 - 017/ 85 94 364
2. Punkt przyjmowania materiału do badań:
017/ 86 69 653 - godz. 7.00 - 15.00
od godz. 15.00 - 18.00 - 017/ 85 94 364
3. Hematologia, Koagulologia, Analityka Ogólna, Chemia Kliniczna:
017/ 86 69 655
4. Diagnostyka Alergii:
017/ 86 69 658
5. Diagnostyka Chorób Tarczycy, Hormony Płciowe, Pozostałe Hormony, Markery
Nowotworowe, Diagnostyka Anemii:
017/ 86 69 656
6. Diagnostyka Kiły i Chorób Przenoszonych Drogą Płciową:
017/ 86 69 657
7. Badania Mikrobiologiczne:
017/86 69 660
8. Dermatofity/ Grzybice Powierzchniowe:
017/ 86 69 654
9. Pracownia Cytodiagnostyki:
017/ 86 69 659
Download