Przykładowe zadania z BioLoGii

advertisement
MATURA 2015
Biologia | Poziom rozszerzony
Przykładowe zadania
z BIOLOGii
przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego
Zadanie 1.
Organellami komórkowymi, których funkcja wiąże się z przemianami energetycznymi, są mitochondria
i chloroplasty występujące w komórkach roślinnych oraz protistów roślinopodobnych. Obie te struktury,
będąc organellami półautonomicznymi, posiadają niewielką ilość własnego DNA oraz rybosomy
umożliwiające im syntezę własnych białek.
Uzupełnij tabelę dotyczącą procesów zachodzących w mitochondriach i chloroplastach.
Wpisz w każdą komórkę odpowiednią informację.
Cecha procesu zachodzącego
w organelli
I
Typ przemiany metabolicznej
II
Nazwa procesu
Mitochondrium
Chloroplast
III Substraty
IV Produkty
V Rodzaj fosforylacji
Wskazówka
W mitochondrium zachodzi proces oddychania komórkowego. Jest to proces rozpadu (kataboliczny
z uwolnieniem energii).
Równanie ogólne oddychania komórkowego:
C6H12O6
+ 6O2
——
>
ATP
(energia)
+ 6CO2
+ 6H2O
glukoza
+ tlen
——
>
ATP
(energia)
+ dwutlenek
+ woda
substraty
węgla
produkty
wsip.pl/nowa-matura
1
MATURA 2015
Biologia | Poziom rozszerzony
W chloroplastach zachodzi proces fotosyntezy. Jest to proces syntezy związków bardziej złożonych
z prostych (anaboliczny wymagający energii słonecznej).
Równanie ogólne fotosyntezy:
6CO2
+ 6H2O
+ energia
słoneczna
——
>
+ C6H12O6
+ 6O2
dwutlenek
węgla
+ woda
+ energia
słoneczna
——
>
glukoza
+ tlen
substraty
produkty
Zadanie 2.
Zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania.
2.1. Fragment łańcucha DNA: …TACGAGAGCTATGCAATA… zawiera
A. 6 kodonów.
B. 9 kodonów.
C. 18 kodonów.
2.2. Komplementarny fragment mRNA do fragmentu DNA …TACGAGAGCTAT… zapisujemy
A. …AUGCUCUCGAUA…
B. …AUACGUUAUAUG…
C. …ATGCTCTCGATA…
2.3. Informacja o budowie białek jest przepisywana z DNA na RNA w procesie
A. translacji.
B. transkrypcji.
C. translokacji.
Wskazówka
• Kodon (triplet) to trójka nukleotydów kodujących określony aminokwas. Na przykład:
fragment łańcucha DNA: …ATATTTGCA… zawiera 3 kodony.
• Transkrypcja to proces przepisywania informacji genetycznej z DNA na mRNA, w którym
powstaje kwas RNA. Zamiast deoksyrybozy zbudowany jest z rybozy, a zamiast tyminy (T)
w kwasie tym występuje uracyl (U).
Na przykład: komplementarny fragment mRNA do fragmentu DNA …GCAATA… zapisujemy
…CGUUAU…
wsip.pl/nowa-matura 2
Download