Szkolenie diagnostów laboratoryjnych

advertisement
Wizyta szkoleniowa w Klinicznym Szpitalu Chorób Zakaźnych w Grodnie w dniach
09-13.06. 2014
W szkoleniu w Klinicznym Szpitalu Chorób Zakaźnych w Grodnie uczestniczył 5
osobowy zespół personelu medycznego SP ZOZ w Hajnówce. Trzy osoby, pracownicy
Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego i 2 osoby, pracownicy Medycznego Laboratorium
Diagnostycznego. Wiodącym tematem przebiegu szkolenia były: „Koszty diagnostyki i
terapii chorób przenoszonych przez kleszcze. Porównanie i wymiana doświadczeń nt.
monitorowania przebiegu choroby z Lyme.”
Szkolenie przebiegało według przygotowanego programu:
1. Spotkanie z Głównym Lekarzem Klinicznego Szpitala Chorób Zakaźnych w
Grodnie oraz zapoznanie ze strukturą działania pomocy medycznej świadczonej
chorym na choroby zakaźne w rejonie grodzieńskim. Przedstawienie rejestracji
zachorowań na choroby zakaźne.
2. Zapoznanie się z wyposażeniem i pracą w laboratorium szpitala oraz podstawową
dokumentacją.
3. Przedanalityczny etap przeprowadzania badań klinicznych. Ewidencja z
otrzymanych rezultatów badań i wydanie wyników badań na oddziały szpitala.
Badanie płynu mózgowo rdzeniowego chorym na choroby odkleszczowe.
4. Organizacja kontroli epidemiologicznej chorób przenoszonych przez kleszcze w
obwodzie grodzieńskim. Analiza zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu,
boreliozę z Lyme oraz ukąszeń przez kleszcze w różnych rejonach.
5. Wizyta w gabinecie zabiegowym oddziału przyjęć, gdzie przeprowadza się
pobieranie próbek krwi. Przeprowadzenie immunoenzymatycznej analizy
identyfikacji przeciwciał IgM i IgG w chorobie Lyme. Zapoznanie się z metodyką
wykrywania przeciwciał IgM i IgG w boreliozie z Lyme. Ocena kosztów
wykonywanych badań.
6. Metodyka identyfikacji przeciwciał IgM i IgG w kleszczowym zapaleniu mózgu.
Przeprowadzenie badań immunoenzymatycznych w celu wykrycia przeciwciał
IgM i IgG w kleszczowym zapaleniu mózgu. Ocena kosztów przeprowadzonych
badań.
7. Ewidencja otrzymanych wyników i wydanie wyników do oddziałów szpitalnych.
8. Przeprowadzenie Badań PCR. Praca na przepływowym cytofluorymetrzeokreślenie statusu immunologicznego pacjentów. Ocena rozchodów przy
przeprowadzeniu badań.
9. Organizacja pracy i przeprowadzanie badań kliniczno-diagnostycznych w trybie
pilnym. Ocena kosztów wykonywanych badań.
Sporządził: Iwona Ponurkiewicz
Download