2. Diagnostyka mikrobiologiczna

advertisement
CENNIK USŁUG
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej
DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA
L.p.
Rodzaj badania
1
Posiew płynu mózgowo rdzeniowego (preparat bezpośredni, test serologiczny)
2
Tlenowy posiew krwi i innych płynów ustrojowych (płynu z opłucnej, z kolana,
z otrzewnej, z osierdzia, bronchoaspiratu)
Beztlenowy posiew krwi i innych płynów ustrojowych (płynu z opłucnej, z kolana,
z otrzewnej, z osierdzia, bronchoaspiratu)
3
4
Posiew materiału z oka (wydzieliny i płynu z komory oka)
6
Posiew materiału z górnych dróg oddechowych (gardła, nosa, nosogardzieli, krtani,
ucha)
Posiew z nosa i/lub z gardła w kierunku nosicielstwa MRSA (Staphylococcus aureus
metycylinoopornego)
7
Posiew plwociny
8
Posiew materiału z dolnych dróg oddechowych (tchawicy, wydzieliny z drzewa
oskrzelowego)
Posiew końcówek cewników z dróg oddechowych (rurki tracheostomijnej,
bronchoskopowej, intubacyjnej i cewników do odsysania)
5
9
Cena netto
w zł
Stawka
vat w %
Cena brutto
w zł
120.00
ZW
120.00
50.00
ZW
50.00
55.00
ZW
55.00
33.00
ZW
33.00
33.00
ZW
33.00
25.00
ZW
25.00
33.00
ZW
33.00
33.00
ZW
33.00
33.00
ZW
33.00
10
Posiew ropy, wydzieliny z rany, przetoki, z drenu, z zatok
33.00
ZW
33.00
11
Posiew moczu (określenie liczby bakterii w 1 ml moczu)
30.00
ZW
30.00
12
Posiew z dróg rodnych (pochwy, szyjki macicy, przedsionka pochwy)
33.00
ZW
33.00
13
Posiew z pochwy lub odbytu w kierunku Streptococcus agalactiae (GSB)
15.00
ZW
15.00
14
Posiew nasienia, wydzieliny z gruczołu krokowego, z cewki moczowej
33.00
ZW
33.00
15
Posiew ze zmian skórnych
33.00
ZW
33.00
16
Posiew ze skóry (pępka, miejsce wkłucia, z okolicy miejsca wkłucia centralnego lub
podobojczykowego)
33.00
ZW
33.00
17
Posiew końcówki cewnika naczyniowego
33.00
ZW
33.00
18
Posiew ogólny (wielokierunkowy) kału
33.00
ZW
33.00
19
Posiew materiału z dróg żółciowych, trzustki, treści z żołądka
33.00
ZW
33.00
20
Oznaczenie toksyny A i B Clostridium difficile w kale metodą
immunochromatograficzną
60.00
ZW
60.00
21
Ocena czystości mikrobiologicznej środowiska metodą jakościową
20.00
ZW
20.00
22
Ocena czystości mikrobiologicznej środowiska metodą ilościową
25.00
ZW
25.00
23
Kontrola mikrobiologiczna sporali
12.00
ZW
12.00
24
Oznaczenie rota i adenowirusów w kale metodą immunochromatograficzną
20.00
ZW
20.00
25
Posiew w kierunku Candida (kału, gardła, jamy ustnej) z identyfikacją
15.00
ZW
15.00
26
Identyfikacja i antymykogram dla Candida metodą automatyczną
55.00
ZW
55.00
27
Przeciwciała Anty Trep. Pallidum (kiła) WR/USR met. immunochromatograficzną
6.00
ZW
6.00
28
Przeciwciała Anty Trep. Pallidum (kiła) - VDRL
8.00
ZW
8.00
29
Przeciwciała Anty Trep. Pallidum (kiła) FTA ABS met. immunofluorescencyjną jakościowo
25.00
ZW
25.00
30
Przeciwciała Anty Trep. Pallidum (kiła) FTA met. immunofluorescencyjną - ilościowo
30.00
ZW
30.00
30.00
ZW
30.00
25.00
ZW
25.00
25.00
ZW
25.00
35.00
ZW
35.00
33
Posiew z odbytu w kierunku nosicielstwa pałeczek jelitowych wytwarzających
karbapenemazy typu KPC, MBL, OXA
Posiew z odbytu w kierunku nosicielstwa pałeczek jelitowych wytwarzających Beta –
laktamazy typu ESBL
Posiew z odbytu w kierunku nosicielstwa VRE – bakterii z rodzaju Enterococcus
opornych na Vankomycynę
34
Posiew popłuczyn oskrzelikowo-pęcherzykowych (BAL) – metodą ilościową
31
32
DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGII PRĄTKA GRUŹLICY
Posiewy w pozycjach 1-10 wykonywane w systemie automatycznym MGIT – bakterioskopia (oprócz poz. 9-10), posiew konwencjonalny na
podłoża stałe, posiew na podłoże płynne.
1
Posiew plwociny (lub wydzieliny z drzewa oskrzelowego pobranej cewnikiem)
85.00
ZW
85.00
2
Posiew popłuczyn oskrzelowo – pęcherzykowych /BAL/ lub bronchoaspiratu
85.00
ZW
85.00
3
Posiew popłuczyn żołądkowych
85.00
ZW
85.00
4
Posiew płynu z jamy opłucnej
85.00
ZW
85.00
5
Posiew PMR
85.00
ZW
85.00
6
Posiew zawartości ropni (ropy), ropne wydzieliny z przetoki, materiału z węzła
chłonnego
85.00
ZW
85.00
7
Posiew fragmentów tkanek, zeskrobin kostnych
85.00
ZW
85.00
8
Posiew płynu stawowego
85.00
ZW
85.00
9
Posiew moczu
85.00
ZW
85.00
Posiew krwi miesiączkowej
85.00
ZW
85.00
195.00
ZW
195.00
175.00
ZW
175.00
10
12
Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (płynnym) w systemie
automatycznym MGIT (SM, INH, EMB, RMP, PZA) – dla Mycobacterium tuberculosis
complex
Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Loewenstein – Jensena (stałym) (SM, INH,
EMB, RMP) – dla Mycobacterium MOTT
13
Lekowrażliwość rozszerzona 4 leki (OFL, CS, CAP, ETA) na podłożu stałym L-J
175.00
ZW
175.00
14
Lekowrażliwość na 1 lek w wysokim stężeniu (Izoniazyd, Streptomycyna)
120.00
ZW
120.00
15
Test IGRA (T-SPOT TB) – do wykrywania latentnego zakażenia prątkiem gruźlicy
265.00
ZW
265.00
16
Wykrywanie prątków gruźlicy metodą genetyczną bezpośrednio w materiale
klinicznym
325.00
ZW
325.00
11
Zwolnienie z podatku vat dotyczy tylko świadczeń opieki zdrowotnej służących profilaktyce,
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Download