BADANIA WYKONYWANE W SYSTEMIE GeneXpert

advertisement
BADANIA WYKONYWANE
W SYSTEMIE GeneXpert
L.p. NAZWA TESTU
1
2
3
4
5
6
Półilościowy test do wykrywania DNA
Mycobacterium tuberculosis complex
i oporności na rifampicynę
MATERIAŁ
- plwocina
- popłuczyny oskrzelowe
- płyn z jamy opłucnej
- mocz
- PMR
- tkanki
- ropa
 w jałowych pojemnikach
Test do diagnostyki Clostridium difficile - - kał
wykrywanie toksyny B, toksyny binarnej,
 w jałowych pojemnikach
hiperepidemicznego szczepu NAP 1
Test do wykrywanie wirusa grypy
A, B oraz A/H1N1
- aspiraty z nosa
- wymazy z noso - gardzieli
 wymazówki ze sztucznego
materiału np. dakronowe
Test do wykrywania DNA wirusa HPV
- jednoczesne wykrywanie
14 typów wysokiego ryzyka HPV
z identyfikacją typu 14, 18, 45
- wymazy z szyjki macicy
 pobrane do roztworu PreservCyt
Test do diagnostyki w kierunku
Chlamydia trachomatis
i Neisseria gonorrgoeae
- mocz /np. u mężczyzn/
- wymazy z szyjki macicy
- wymazy z pochwy
 wymazówki z laboratorium
Wykrywanie DNA
Gram - ujemnych pałeczek
wytwarzających karbapenemazy
- wymaz z odbytu
- hodowle
Kontakt:
Laboratorium SZGiChP
tel: 94 - 34 - 06 - 734
94 - 34 - 09 - 553
94 - 34 - 06 - 371
CENA
310.00
(DNA+AFB
+MGIT+LJ)
250.00
250.00
250.00
220.00
280.00
SYSTEM GENEXPERT FIRMY CEFEIDA
Oparty jest na wiodącej na świecie platformie diagnostyki molekularnej.
Testy wykonywane są w systemie zamkniętym, zautomatyzowanym integrującym oczyszczanie próbki, amplifikację
kwasów nukleinowych oraz detekcję sekwencji docelowych uzyskanych za pomocą reakcji real time PCR.
NAZWA TESTU INFORMACJE
RODZAJ MATERIAŁU
UWAGI
Półilościowy test diagnostyczny,
GX -MTB/RIF do wykrywania DNA Mycobacterium
tuberculosis complex w badanych
materiałach oraz do wykrywania
mutacji genu rpoB powiązanych
z opornością na rifampicynę.
Wynik po 2 godzinach.
- plwocina
- popłuczyny oskrzelowe
- płyn z jamy opłucnej
- mocz
- PMR
- tkanki
- ropa
 w jałowych pojemnikach
Materiał pobieramy od pacjentów,
którzy:
- nie przechodzili terapii
przeciwgruźliczej,
- pobierają leki przeciw prątkowe
krócej niż 7 dni,
- nie przechodzili terapii
przeciwprątkowej w ciągu
ostatnich 60 dni.
Test do diagnostyki CDI (Clostridium
GX - C.difficile Difficile Infection)
- jest jakościowym testem
diagnostycznym. Wykrywa
- kał
i różnicuje sekwencje DNA toksyny
 w jałowym pojemniku
B i toksyny Binarnej,
w tym szczepu hiperepidemicznego
27/NAP1/BI.
Wynik po 45 minutach.
GX - FLU
GX - CT/NG
GX - HPV
Zakaźne są spory
- materiał pobieramy
do jednorazowych basenów !!!
Test diagnostyczny do jakościowego
wykrywania i różnicowania RNA
wirusów grypy typu A, B
oraz 2009 H1N1.
Wynik po 72 minut.
- aspiraty z nosa
Wymazówki umieścić w probówce
- wymazy z noso - gardzieli z niewielką ilością (1-1,5 ml) soli
- wymaz z gardła + wymazy fizjologicznej, PBS lub innego
z nosa (z obu nozdrzy) podłoża transportowego
wymazówki ze sztucznego
wirusologicznego. Probówki można
materiału np. dakronowe
przechowywać maksymalnie 72h
w temperaturze +2° do + 8°C
Test diagnostyczny do wykrywania
i różnicowania sekwencji DNA
Chlamydia trachomatis (CT)
i Neisseia gonorrhoeae (NG)
w zakażeniach urogenitalnych.
Wynik po 90 minutach.
- mocz pierwszy strumień
(Chlamydiatrachomatis)
- wymazy z szyjki macicy
- wymazy z pochwy wymazówki do pobrania
w laboratorium wraz
ze szczegółową instrukcją
pobrania materiału !!!
Mocz może być przechowywany
do 5 dni w temp. + 4°C
Test do diagnostyki DNA
Papillomavirus - wykrywa
14 typów HPV i identyfikuje
typ 16, 18 i 45.
Wynik po 60 minutach.
- wymazy z szyjki macicy
- pobrane do roztworu
PreservCyt
- wymaz z prącia
Zaleca się aby:
- nie współżyć dzień wcześniej
- nie przyjmować leków
dopochwowych
- nie stosować tamponów
- nie podmywać się w dniu pobrania
materiału
- nie można pobrać materiału
w trakcie miesiączki
- panowie nie myć okolicy krocza
przez 3 dni - koniecznie !!!
Test do wykrywania DNA
GX - Carba-R karbapenemaz KPC, NDM, VIM,
OXA - 48 i IPM - 1.
Wynik po 48 minutach
- wymaz z odbytu
- hodowle
Download